Колко дълго продължават интервютата средно

Колко време продължават средно интервютата? Познаването на продължителността на интервюто може да ви помогне да оползотворите максимално времето си с мениджъра по наемането и да създадете благоприятно впечатление.

Подготовката за определен период от време гарантира, че вашите отговори остават по темата, което позволява на интервюиращия да направи обоснована преценка, когато прави предложения за работа.

Продължителността на интервюто вероятно ще варира в зависимост от формата и етапа на процеса, в който се намирате. колко време продължават интервютата

Колко време продължава средно едно интервю?

Интервютата често продължават между 15 и 30 минути и няколко часа. Продължителността на едно интервю се определя от различни фактори, включително неговия формат. По време на процеса на набиране на персонал могат да се проведат няколко различни вида интервюта, включително следното:

 колко време продължават интервютата

Интервюта по телефона

Обикновено първото интервю, което ще получите по време на процеса на набиране на персонал, ще бъде телефонно интервю. Обикновено специалист по подбор или човешки ресурси ще се свърже с вас, за да гарантира точността на основната информация във вашата автобиография. Освен това те могат да попитат за вашата възможна начална дата, ако бъдете наети, и идеалните дати за лично интервю. Понякога те могат да поставят под въпрос изискванията ви за заплащане.

Някои рекрутери/мениджъри по наемане на персонал също могат да задават въпроси по време на телефонни интервюта за да установите дали отговаряте на фирмената култура. Отговорите на тези въпроси могат да посочат колко добре работите в екип, как се справяте със стреса и как управлявате времето си. Те могат да задават тези въпроси, за да решат дали да насрочат интервю с мениджъра по подбор на персонал или не.

 колко време продължават интервютата

Ако специалистът по подбор на персонал задава само основни въпроси относно вашето резюме, интервюто трябва да продължи около 15 минути. Можете да планирате до 40 минути, ако те попитат за вашия стил на работа.

Свързани: Панелно интервю

Лични интервюта

Личните интервюта обикновено продължават от 45 минути до час и половина, в зависимост от мениджъра по набиране на персонал и броя служители, с които трябва да говорите. При определени обстоятелства можете да прекарате цял ден в интервю с компания и да изпълнявате някои от ключовите работни задачи под надзор.

 колко време продължават интервютата

По време на личните интервюта можете да предвидите различни въпроси, предназначени да установят вашата компетентност да изпълнявате всички отговорности, свързани с работата. Освен това можете да се срещнете с потенциални колеги, за да определите съвместимостта си с екипа. Ще се срещнете с редица мениджъри и колеги едновременно по време на панелни интервюта.

Освен това може да се наложи да присъствате на последно интервю лице в лице с ръководителя на отдела или работодателя. Тези интервюта обикновено продължават около 15 минути и обхващат основна информация за заетостта като заплащане, работно време и обезщетения.

Свързани: Групово интервю

 колко време продължават интервютата

Видео интервюта

Видео интервютата могат да се провеждат на всеки етап от процеса на набиране на персонал. Работодателите могат да използват видео интервюта вместо телефонни дискусии, за да наблюдават как отговаряте на различни запитвания. Ако кандидатствате за позиция на място, различно от вашето, или ако мениджърът по наемането работи от различен район, специалистът по подбор може да организира видео интервю вместо лична среща.

Едно телефонно интервю може да продължи от 15 минути до час и половина, в зависимост от това дали говорите с специалист по подбор на персонал или с мениджър по наемане на работа.

Технически интервюта

Някои фирми провеждат технически интервюта за работа в инженерство, разработка на софтуер и други свързани области. Те често продължават от 45 минути до един час, подобно на личните интервюта в първия кръг. Те могат да се случат във всеки момент от процеса на наемане на работа. На този етап интервюиращият със сигурност ще оцени вашите технически способности. Те могат да поискат да отговорите устно или писмено на лист хартия или бяла дъска.

Някои специалисти по подбор на персонал могат да изпратят въпросник за технически интервюта през защитен уебсайт. Със сигурност ще ви бъде дадено определено време, за да отговорите на въпросите и да върнете формуляра. След това те ще проучат вашите отговори и ще решат дали да преминат към следващия кръг от интервюта или не.

Групови интервюта

Вие и няколко други кандидати ще се срещнете с мениджъра по наемане на работа или панела едновременно по време на групови интервюта. Някои организации използват групови интервюта, за да установят как кандидатите взаимодействат помежду си и да ускорят процеса на набиране. Тези интервюта обикновено продължават между час и час и половина, в зависимост от размера на групата.

 колко време продължават интервютата

Отворени интервюта за наемане

Някои компании организират открити събития за набиране на персонал на определени дати или по време на панаири на труда. Можете да се срещнете с интервюиращите по всяко време в работното им време на тези събития. Вашето резюме ще бъде прегледано и ще бъде проведено импровизирано интервю. Понякога мениджърът по набиране на персонал ще предложи предложение за работа веднага след интервюто. Отворените интервюта за работа обикновено продължават между 30 и 60 минути.

Как да интервюирате добре

Следвайте тези мерки, за да гарантирате, че ще направите добро впечатление в определеното време:

Направете план за интервю

Трябва да създадете стратегия, за да гарантирате, че интервюто протича добре от началото до края. Пристигнете по-рано и разполагайте с всички документи за интервюто, като вашето CV/автобиография, мотивационно писмо, бележник и химикал. Ако провеждате интервю по телефона или чрез видео, трябва да проверите дали вашата телефонна услуга и интернет връзка работят преди определения час.

 колко време продължават интервютата

Подгответе отговорите предварително

Във всеки момент от процеса на набиране на персонал, повечето специалисти по подбор на персонал и мениджъри по наемане на персонал ще задават конвенционални въпроси за интервю. Подготвянето на няколко прости отговора означава, че сте готови да реагирате, без да отделяте допълнително време на темата.

Свързани: Често срещани въпроси за интервю

Напишете списък с въпроси

Повечето специалисти по подбор на персонал и мениджъри по наемане позволяват въпроси в края на интервюто. Предварителното планиране на вашите запитвания ви позволява да обмислите внимателно очакванията си от организацията. Персонализирайте въпросите си, за да извлечете информация за очакванията на компанията от вас, вашата съвместимост с културата на компанията и вида хора, с които ще работите.

Останете на темата

Понякога можете да намерите своя интервюиращ особено очарователен поради позицията му в компанията или личността му. Можете да поискате да попитате допълнително за тяхната позиция или интереси, което може да изяде ценното ви време за интервю. Разработването на стратегия ви позволява да останете на път и в рамките на определения прозорец за интервю.

Свързани: Благодарен имейл след интервюто

Как изглежда обичайният процес на интервю?

Ето как изглежда процесът на наемане за повечето компании:

Прожекция

Много фирми провеждат първоначално интервю, за да установят дали сте подходящ кандидат за позицията. Прожекцията обикновено е с продължителност от петнадесет до двадесет минути и може да се извърши по телефона или лично. Този диалог се използва за стесняване на набора от кандидати, с които ще се свържем за първи официални интервюта.

Първоначалното интервю

Като цяло, първоначалното интервю е първата среща лице в лице, която ще имате с вашия бъдещ работодател. Тяхната цел е да ви опознаят и да анализират вашите способности и опит в светлината на изискванията за тази позиция. Освен това те искат да те опознаят, за да преценят дали ще се впишеш в културата на компанията. Първото интервю обикновено се състои от следните етапи:

Въведение

Първите няколко минути прекарвате в представяне на интервюиращия и настаняване в стаята за интервю. Това е и първото им впечатление за вас, така че създайте добро с правилна стойка, зрителен контакт и здраво ръкостискане. Като цяло, интервюиращият ще прекара първите няколко минути от интервюто, за да ви информира за тяхната организация.

 колко време продължават интервютата

Въпроси за интервю

Работодателят ще ви зададе въпроси и ще изслуша отговорите ви, може би ще си води бележки за бъдещи справки. Този раздел обикновено продължава около 20 минути.

Вашите въпроси

Когато интервюиращият ви насърчава да задавате въпроси, това е вашето време да покажете вашите знания, компетентност и широчината на вашето проучване на компанията. Подгответе три до пет смислени въпроса предварително и променете, ако е необходимо, въз основа на това, което откриете по време на интервюто.

Довеждане на интервюто до края

Когато интервюто приключи, интервюиращият почти сигурно ще ви изпрати. Разумно е да разгледате всичките си притеснения, преди да станете от мястото си. Докато вървите, повторете ентусиазирано интереса си към позицията и благодарете искрено за срещата, предлагайки силно ръкостискане и поддържайки зрителен контакт.

Последващо интервю

Ако ги впечатлите на първоначалното интервю, можете да бъдете поканен отново за втора среща. Тази среща обикновено включва възможност за среща с различни ръководители на отдели и, понякога, обиколка на съоръженията. Интервюиращият ще зададе по-подробни, конкретни въпроси, за да проследи конкретни въпроси, обсъдени по време на първоначалното интервю, и за да разбере по-добре как бихте се адаптирали към работната среда.

Четвъртото интервю

Някои компании обичат да имат трето интервю, което да им помогне при вземането на окончателно решение. За тази сесия трябва да сте придобили задълбочено разбиране за компанията и как тя работи ежедневно, както и усещане за това как бихте могли да се впишете в съществуващата култура на работното място. През този период може да имате възможност да срещнете възможни колеги.

Окончателно решение

Ако работодателят желае да ви наеме, последният етап от процеса на интервюто често е предложение за работа, което зависи от резултатите от вашата проверка на миналото и препоръките. Обикновено офертата ще бъде под формата на писмено писмо, но при определени обстоятелства офертата ще бъде доставена по имейл. Повечето компании правят устна оферта, преди да предоставят хартиеното копие, за да гарантират, че сте доволни от условията или за да ви позволят да преговаряте, преди да се регистрирате.

Лошо ли е 20-минутно интервю?

В повечето ситуации добрите интервюта продължават между 45 минути и час и половина, 20-минутно интервю е червен флаг. Това не е достатъчно време за интервюиращия да опознае кандидата, особено ако позицията не е начално ниво.

Добре ли е 40-минутно интервю?

Според 38% от експертите успешното първоначално интервю трябва да отнеме 45 минути. Ако първоначалното ви интервю е продължило около 45 минути, това обикновено е положителна индикация, че компанията е имала интерес да ви наеме.

Как да разберете дали едно интервю за работа е минало добре?

 • Останахте на интервюто по-дълго от очакваното.
 • Интервюто имаше усещането за дискусия.
 • Вие сте информирани за отговорностите, свързани с тази позиция.
 • Интервюиращият изглеждаше заинтересован.
 • Вие сте убедени в компанията и позицията.
 • Вашите въпроси са напълно разгледани.

Колко време продължава едно общо интервю?

Въпреки че варира в зависимост от бизнеса, повечето интервюта отнемат между 45 и 60 минути. Това трябва да даде на двете страни достатъчно време и свобода да се опознаят.

Дали продължителността на интервюто е знак за положително или отрицателно интервю?

да Ако интервюто се окаже по-дълго от очакваното. Обикновено мениджърът по наемането ще посочи приблизителната продължителност на интервюто в имейла за потвърждение на интервюто или в началото на интервюто. Ако интервюто продължи много по-дълго от определеното време, това е индикация за успешно интервю.

Популярни Категории: Човешки ресурси

За Нас

Съвети За Работа С Персонал, Шаблони За Длъжностни Характеристики, Инструкции За Стаж, Примери За Придружаващи Писма И Много Други.