Hodiny swingové směny (definice a význam)

Co je swing shift? Při hledání práce můžete narazit na pozici, která vyžaduje práci na swingové směny. Jedná se o jiný rozvrh než obvyklý od 9 do 17 hodin. všední den a není vhodný pro každého. Pochopení toho, jak fungují rozvrhy swingových směn, zajistí, že si budete vědomi odpovědnosti, která na vás bude uložena, pokud přijmete pozici swing směny.

 švihový posun

Co obnáší swing shift?

Swing směna je, když zaměstnanec pracuje v různou denní a noční dobu. Spíše než pracovat pravidelně od 9:00 do 17:00. v pracovní den, například můžete pracovat od 12:00. do 20 hodin jeden den, 9:00 až 17:00 další a ve 20 hodin. do 4 hodin ráno následujícího dne. Swingové směny se nejčastěji používají v podnicích, které vyžadují nepřetržitý provoz ve dne i v noci. Swingové směny vyžadují podniky, aby zajistily, že produktivita bude konzistentní ve dne i v noci a že služby budou poskytovány tak, aby vyhovovaly potřebám jejich klientů.Každý rozvrh směn je jedinečný a někteří zaměstnavatelé nabízejí různé možnosti směn nebo vám umožňují vybrat si konkrétní směny v konkrétní dny, abyste splnili svůj rodinný život a další povinnosti. Swingové směny jsou pro někoho docela praktické a jiní dokonce raději pracují mimo běžnější všední den.

 švihový posun

Jsou zaměstnanci swingových směn v pohotovosti?

Personál swingových směn může být v pohotovosti, což znamená, že za práci vykonávanou mimo směny můžete být hodinově odměňováni. Váš zaměstnavatel může vyžadovat, abyste pracovali ve směně delší než osm hodin. Zaměstnavatelé musí dodržovat pracovní předpisy, aby zajistili, že budete pracovat v bezpečném prostředí a budete spravedlivě odměňováni.

 švihový posun

Proč by společnost najímala pracovníky na swingové směny?

Pracovníci ve směnném provozu jsou v maloobchodě povinni držet krok s poptávkou konkurentů, kteří nabízejí věci online. Velký obchod nebo supermarket zaměstnává pracovníky na směny, aby doplnili regály zbožím, které si zákazníci mohou koupit následující den. Pokladní a manažeři prodejen mohou být požádáni, aby tyto hodiny pracovali během hlavní sezóny prodejny, aby udrželi provoz v pohybu.

Pracovníci na swingové směny musí pracovat mimo běžnou pracovní dobu. V důsledku toho budou společnosti najímat pracovníky speciálně pro tyto časové úseky. A obvykle uveďte flexibilní rozvrh jako součást požadavků na práci v popisu práce.

 švihový posun

Co je swing shift?

I když se plán směn jednotlivých organizací bude mírně lišit, většina podniků běžně nabízí následující plány směn:

Osmihodinové pevné nebo rotující směny v ranních, večerních nebo nočních hodinách

Čtyři rovné 10hodinové směny následované třemi dny volna po 12hodinových směnách následovaných několika dny volna

Kromě toho existují různé různé druhy swingových směn, včetně následujících:

 • Odpolední směny: Jedná se o směnu, ve které se personalisté hlásí do práce přibližně v 15 hodin. a zůstat až do půlnoci.
 • První směna: První směna často odpovídá pravidelnější pracovní době, jako je 8 nebo 9:00 až 17:00.
 • Druhá směna: Podobně jako u odpolední směny tato směna běžně začíná v 15 nebo 16 hodin.
 • Třetí směna: Tato směna začíná bezprostředně po ukončení druhé směny. Pokud tedy druhá směna končí ve 22:00, třetí směna začne ve 22:00. a končí kolem 6:00 hod.
 • Pevná směna: Když zaměstnanci pracují ve stejném rozvrhu na jeden druh směny, označuje se to jako pevná směna. Zaměstnanec může být například vždy zařazen na první směnu.
 • Dělená směna: K dělené směně dochází, když zaměstnanec vykonává dvě po sobě jdoucí směny v jeden den. Zaměstnanec může například pracovat od 8:00 do 14:00. a poté od 18:00 hod. do 12:00 hodin

Většina zaměstnanců obdrží své rozvrhy směn v předstihu, což jim umožní naplánovat si své dny podle toho. Zatímco někteří zaměstnanci pracují podle zavedených směnných hodin, jiní mohou mít každý týden nebo měsíc jiný rozvrh.

 švihový posun

Převládají práce na swingové směny

Vzory swingového řazení převládají v různých průmyslových odvětvích.

Patří mezi ně následující:

 • Maloobchodní: Mnoho obchodů s potravinami a maloobchodníků s velkými krabicemi se spoléhá na personál na směny, aby udržoval své regály zásobené a připravené pro spotřebitele každé ráno. Navíc, protože některá zařízení jsou otevřena dlouho do noci nebo dokonce 24 hodin denně, musí být k dispozici personál, který spotřebitelům obsluhuje 24 hodin denně. V maloobchodě zaměstnanci často pracují na mnoho směn, které se mění z týdne na týden nebo z měsíce na měsíc.
 • Pohostinství: Pohostinské podniky, jako jsou restaurace, kasina a hotely, fungují dlouho do noci nebo 24 hodin denně a vyžadují, aby se zaměstnanci starali o zákazníky. Dělené směny jsou zvláště rozšířené v restauracích, kde je zaměstnanci a vedoucí označují jako „pracovní dvojníci“.
 • Zdravotní péče: Zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, pohotovostní oddělení a hospicová centra, musí mít personál k dispozici 24 hodin denně, aby bylo zaručeno, že o pacienty bude postaráno. Zaměstnanci, jako jsou zdravotní sestry a lékaři, mohou pracovat v několika osmihodinových nebo desetihodinových směnách za sebou, po kterých následuje několik dní volna, nebo mohou pracovat jednu nebo dvě 12hodinové směny, po nichž následuje několik dní volna.
 • Bezpečnost: Agentury veřejné bezpečnosti, jako jsou hasičské zbrojnice a policejní stanice, často zaměstnávají zaměstnance na směny. Policista může například pracovat v nočních směnách od 12:00 do 8:00, aby byl připraven pomoci komukoli v nebezpečí nebo v nouzi.
 • Služby zákazníkům: Řada firem si najímá zástupce zákaznických služeb, aby pracovali 24 hodin denně, aby zajistili, že zákazníkům bude vždy poskytnuta pomoc. Například technik údržby může být v pohotovosti celou noc v případě, že nájemce zaznamená problém s nouzovou údržbou, který vyžaduje rychlou pozornost.
 • Přeprava: Piloti, řidiči kamionů, letušky, letištní personál a pracovníci loděnic obvykle pracují na směny. Je to proto, že přepravní služby jsou k dispozici 24 hodin denně a vždy se najdou spotřebitelé, kteří potřebují přepravu. Navíc pro řidiče kamionů jsou dálnice v noci často méně ucpané, takže je pro ně snazší dostat se z bodu A do bodu B včas.

Příklady rozvrhů pro swingové směny

Rozvrhy swingových směn zahrnují následující:

Čtyři dny v týdnu pracuje hasič. Pracuje od 7 do 15 hodin. první den od 15 hodin. do 23:00 druhého dne a od půlnoci do 8 hodin ráno třetího dne. Poté dostane tři dny volna, než se následující týden vrátí do práce na stejnou směnu.

Tři dny v týdnu sestra pracuje 12 hodin denně. Pracuje od 8:00 do 20:00. první den. Následující směna je od 12 hodin. do 12:00 a poté jeden od 6:00 do 18:00.

Co je považováno za swing shift?

Cokoli, co je mezi denní a noční směnou. Obvykle mezi 16:00 a půlnocí.

Proč firmy využívají swingové směny?

Střídání zaměstnanců umožňuje každému zaměstnanci zažít méně žádoucí funkci a současně získat přístup k mnoha směnám v průběhu zvoleného časového období. Dalším způsobem, jak rotace prospívá kultuře práce, je, že umožňují zaměstnancům komunikovat s větším počtem spolupracovníků.

Jaký je rozdíl mezi houpačkou a hřbitovem?

Swing směna je období mezi běžnou denní směnou a noční, neboli „hřbitovskou“ směnou v podnicích, které jsou otevřeny 24 hodin denně nebo mají nepravidelnou otevírací dobu. Pokud pracujete na směnu, budete se hlásit do práce po celý den a odejdete později v noci.

Proč se tomu říká swing shift?

Říká se tomu tak kvůli povaze hodin. Je to představa, že mezi denními a nočními směnami je „oboustranně“.

Populární Kategorie: Lidské zdroje

O Nás

Tipy Pro Práci S Personálem, Šablony Popisů Úloh, Pokyny Pro Stáže, Příklady Doprovodných Dopisů A Mnoho Dalšího.