Šablona a vzorek dopisu s nucenou rezignací

Vynucená rezignace je druh rezignačního dopisu, který je podán pod nátlakem nebo nátlakem. Tento typ výpovědi lze použít, když má zaměstnanec pocit, že nemá jinou možnost než dát výpověď, obvykle kvůli obtěžování nebo zastrašování ze strany svého šéfa nebo zaměstnavatele. Dopis s vynucenou rezignací by měl vždy obsahovat vysvětlení, proč se daná osoba cítila nucena rezignovat, a také veškerou relevantní podpůrnou dokumentaci.

Příbuzný: Odchod zaměstnance

Při sepisování dopisu s nucenou rezignací je důležité, aby byl jasný a stručný. Dopis by měl uvádět fakta jasně a bez emocí a neměl by obsahovat žádné útoky na zaměstnavatele nebo ostatní zaměstnance. Do dopisu by měly být rovněž zahrnuty jakékoli žádosti o reference nebo jinou pomoc.  nucený rezignační dopis

Budete chtít uvést důvody nucené rezignace a uvést datum, kdy zaměstnanec svou pozici opustí. Důležité je také uvést jakékoli informace o odstupném nebo benefitech, které zaměstnanec dostane.

Pokud uvažujete o podání nucené rezignace, je důležité si předem promluvit s právníkem. Advokát vám může pomoci porozumět vašim právům a provést vás procesem rezignace pod nátlakem.

Ukázka šablony č. 1:

Vážený _____________,

Tímto Vám oznamuji, že s okamžitou platností rezignuji na svou funkci. Vážený pane manažere, rád bych Vám poděkoval za možnost pracovat v této společnosti a doufám, že jsem mohl nějakým způsobem přispět.

Jsem smutný, že odcházím, ale bohužel existují osobní důvody, kvůli kterým musím rezignovat. Pokud mohu s přechodem nějak pomoci, dejte mi prosím vědět. Ještě jednou děkuji za příležitost sloužit této společnosti.

S pozdravem,

(Tvé jméno)

(Vaše adresa)

(Datum)

Vzorová šablona č. 2:

Vážený __________,

Přijměte prosím tento dopis jako mé formální oznámení o odstoupení ze společnosti s okamžitou platností. Důvodem mého odchodu je, že mi byla nabídnuta práce u jiné společnosti, pro kterou se více hodím a která vyplácí vyšší plat.

Čas ve společnosti jsem si užil a vážím si všech příležitostí, které mi byly poskytnuty, nicméně cítím, že je čas, abych se posunul dál a hledal nové výzvy.

Rád s vámi toto rozhodnutí dále prodiskutuji nebo odpovím na vaše případné dotazy, ale žádám vás, abyste mou rezignaci přijali s okamžitou platností.

Děkuji vám za Váš čas.

S pozdravem,

(Tvé jméno)

(Vaše adresa)

(Datum)

Ukázka šablony č. 3:

Vážený __________,

S lítostí vám musím oznámit, že se okamžitě uvolňuji ze své pozice. Toto rozhodnutí je založeno na tom, že jsem byl neprávem obviněn z krádeže peněz z pokladny, a proto odmítám být tímto způsobem vyhozen.

Letos mi zbývá jeden celý týden dovolené a tři dny osobní dovolené, které jsem nevyčerpal. Předpokládám, že za tyto dny dostanu zaplaceno, jak je uvedeno v zaměstnanecké příručce na straně 14, což mi zbývá jeden celý týden dovolené a tři dny osobní dovolené. Také požádám o podporu v nezaměstnanosti při hledání jiné práce, abyste můj nárok nenamítali.

Řekněte mi prosím, jaká opatření jsou nezbytná pro konečnou výplatu mého platu, a já s vámi projdu výstupním pohovorem oddělení lidských zdrojů popsaným na straně 23 příručky. Pokud se rozhodnete mě kontaktovat pro další informace, učiňte tak na (kontaktní číslo) nebo [e-mail].

Děkuji za příležitost pracovat v této společnosti v posledních dvou letech.

S pozdravem,

(Tvé jméno)

(Vaše adresa)

(Datum)

Musíte dát výpověď, když dáváte výpověď v zaměstnání?

Neexistuje žádný zákonný požadavek dát výpověď, když dáváte výpověď ze svého zaměstnání, ale obecně je dobrým zvykem tak učinit. Podání výpovědi poskytuje vašemu zaměstnavateli čas na to, aby našel náhradu, a také vám poskytuje čas zabalit všechny nedokončené záležitosti. Někteří zaměstnavatelé mohou navíc vyžadovat upozornění, aby mohli zpracovat vaše papírování s výpovědí. Pokud si nejste jisti zásadami svého zaměstnavatele, bude nejlepší zeptat se personalisty.

Výhody dopisu o nucené rezignaci

Vynucená rezignace je skvělý způsob, jak opustit svou práci za dobrých podmínek. Může to výrazně usnadnit hledání nového zaměstnání, protože ukazuje, že jste opustili práci za dobrých podmínek. To se na vás pravděpodobně dobře odrazí při ucházení se o budoucí zaměstnání.

Kromě toho vám dopis s nucenou výpovědí umožňuje informovat svého zaměstnavatele, pokud budou klienti vyžadovat přesměrování. To může pomoci zajistit hladký přechod pro vás i vašeho bývalého zaměstnavatele.

Závěrečné myšlenky:

Opustit svou práci může být těžké rozhodnutí, ale s dobře napsaným dopisem o nucené výpovědi to může být mnohem jednodušší. Tím, že poděkujete za příležitost pracovat ve společnosti a sdělíte jim všechny potřebné podrobnosti, můžete odejít za dobrých podmínek. To se na vás pravděpodobně dobře odrazí při ucházení se o budoucí zaměstnání.

Šablony rezignačních dopisů

Níže jsou uvedeny rezignační dopisy a šablony dopisů.

Pracovní pozice

Formát

Důvod

Časem

Dodatečné zdroje

Populární Kategorie: Lidské zdroje

O Nás

Tipy Pro Práci S Personálem, Šablony Popisů Úloh, Pokyny Pro Stáže, Příklady Doprovodných Dopisů A Mnoho Dalšího.