Parim lahkumiskirja vorming (+ tasuta malli allalaadimine)

Ülesütlemisavaldus on ametlik ja kirjalik ülesütlemisavaldus tööandjale. See annab tööandjale teada, et töötaja soovib oma tööülesannete ja -kohustuste täitmisest vabastamist. Töötaja koostab selle ametliku kirja pärast seda, kui on rääkinud oma ülemuse või ülemusega kavatsusest oma praegusest ametikohast ja töökohast lahkuda.

Kui kiri on personaliosakonnale esitatud, loetakse see ametlikuks teateks. Ja algab etteteatamisaeg ehk üleminekuaeg, mis tavaliselt kestab kaks nädalat. Selle aja jooksul annavad töötaja ja tööandja tööülesanded ja vastutuse üle uuele töötajale või töötajat asendavale kolleegile.

Tavaliselt antakse töötajale lahkumisvestlus tema viimasel tööpäeval. See annab töötajale võimaluse anda tagasisidet oma tööandjale ja ülemusele. Tagasiside koosneb tavaliselt kolmest kuni neljast punktist konstruktiivsete viiside kohta ettevõtte positsiooni parandamiseks.Ametliku kirja kirjutamisel võtke arvesse järgmist:

  • Teatage tööandjale lahkumise põhjus. Kaasake ametialased põhjused, nagu uus töövõimalus, paremad hüvitised või palk, vajadus kolida, perekondlikud haigused või isiklikud terviseprobleemid.
  • Hoidke märkus positiivsena. Jagage alati head mälestust tööandja ja ülemusega. Siis tänan tööandjat võimaluse eest. Nii säilivad head suhted tööandja ja töötaja vahel. Ja andke töötajale võimalus taotleda viitekirja või soovituskirja tulevaste töösuhete jaoks.
  • Hoidke kiri lühike. Ametlik kiri peaks olema ainult 200–300 sõna. Kasutage õiget grammatikat ja kirjavahemärke, et märkus oleks mõjuv, kuid samas lihtne.

Kui kiri on täidetud, esitage ametlik teade ja kiri personaliosakonnale, et need registreeriksid.

Lahkumiskirja vorming

Lahkumisavalduse kirjutamisel tuleks järgida järgmist lahkumisvormingut.

Kontaktinfo
Eesnimi Perekonnanimi
Aadress
Telefoninumber
E-posti aadress

Tänane kuupäev
1. jaanuar 2020

Tööandja kontaktandmed
Juhataja nimi
Töö nimetus
Halduri e-posti aadress
Ettevõtte nimi

Tervitus / tervitus
Lugupeetud härra/proua/proua! Perekonnanimi

Esimene lõik
Märkige ülesütlemisavaldus ja ülesütlemisavalduse jõustumise kuupäev (mõnikord nimetatakse seda töösuhte lõppemise kuupäevaks või jõustumiskuupäevaks).

Keskmine lõik
Tänan tööandjat võimaluste eest, mida ta sulle, lahkuvale töötajale, on andnud. Tõstke esile positiivsed kogemused tööandjaga.

Viimane lõik
Lõpetage lahkumisavaldus siira tänuga ja pakkuge abi üleminekul või koolitage välja uus töötaja/kolleeg.

Lõppsõna
Lugupidamisega või lugupidamisega.

Allkiri
Trükitud või käsitsi kirjutatud allkiri.

Lahkumiskirja mall

Laadige see lahkumisavalduse mall alla Wordi vormingus. Saab importida Google'i dokumendina. Kohene allalaadimine. E-posti pole vaja.

Laadige alla mall

Lahkumiskirjad

Allpool on lahkumisavaldused ja tasuta mallid.

Ametinimetuse järgi

Formaadi järgi

Põhjusel

Aja järgi

Lisaressursid

Populaarsed Kategooriad: Inimressursid

Firmast

Näpunäited Personaliga Töötamiseks, Ametijuhendite Mallid, Praktikajuhised, Lisatud Kirjade Näited Ja Palju Muud.