Tärkeitä HR Managerin haastattelukysymyksiä ja vastauksia

Täältä löydät HR Managerin haastattelukysymykset ja vastaukset. Harkitse haastattelutaitosi parantamista, jos työskentelet henkilöresurssien parissa ja haluat edetä johtamiseen. Kun osallistut seuraavaan haastatteluun, sinulla on vahva käsitys kysymyksistä, joita rekrytointitiimi voi esittää, mikä auttaa sinua tekemään vaikutuksen haastattelijaasi ja saamaan työpaikan.

Henkilöstöpäälliköt johtavat usein yrityskulttuuria, työntekijöiden etuja, palkkaamista ja rekrytointia, työntekijöiden tyytyväisyyttä ja auttavat ratkaisemaan työntekijöiden konflikteja. Lisäksi henkilöstöpäälliköt auttavat ratkaisemaan ylemmän tason johdon ristiriitoja ja suorittavat riittävän markkinatutkimuksen työntekijöiden palkitsemisen ja budjetoinnin määrittämiseksi.

Pätevät HR Manager haastattelukysymykset ja vastaukset

Seuraavassa on esimerkkejä yleisistä kysymyksistä, joita voit kysyä henkilöstöjohtajan työhaastattelussa: • Entä henkilöresurssien parissa työskenteleminen kiinnostaa sinua eniten?
 • Voisitko tarjota lyhyen kuvauksen unelmiesi HR-työpaikastasi?
 • Mitkä ovat tulevaisuuden toiveesi HR-ammattilaisena?
 • Mikä sai sinut valitsemaan HR:n uravaihtoehtona?
 • Jos olisit haastattelija, mitä kysymyksiä kysyisit minulta?
 • Mikä on mielestäsi seuraavien viiden vuoden merkittävin tapahtuma, suuntaus tai muutos henkilöresursseissa?
 • Kuka on mentorisi henkilöresurssien alalla?
 • Mitkä henkilöstöön liittyvät aiheet herättivät huomiosi eniten perustutkinto-vuosina?
 • Mikä saa sinut haluamaan meille töihin?
 • Voitko selittää, miksi uskot olevasi ihanteellinen ehdokas henkilöstöpäällikön tehtävään yrityksessämme?

 HR johtajan haastattelukysymykset

Tausta ja kokemus HR-haastattelukysymykset

Jotkut kysymykset sisältävät käyttäytymishaastatteluun liittyvät kysymykset .

 • Henkilöstöpäällikön haastattelukysymyksiä, joita saatetaan kysyä työkokemuksestasi ja taustastasi, ovat seuraavat:
 • Voitko selittää johtamistyylisi?
 • Mitkä ominaisuudet sinulla on henkilöstöpäällikkönä, jotka voivat auttaa sinua saavuttamaan tuloksia yrityksessämme?
 • Miten määrittäisitte henkilöstöbudjetin rekrytointipäällikön kanssa?
 • Kuvaile vaikeaa tilannettasi, joka sinulla oli työtoverin tai johdon kanssa, ja kuinka käsitit sen.
 • Millainen koulutustausta sinulla on, joka oikeuttaa sinut yrityksemme HR-tehtäviin?
 • Kuinka monta vuotta olet työskennellyt henkilöstöalalla?
 • Mikä on rekrytointistrategia tai kykyjen hankinta?
 • Kuinka paljon kokemusta sinulla on projektitiimin johtamisesta henkilöstöpäällikkönä?
 • Kuinka joustava olet HR-ohjelmistojärjestelmien suhteen?
 • Millaista konfliktinratkaisukokemusta sinulla on työpaikalla?
 • Miten onnistuit johtamaan rekrytointitiimiä? Anna esimerkki käytännön kokemuksesta.

Henkilöstöpäällikön perusteelliset haastattelukysymykset

Taustakysymykset auttavat pätevöimään henkilöstöjohtajaehdokkaita kokemuksen perusteella.

 HR johtajan haastattelukysymykset

 • Tässä on joitain tyypillisimpiä syvällisen haastattelun kysymyksiä, joita sinulta kysytään seuraavassa henkilöstöjohtajahaastattelussasi:
 • Mitä voit kertoa HR-kokemuksesi perusteella työpaikkojen poistamisesta?
 • Oletko koskaan vastustanut yrityspolitiikkaa työskennellessäsi HR-työntekijänä?
 • Oletko koskaan joutunut käsittelemään tilannetta, joka oli aiemmin epäeettinen? Anna esimerkki, jos sinulla on.
 • Miten olet HR-työntekijänä hoitanut kustannussäästötoimia?
 • Mikä on suorituskyvyn parantamissuunnitelma?
 • Kuinka käsittelet asioita tehokkaasti tiimissä, jota johdat HR-työntekijänä?
 • Oletko koskaan johtanut tai johtanut ryhmää, jossa on erilaisia ​​taustoja? Voitko kertoa meille kokemuksistasi, jos sinulla on?
 • Kuinka saada tiimisi jäsenet yhteistyöhön?
 • Mikä on rekrytointistrategiasi HR-ammattilaisena?

Henkilöstöpäällikön haastattelukysymykset ja esimerkkivastaukset

Tässä muutamia esimerkkivastauksia usein Henkilöstöpäällikön haastattelukysymykset :

 • Mitä nykyiset ja aiemmat pomosi sanoisivat sinusta?
 • Mikä on ero joukkueen ja ryhmän välillä? Pidätkö itseäsi ihmisenä, joka toimii hyvin muiden kanssa?
 • Millaista kustannussäästökokemusta sinulla on?
 • Oletko koskaan johtanut projektiryhmää? Oletko koskaan käsitellyt joukkueen toimintahäiriöitä?
 • Kuinka voit varmistaa, että johtamasi tiimin jäsenet työskentelevät yksikkönä ja tekevät yhteistyötä kanssasi projektissa?
 • Miten tunnistat lahjakkaat työnhakijat ja mikä on rekrytointistrategiasi?
 • Miten olet käsitellyt erimielisyyksiä johtamassasi projektitiimissä?

Mitä nykyiset ja aiemmat pomosi sanoisivat sinusta?

Haastattelijasi tarkistaa rehellisyyden kysymällä, mitä työnantajasi ajattelevat sinusta ja suorituksestasi tällä kysymyksellä.

Esimerkki

'Esimieheni antoi minulle erinomaisen arvosanan edellisestä suoritusarvostelustani.' Jos minun pitäisi kuitenkin ajatella jotakin aluetta, jolla esimieheni ehdottaisi, että voisin kehittyä, sen pitäisi olla kykyni kommunikoida suoremmin ja tehokkaammin työtovereiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka kuuluvat projektitiimiin, jossa olen mukana. Olen luonnostaan ​​arka, mutta olen edistynyt merkittävästi tällä alallani vuosien aikana.'

Mikä on ero joukkueen ja ryhmän välillä? Pidätkö itseäsi ihmisenä, joka toimii hyvin muiden kanssa?

Tämä on ratkaiseva kysymys, koska se osoittaa haastattelijalle, että voit työskennellä tiimin kanssa tai johtaa tiimiä suorittamaan tehtäviä. HR-päällikkönä olet vastuussa ryhmien ja organisaatioiden johtamisesta aloitteiden toteuttamiseksi.

Esimerkki

'Kyllä, olen joukkuepelaaja, ja olen suorittanut tehtäviä ryhmässä useaan otteeseen.' Tapa, jolla tiimi ja ryhmä tekevät yhteistyötä projektien loppuunsaattamiseksi, erottaa heidät. Tiimi muodostuu, kun kaksi tai useampi henkilöä työskentelee projektin parissa, jolla on yhteinen tavoite, ja tekevät yhteistyötä sen saavuttamiseksi. Ryhmä on joukko ihmisiä, jotka eivät työskentele yhdessä projektin parissa.'

Millaista kustannussäästökokemusta sinulla on?

Haastattelija kysyy tämän kysymyksen tarkistaakseen, onko sinulla asiantuntemusta kustannusten leikkaamisesta tehokkuuden ja tuotannon lisäämisessä.

Esimerkki

'Minulla on laaja kokemus kustannusten leikkaamisesta sekä nykyisestä että entisestä työpaikastani.' Yhdessä tapauksessa minun piti tehdä laajaa markkinatutkimusta löytääkseni henkilöstölle suunnatun koulutusohjelmistopaketin, joka oli paljon halvempi kuin mitä käytimme. Organisaatio säästi tuhansia dollareita ja paransi henkilöstön tuottavuutta 45 prosenttia tämän ansiosta.'

Oletko koskaan johtanut projektiryhmää? Oletko koskaan käsitellyt joukkueen toimintahäiriöitä?

Haastattelija haluaa tarkkailla kuinka kekseliäs olet, kun ratkaiset projektityöskentelyn haasteita.

Esimerkki

'Yritän yleensä ratkaista ongelman pääsemällä ongelman lähteeseen', esimerkiksi. Ensimmäinen asia, jonka teen, on palata alkuperäiseen projektin toteutussuunnitelmaan ja selvittää, missä menimme pieleen. Jos ohjelmistossa on ongelmia, varmistan, että otan heti yhteyttä oikeisiin henkilöihin korjaamaan se, jotta se ei vaikuta projektin aikajanaan ja aikatauluun.'

Kuinka voit varmistaa, että johtamasi tiimin jäsenet työskentelevät yksikkönä ja tekevät yhteistyötä kanssasi projektissa?

Tämäntyyppinen haastattelukysymys on suunniteltu tarkastelemaan, kuinka hyvin voit johtaa erilaisia ​​kykyjä omaavia työntekijöitä saattamaan projektin päätökseen.

Esimerkki

'Takaan jäsenten toimivan tiiminä määrittelemällä selkeästi kunkin henkilön aseman tiimissä ja kunkin jäsenen tärkeyden tiimin muille jäsenille', esimerkiksi. Varmistan myös, että järjestetään säännöllisesti kokouksia, joissa keskustellaan kaikista projektin toteuttamisen aikana esiin tulevista huolenaiheista.

Motivoin ja inspiroin tiimini jäseniä työskentelemään kanssani rohkaisemalla ja innostamalla heitä tekemään parhaansa. Annan myös tarpeeksi kunniaa ryhmälle kokonaisuudessaan.'

Miten suhtaudut rekrytointiin? Miten etsit lahjakkaita työnhakijoita?

Haastattelija haluaa tietää, kuinka hoidat yhden henkilöstöpäällikön kriittisimmistä tehtävistä tämän kyselyn kanssa. Rekrytointistrategiasi osoittaa työnantajalle, onko lähestymistapasi yhteensopiva heidän liiketoimintaprosessiensa kanssa.

Esimerkki

'Varmistan, että rekrytoin tehtävään asiantuntijoita, joilla on tarvittavat kyvyt, kokemus ja koulutus.' Haastatteluprosessin aikana etsin henkilöitä, jotka osoittavat luottamusta ja kekseliäisyyttä. Tutkin myös, mitä organisaatio voi antaa uudelle työntekijälle, joka liittyy tiimiin.

Kun on kyse lahjakkaiden työmahdollisuuksien löytämisestä, käyn ensin läpi yrityksen työhakemustietokannan. Käytän myös Internetiä löytääkseni oikeat henkilöt katsomalla ansioluetteloita työpaikkasivustoilta.'

Miten olet käsitellyt erimielisyyksiä johtamassasi projektitiimissä?

Tämä on usein toistuva HR-haastattelukysymys, jossa haastattelija haluaa nähdä, kuinka hyvä olet konfliktien ratkaisemisessa, mikä on henkilöstöpäällikölle ratkaiseva kyky.

Esimerkki

'Ensimmäinen asia, jonka teen, on selvittää, mikä ongelman aiheuttaa.' Toiseksi pyrin tuomaan kaikki mukana olevat ihmiset yhteen keskusteluun. Keskustelun aikana minun neuvontakykyni tulevat esiin auttamaan tiimiä pääsemään rauhanomaiseen ratkaisuun.'

Mitkä ovat HR:n seitsemän toimintoa?

 • Rekrytointi ja seulonta.
 • Yrityksen edut ja korvaukset.
 • Suorituskyvyn arviointi.
 • Työntekijäsuhteet.
 • Kurinpitotoimien täytäntöönpano.
 • Työntekijärekisterit.
 • Jatkokoulutus.

Mitkä ovat henkilöstöpäällikön neljä keskeistä osaamista?

 • Henkilökohtaiset ominaisuudet.
 • Ydin.
 • Johtajuus ja johtaminen.
 • Roolikohtaiset kompetenssit.

Mitä taitoja HR-päälliköllä pitäisi olla?

 • Analyyttiset taidot.
 • Hallintokyky.
 • Ohjelmien koordinointi.

Suosittu Luokat: henkilöstöhallinto

Meistä

Vinkkejä Työskentelyyn Henkilöstön Kanssa, Työkuvausmallit, Harjoitteluohjeet, Esimerkkejä Mukana Olevista Kirjeistä Ja Paljon Muuta.