Hier leest u hoe u een psychiater kunt worden (professionele gids)

Hier leest u hoe u een psychiater kunt worden. Psychiaters zijn artsen die patiënten met psychische aandoeningen onderzoeken, diagnosticeren en behandelen, of ze nu tijdelijk of langdurig zijn.

Psychiaters zetten zich in om mensen met psychische aandoeningen met mededogen en geduld te behandelen en te verzorgen. Om de emotionele en mentale problemen van de patiënt te begrijpen en de juiste manier van handelen voor hun therapie te creëren, moeten ze over goede communicatieve vaardigheden en een hoog niveau van emotionele intelligentie beschikken.

  hoe word je een psychiater?Veel mensen hebben voorbijgaande of borderline psychische stoornissen die goed kunnen worden behandeld en tot volledig herstel kunnen leiden. In de psychiatrie wordt medicatie pas gebruikt nadat counseling en behandeling geen zichtbare verbeteringen hebben opgeleverd.

Wat is psychiatrie?

Psychiatrie omvatte de behandeling van psychische stoornissen en gedragsstoornissen van patiënten. Psychiatrie is een tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische aandoeningen. De geestelijke gezondheid van een persoon wordt beïnvloed door een verscheidenheid aan elementen die zowel uniek voor hen zijn als verband houden met hun relaties met de samenleving, de gemeenschap en het gezin. Een gezond gevoel van eigenwaarde, communicatieve vaardigheden en de ontwikkeling van veerkracht zijn allemaal belangrijke aspecten van mentaal welzijn.

Geestelijke gezondheidsproblemen moeten niet worden gezien als kleine tekortkomingen die gemakkelijk kunnen worden aangepakt, aangezien het extreem ernstige en invaliderende aandoeningen kunnen zijn die een aanzienlijk percentage van de wereldbevolking treffen. Geestelijke gezondheidsproblemen moeten worden aangepakt en behandeld voordat ze schade aanrichten aan gezinnen, relaties en gemeenschappen.

Ook is uitgebreide kennis van het lichaam nodig om veilig medicatie voor te schrijven.

Wat doet een psychiater?

Een psychiater is een arts die psychische stoornissen behandelt. De psychiatrie houdt zich bezig met de behandeling van psychische aandoeningen. Ondanks het feit dat de ziekte in de hersenen zit, behandelen psychiaters, in tegenstelling tot neurologen, geen organische of structurele ziekten zoals epilepsie, beroertes of hersentumoren. Bij bepaalde personen kunnen deze ziekten echter psychiatrische symptomen en mentale veranderingen veroorzaken, waardoor het nodig is om een ​​differentiële diagnose te stellen en de juiste therapie toe te dienen.

Algemene behandeling

In tegenstelling tot andere medische disciplines, kan het behandelplan van de psychiatrie drastisch veranderen op basis van de reactie van de patiënt op medicatie of psychotherapie. Veel mensen met ernstige psychische symptomen kunnen herstellen en re-integreren in de samenleving met adequate psychologische, emotionele en sociale hulp, waardoor beoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg de dosering van medicijnen kunnen verminderen. In sommige omstandigheden kan een terugval van symptomen optreden, waardoor een nieuw behandelplan en de ontwikkeling van alternatieve geneesmiddelen voor een specifieke patiënt nodig zijn.

Psychiaters behandelen niet alleen degenen die als 'gek' of 'krankzinnig' worden bestempeld, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen. Dit is een mythe en een verkeerde voorstelling van de feiten, aangezien wanen en hallucinaties slechts een klein percentage van de psychiatrische patiënten treffen.

Om te proberen de ziekte van de patiënt te beïnvloeden met minder medicijnen, moeten psychiaters een goed begrip hebben van fundamentele psychologie en psychotherapeutische vaardigheden. In werkelijkheid kan psychotherapie met succes een verscheidenheid aan psychische aandoeningen genezen, waaronder depressie, angst en sommige fobieën.

Psychische aandoeningen behandelen

Psychiaters behandelen een breed scala aan psychische aandoeningen, van licht en voorbijgaand tot ernstig en aanhoudend. Zo kan depressie, een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door ernstige emoties van melancholie en een gebrek aan verlangen, effectief worden behandeld met psychotherapie en is niet altijd medicatie nodig.

Depressie en angst

Milde depressie is een tijdelijke ziekte die kan worden veroorzaakt door emotionele trauma's of trieste gebeurtenissen in het leven van een patiënt. Psychiaters moeten in staat zijn om vroege tekenen van depressie te herkennen en de oorsprong ervan op te sporen, en vervolgens de patiënt te behandelen met psychotherapie en misschien medicijnen.

Psychiaters hebben ook te maken met angststoornissen, een veel voorkomende vorm van psychische aandoeningen. Ze worden gekenmerkt door onverklaarbare angst, paniek of fobieën die in bepaalde situaties voorkomen en een aanzienlijke invloed hebben op het werk, het sociale leven en de stemming van de patiënt.

Angststoornissen, zoals depressie, worden geclassificeerd als lichte psychische aandoeningen omdat ze meestal van voorbijgaande aard zijn en goed reageren op therapie, wat resulteert in volledig herstel.

Ernstige psychische aandoening

Patiënten met hallucinaties en wanen hebben meer kans op het ontwikkelen van ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie. Deze mentale toestand vereist een grondige beoordeling van elk geval en wordt meestal behandeld met medicatie. Ondanks het feit dat schizofrenie een chronische geestesziekte is, zijn er talloze voorbeelden van succesvol herstel en stopzetting van de medicatie bij geselecteerde mensen.

Bovendien kunnen sommige mensen met waanvoorstellingen geleidelijk aan re-integreren in de samenleving door middel van psychotherapie, werk en vriendschappen, en kunnen ze normaal opereren met matige doses medicijnen of helemaal geen medicatie.

  hoe word je een psychiater?

Het vermogen van de psychiater om de mogelijkheid voor een patiënt te zien om zijn of haar mentale toestand te genezen en te beheersen, heeft een aanzienlijke invloed op de uiteindelijke resultaten.

Gemiddeld salaris van een psychiater

Psychiaters verdienen een gemiddeld jaarinkomen van $ 225.094 per jaar, terwijl anderen tussen $ 67.000 en $ 475.000 per jaar verdienen. Het inkomen van een psychiater wordt bepaald door hun locatie, bedrijf en hoeveelheid expertise. Psychiaters die in openbare ziekenhuizen werken, evenals degenen die kwalificaties hebben behaald, ontvangen doorgaans een hoger jaarloon.

Hoe word je een psychiater?

Hier leest u hoe u een professionele psychiater kunt worden.

Verdien een bachelor's degree/undergraduate degree

Om aan de criteria voor medische opleiding te voldoen, moet een aspirant-psychiater een universitaire opleiding in scheikunde, biologie, natuurkunde en rekenen afronden. Hoewel elke bacheloropleiding voldoende is, kan het voltooien van wetenschappelijke lessen of het concentreren op psychologie of een pre-med onderwerp de beste manier zijn om je voor te bereiden op de medische school.

Je kunt tijdens de universiteit ook vrijwilligerswerk doen in een kliniek of ziekenhuis om praktische ervaring op te doen en je kansen om te worden toegelaten tot een medische school te vergroten.

Doe de toelatingstest van de medische universiteit

Om toegelaten te worden tot een medische school in de Verenigde Staten, moet je slagen voor de Toelatingstest medische universiteit (MCAT). De MCAT is een meerkeuze-examen ontwikkeld door de Vereniging van Amerikaanse medische hogescholen (AAMC) die natuurwetenschap, biologische wetenschap, mondeling redeneren en schrijven omvat.

De MCAT moet een jaar worden genomen voordat u aan de medische school wilt beginnen. De MCAT kan slechts drie keer per jaar, vier keer in twee jaar en zeven keer in een mensenleven worden ingenomen. Medische scholen houden over het algemeen rekening met uw MCAT-score en uw bachelorprestaties bij de beslissing om u al dan niet toe te laten.

Volg je medische opleiding

De volgende stap op je weg om psychiater te worden, is het afmaken van de medische school en het behalen van een doctor in de geneeskunde (M.D.) of een doctor in de osteopathische geneeskunde ( Doctor in de osteopathische geneeskunde ) graad (DO). De medische opleiding duurt gemiddeld vier jaar. De eerste twee jaar studeer je farmacologie, anatomie, scheikunde, fysiologie, geneeskunde, neurologie, biochemie, gemeenschapsonderwijs en sociale geneeskunde in klaslokalen en laboratoria.

Van u mag worden verwacht dat u tijdens de laatste twee jaar van uw medische opleiding medische problemen bij patiënten diagnosticeert en behandelt onder toezicht van ervaren artsen in klinieken of ziekenhuizen. Klinische stages kunnen ook van je gevraagd worden.

Een stage is bedoeld om u ervaring op te doen op verschillende gebieden, waaronder chirurgie, neurologie en huisartsgeneeskunde.

Word lid van een organisatie

Overweeg om lid te worden van een professionele groep terwijl je naar de medische school gaat. Medische studenten, psychiatrische bewoners en professionele psychiaters kunnen lid worden van de Amerikaanse Psychiatrische Vereniging (APA). U kunt profiteren van opties voor permanente educatie door lid te worden van de APA. De Amerikaanse Vereniging voor Geriatrische Psychiatrie en de Amerikaanse Academie voor Psychiatrie en de wet zijn nog twee professionele organisaties voor psychiaters.

Voltooi je opleiding tot psychiatrie

Je moet een residentieprogramma in een kliniek of ziekenhuis afronden nadat je bent afgestudeerd aan de medische school. Een vierjarig psychiatrisch residency-programma bestaat uit een mix van didactische studie en klinische toepassing.

Je krijgt tijdens je residentie training op verschillende gebieden, waaronder forensische psychologie, neurologie en chemische afhankelijkheid, voordat je je keuzevakken en klinische ervaring tijdens je laatste jaar concentreert op een specifieke specialiteit.

U kunt onder toezicht ook een verscheidenheid aan psychische aandoeningen behandelen, waaronder depressie, angst, middelenverslaving, psychose, seksuele disfunctie en ontwikkelingsstoornissen.

Dien een gemeenschap

Als je in een psychiatrische specialisatie wilt werken, moet je een extra opleiding volgen. De Amerikaanse Raad voor Psychiatrie en Neurologie (ABPN) erkent tal van psychiatrische subspecialismen. Forensische psychiatrie, verslavingen, kinder- en jeugdpsychiatrie, psychosomatische geneeskunde en geriatrische psychiatrie zijn enkele van deze specialiteiten.

Na het afronden van je psychiatrische residentiestudie, moet je een eenjarige fellowship voltooien om subspecialist te worden. Seminars, lezingen, onderzoeksprojecten en conferenties zijn allemaal inbegrepen in fellowships, evenals begeleide klinische praktijk tijdens toegewezen rotaties.

  hoe word je een psychiater?

Krijg een medische licentie

U moet een vergunning krijgen van de medische raad van uw staat om legaal psychiatrie te beoefenen in alle staten. De criteria voor het verlenen van vergunningen verschillen per staat, maar u zult bijna altijd een test moeten afleggen die uw begrip van medische procedures en staatsregels beoordeelt. Als u medicijnen aan uw patiënten verstrekt, moet u zich mogelijk ook registreren bij uw staat.

Meer informatie over de Medisch vergunningsonderzoek (COMLEX-VS).

Een certificering behalen

Hoewel certificering niet nodig is, geeft het wel uw competentie in de psychiatrie aan en kan het uw kansen op een baan vergroten. De American Board of Psychiatry and Neurology biedt certificering (ABPN).

Psychiaters die slagen voor het examen, een opleiding hebben gevolgd en voldoen aan de opleidingscriteria, zijn gecertificeerd door de ABPN. Je moet een M.D. of D.O. om deel te nemen aan de psychiatrische certificeringstest. U moet ook een medische licentie hebben voltooid en verkregen na het voltooien van een geaccrediteerd psychiatrisch residentieprogramma.

De ABPN biedt ook certificaten in slaapgeneeskunde, pijngeneeskunde en verslavingspsychiatrie, naast andere psychiatrische subspecialismen. De certificering van de ABPN is tien jaar geldig.

U moet een actieve praktijk in uw specialiteit hebben en een hoge status in het beroep hebben om uw accreditatie te vernieuwen. Daarnaast moet u zich bezighouden met zelfevaluatie en permanente educatie.

Veelgestelde vragen

Veel voorkomende vragen die worden gesteld onder degenen die psychiatrie nastreven.

Hoe lang duurt het om psychiater te worden?

Om een ​​gediplomeerd psychiater te worden, duurt het meestal acht jaar postdoctorale studie - vier jaar om je MD-graad af te ronden en nog eens vier jaar residentie.

Als je de tijd optelt die nodig is om een ​​bachelordiploma te behalen, dan heb je minimaal 12 jaar studie en training nodig om psychiater te worden. Als je een subspecialiteit wilt nastreven, moet je een fellowship voltooien, wat een tot twee jaar kan duren nadat je je residentie hebt beëindigd.

Welke vaardigheden zijn nodig?

Het vermogen van een psychiater om de ziekte van een patiënt goed te diagnosticeren, hangt af van zijn of haar kennis van psychologie, menselijke biologie, sociaal gedrag van individuen en groepen, en culturele variaties.

Om op dit gebied effectief te zijn, moeten toekomstige psychiaters de volgende kenmerken hebben:

Actieve luistervaardigheid

Psychiaters moeten uitstekende luisteraars zijn om zowel te horen wat hun patiënten zeggen als wat ze niet zeggen. Bij het bespreken van een reeks onderwerpen moeten ze goed letten op het gezicht en de toon van de patiënt.

Ze moeten ook in staat zijn om hun vooroordelen opzij te zetten, te luisteren naar wat hun patiënten te zeggen hebben en de individuele behoeften van elke patiënt te begrijpen. Het moeten actieve luisteraars zijn die aandacht schenken aan de patiënt zonder hem te onderbreken en weten wanneer hij de juiste vragen moet stellen.

Communicatie vaardigheden

Psychiaters moeten effectief kunnen communiceren met zowel hun patiënten als andere professionals. Het kan nodig zijn om met de familie van een patiënt te praten om meer inzicht te krijgen in de situatie en om de gezinsdynamiek te beoordelen. Om het optimale behandelplan voor een patiënt te coördineren, kan het nodig zijn om met andere medische experts te praten.

Empathie

Psychiaters moeten zich inleven in de problemen van hun patiënten. Hoewel ze niet direct dezelfde problemen kunnen zijn tegengekomen, moeten ze deze wel kunnen begrijpen om ze te beoordelen en de meest effectieve behandelstrategieën te bedenken.

Ze moeten zich echter emotioneel kunnen afscheiden van hun patiënten om te voorkomen dat ze hun spanning en mentale onrust overnemen.

Welke behandelingen gebruiken psychiaters?

Een psychiater kan een reeks therapieën toepassen, waaronder verschillende soorten medicijnen, psychotherapie, psychosociale interventies en andere behandelingen, zoals elektroconvulsietherapie, afhankelijk van de behoeften van elke patiënt ( ECT ).

  hoe word je een psychiater?

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

Psychiaters zijn artsen die een gespecialiseerde opleiding op het gebied van de psychiatrie hebben gevolgd. Ze hebben de mogelijkheid om psychotherapie te geven en medicijnen en andere medische behandelingen toe te dienen. Psychologen daarentegen hebben vaker een masterdiploma, meestal in de klinische psychologie.

Ze hebben meestal veel ervaring in de klinische praktijk of onderzoek. Psychotherapie wordt gebruikt om psychische problemen te behandelen en is gespecialiseerd in psychologisch onderzoek en testen.

Wat is de werkomgeving voor een psychiater?

Psychiaters zijn vaak werkzaam in ziekenhuizen, psychiatrische klinieken en andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Ze kunnen ook werken in particuliere medische kantoren, gevangenissen of andere strafinrichtingen.

Omdat symptomen van psychische aandoeningen niet als noodgevallen worden beschouwd, huren eerstelijnsafdelingen en spoedeisende hulpafdelingen zelden psychiaters in, maar als ze ernstig genoeg zijn, kunnen ze sedatie noodzakelijk maken totdat de patiënt wordt overgebracht naar een psychiatrische kliniek.

Omdat sommige patiënten gewelddadig kunnen worden, zowel verbaal als fysiek, moeten psychiaters stress kunnen beheersen en kalm kunnen blijven in stressvolle situaties. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, vertoont slechts een klein percentage van de individuen gewelddadig gedrag, dat kan worden behandeld met kalmerende medicijnen.

Met welke hulpmiddelen moet een psychiater vertrouwd zijn?

Psychiaters moeten kennis hebben van een verscheidenheid aan medische software. Psychiaters moeten vertrouwd zijn met software die gespecialiseerd is in professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals Psych Advantage, SoftPsych psychiatrische diagnose , en MEDITECH Gedragsgezondheid Klinisch 's, naast een reeks software die elektronische medische dossiers ondersteunt.

Ze moeten ook in staat zijn om medische instrumenten zoals een stethoscoop en bloeddrukmanchetten in een kantooromgeving te gebruiken. Ten slotte moeten ze kennis hebben van de apparatuur die wordt gebruikt bij verschillende medische procedures, zoals CT en PET-scans .

Verenigingen van psychiaters

Welke soorten psychiaters zijn er?

Nadat een professional heeft besloten om de medische school af te ronden, hebben ze de mogelijkheid om deze aanvullende carrières na te streven:

  • Verslavingspsychiatrie
  • Jeugd- en kinderpsychiatrie
  • Forensische psychiatrie
  • Drugsmisbruik psychiatrie

  hoe word je een psychiater?

Populaire Categorieën: Personeelszaken

Wie Zijn Wij?

Tips Voor Het Werken Met Personeel, Sjablonen Van Functiebeschrijvingen, Stage -Instructies, Voorbeelden Van Bijbehorende Brieven En Nog Veel Meer.