Hvor lenge varer intervjuer i gjennomsnitt

Hvor lenge varer intervjuene i gjennomsnitt? Å vite varigheten av et intervju kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av tiden din med ansettelsessjefen og skape et positivt inntrykk.

Forberedelse for en viss tid sikrer at svarene dine forblir på emnet, slik at intervjueren kan foreta en utdannet vurdering når han gir ansettelsestilbud.

Lengden på intervjuet vil sannsynligvis variere avhengig av formatet og stadiet av prosessen du er i. hvor lenge varer intervjuene

Hvor lenge varer et intervju i gjennomsnitt?

Intervjuer varer ofte mellom 15 og 30 minutter og flere timer. Varigheten av et intervju bestemmes av en rekke faktorer, inkludert formatet. Flere forskjellige typer intervjuer kan forekomme gjennom hele rekrutteringsprosessen, inkludert følgende:

 hvor lenge varer intervjuene

Telefonintervjuer

Vanligvis vil det første intervjuet du vil oppleve under rekrutteringsprosessen være et telefonintervju. Vanligvis vil en rekrutterer eller personell kontakte deg for å gi deg nøyaktigheten av din CV's grunnleggende informasjon. I tillegg kan de spørre om din mulige startdato hvis de blir ansatt og de ideelle datoene for å komme inn for et personlig intervju. De kan av og til spørre om lønnskravene dine.

Noen rekrutterere/ansatte ledere kan også stille spørsmål underveis telefonintervjuer for å finne ut om du passer med bedriftskulturen. Svarene på disse spørsmålene kan indikere hvor godt du fungerer i et team, hvordan du takler stress og hvordan du styrer tiden din. De kan stille disse spørsmålene for å avgjøre om de skal planlegge et intervju med rekrutteringslederen eller ikke.

 hvor lenge varer intervjuene

Hvis rekruttereren bare stiller grunnleggende spørsmål om CV-en din, bør intervjuet vare i rundt 15 minutter. Du kan planlegge opptil 40 minutter hvis de spør om arbeidsstilen din.

I slekt: Panelintervju

Personlige intervjuer

Personlige intervjuer varer vanligvis fra 45 minutter til en og en halv time, avhengig av rekrutteringslederen og antall ansatte du trenger å snakke med. Under visse omstendigheter kan du bruke en hel dag på å intervjue et selskap og utføre noen av de viktigste jobboppgavene under tilsyn.

 hvor lenge varer intervjuene

Under personlige intervjuer kan du forutse en rekke spørsmål utformet for å fastslå din kompetanse til å utføre alle jobbrelaterte oppgaver. I tillegg kan du møte potensielle kolleger for å finne ut om du er kompatibel med teamet. Du vil møte en rekke ledere og kolleger samtidig under panelintervjuer.

I tillegg kan du bli pålagt å delta på et siste, ansikt til ansikt intervju med avdelingsleder eller arbeidsgiver. Disse intervjuene varer vanligvis rundt 15 minutter og dekker grunnleggende ansettelsesinformasjon som lønn, driftstimer og fordeler.

I slekt: Gruppeintervju

 hvor lenge varer intervjuene

Videointervjuer

Videointervjuer kan finne sted når som helst i rekrutteringsprosessen. Rekrutterere kan bruke videointervjuer i stedet for telefondiskusjoner for å observere hvordan du svarer på ulike spørsmål. Hvis du søker på en stilling på et annet sted enn ditt eget, eller hvis ansettelsessjefen jobber fra et annet område, kan rekruttereren organisere et videointervju i stedet for et personlig møte.

Et telefonintervju kan vare alt fra 15 minutter til halvannen time, avhengig av om du snakker med en rekrutterer eller en ansettelsessjef.

Tekniske intervjuer

Enkelte virksomheter gjennomfører tekniske intervjuer for ansettelse innen ingeniørfag, programvareutvikling og andre relaterte felt. Disse varer ofte fra 45 minutter til en time, på samme måte som første runde personlige intervjuer. De kan skje når som helst under ansettelsesprosessen. På dette tidspunktet vil intervjueren helt sikkert vurdere dine tekniske evner. De kan be om at du svarer vokalt eller skriftlig på et stykke papir eller tavle.

Enkelte rekrutterere kan sende inn et spørreskjema for tekniske intervjuer over et sikkert nettsted. Du vil helt sikkert få en bestemt tid til å svare på spørsmålene og returnere skjemaet. De vil deretter undersøke svarene dine og bestemme om de vil gå til neste runde med intervjuer.

Gruppeintervjuer

Du og flere andre kandidater vil møte ansettelsessjefen eller panelet samtidig under gruppeintervjuer. Enkelte organisasjoner bruker gruppeintervjuer for å finne ut hvordan søkere samhandler med hverandre og for å fremskynde rekrutteringsprosessen. Disse intervjuene varer vanligvis mellom en time og en og en halv time, avhengig av størrelsen på gruppen.

 hvor lenge varer intervjuene

Åpne ansettelsesintervjuer

Enkelte selskaper arrangerer åpne rekrutteringsarrangementer på bestemte datoer eller under arbeidsmesser. Du kan møte intervjuere når som helst i åpningstidene deres på disse arrangementene. Din CV vil bli gjennomgått og et improvisert intervju vil bli gjennomført. Av og til vil rekrutteringsleder utvide et tilbud om ansettelse umiddelbart etter intervjuet. Åpne jobbintervjuer varer vanligvis mellom 30 og 60 minutter.

Hvordan intervjue godt

Følg disse tiltakene for å garantere at du gjør et positivt inntrykk innen den tildelte tiden:

Lag en intervjuplan

Du bør lage en strategi for å garantere at intervjuet går bra fra start til slutt. Kom tidlig og ha eventuelle intervjudokumenter, som CV/CV, følgebrev, notatbok og penn, lett tilgjengelig. Hvis du gjør et intervju over telefon eller via video, bør du kontrollere at telefontjenesten og internettforbindelsen er i drift før avtalt tid.

 hvor lenge varer intervjuene

Forbered svar på forhånd

Når som helst under rekrutteringsprosessen vil flertallet av rekrutterere og ansettelsesledere stille vanlige intervjuspørsmål. Å forberede noen få enkle svar betyr at du er forberedt på å reagere uten å bruke ekstra tid på emnet.

I slekt: Vanlige intervjuspørsmål

Skriv ned en liste med spørsmål

Flertallet av rekrutterere og ansettelsesledere tillater spørsmål ved avslutningen av intervjuet. Planlegging av henvendelsene dine på forhånd gjør at du kan vurdere dine forventninger til organisasjonen med omhu. Tilpass spørsmålene dine for å få frem informasjon om selskapets forventninger til deg, din kompatibilitet med selskapets kultur og hva slags mennesker du vil jobbe med.

Hold deg til emnet

Noen ganger kan du finne intervjueren din spesielt fascinerende på grunn av deres posisjon i selskapet eller deres personlighet. Du kan gjerne forhøre deg mer om deres stilling eller interesser, noe som kan tære på din verdifulle intervjutid. Å utvikle en strategi gjør at du kan holde deg på rett spor og innenfor det tildelte intervjuvinduet.

I slekt: Takk e-post etter intervju

Hvordan er den vanlige intervjuprosessen?

Slik ser ansettelsesprosessen ut for de fleste bedrifter:

Screening

Mange bedrifter gjennomfører et innledende intervju for å finne ut om du er en passende søker for stillingen. Screeningen er vanligvis femten til tjue minutter lang og kan utføres over telefon eller personlig. Denne dialogen brukes til å begrense antallet kandidater som vil bli kontaktet for formelle første intervjuer.

Det første intervjuet

Generelt er det første intervjuet det første ansikt-til-ansikt-møtet du vil ha med din potensielle arbeidsgiver. Deres mål er å bli kjent med deg og analysere dine evner og ekspertise i lys av kravene til denne stillingen. I tillegg ønsker de å bli kjent med deg for å vurdere om du vil passe inn i bedriftens kultur. Det første intervjuet består vanligvis av følgende stadier:

Introduksjon

De første minuttene brukes til å introdusere deg selv for intervjueren og finne seg til rette i intervjurommet. Dette er også deres første inntrykk av deg, så skap et godt med riktig holdning, øyekontakt og et solid håndtrykk. Generelt vil intervjueren bruke de første minuttene av intervjuet på å informere deg om organisasjonen sin.

 hvor lenge varer intervjuene

Spørsmål til intervju

Arbeidsgiveren vil stille deg spørsmål og lytte til svarene dine, kanskje ta notater for fremtidig referanse. Denne delen varer vanligvis omtrent 20 minutter.

Dine spørsmål

Når intervjueren oppfordrer deg til å stille spørsmål, er dette din tid for å vise din kunnskap, kompetanse og bredden i studiet ditt på selskapet. Forbered tre til fem meningsfulle spørsmål på forhånd og endre etter behov basert på hva du oppdager under intervjuet.

Avslutter intervjuet

Når intervjuet er over, vil intervjueren nesten helt sikkert lede deg ut. Det er klokt å ta opp alle bekymringene dine før du reiser deg fra setet. Mens du går, gjenta entusiastisk interessen din for stillingen og gjør et poeng av å virkelig takke dem for møtet, gi et sterkt håndtrykk og opprettholde øyekontakt.

Etterfølgende intervju

Hvis du imponerer dem ved det første intervjuet, kan du bli invitert tilbake til et nytt møte. Dette møtet inkluderer generelt muligheten til å møte de ulike avdelingslederne og av og til en omvisning i anleggene. Intervjueren vil stille mer detaljerte, spesifikke spørsmål for å følge opp spesielle problemstillinger som ble diskutert under det første intervjuet og for å få en bedre forståelse av hvordan du vil tilpasse deg arbeidsmiljøet.

Det fjerde intervjuet

Enkelte selskaper liker å ha et tredje intervju for å hjelpe i deres endelige beslutningstaking. For denne økten bør du ha fått en inngående forståelse av bedriften og hvordan den fungerer på daglig basis, samt en følelse av hvordan du kan passe inn i den eksisterende arbeidskulturen. I denne perioden kan du få muligheten til å møte mulige kollegaer.

Siste avgjørelse

Hvis arbeidsgiveren ønsker å rekruttere deg, er det siste stadiet i intervjuprosessen ofte et jobbtilbud som er avhengig av resultatene av bakgrunnssjekken og referansene. Vanligvis vil tilbudet være i form av et skriftlig brev, men under visse omstendigheter vil tilbudet bli levert via e-post. De fleste bedrifter gir et muntlig tilbud før du leverer papirkopien for å sikre at du er fornøyd med betingelsene eller for å la deg forhandle før du logger på.

Er et 20-minutters intervju dårlig?

I de fleste situasjoner varer gode intervjuer mellom 45 minutter og en og en halv time, et 20-minutters intervju er et rødt flagg. Det er ikke nok tid for intervjueren til å bli kjent med en søker, spesielt hvis stillingen ikke er på startnivå.

Er et 40-minutters intervju bra?

I følge 38 % av ekspertene bør et vellykket første intervju ta 45 minutter. Hvis det første intervjuet ditt varte i rundt 45 minutter, er dette vanligvis en positiv indikasjon på at selskapet var interessert i å ansette deg.

Hvordan vet du om et jobbintervju gikk bra?

 • Du ble i intervjuet lenger enn forventet.
 • Intervjuet hadde preget av en diskusjon.
 • Du er informert om ansvar knyttet til denne stillingen.
 • Intervjueren så ut til å være interessert.
 • Du er overbevist om selskapet og stillingen.
 • Spørsmålene dine er fullstendig besvart.

Hvor lenge varer et generelt intervju?

Selv om det varierer fra virksomhet til virksomhet, tar de fleste intervjuer mellom 45 og 60 minutter. Dette bør gi begge parter tilstrekkelig tid og frihet til å bli kjent med hverandre.

Er intervjulengden et tegn på et positivt eller negativt intervju?

Ja. Hvis intervjuet endte opp med å bli lengre enn forventet. Vanligvis vil en ansettelsesleder angi den omtrentlige varigheten av intervjuet i intervjubekreftelsen på e-post eller ved starten av intervjuet. Hvis intervjuet varer langt lenger enn den tildelte tiden, er dette en indikasjon på et vellykket intervju.

Populære Kategorier: Menneskelige ressurser

Om Oss

Tips For Å Jobbe Med Personell, Maler For Stillingsbeskrivelser, Internshipinstruksjoner, Eksempler På Tilhørende Brev Og Mye Mer.