Jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne?

Ile średnio trwają rozmowy kwalifikacyjne? Znajomość czasu trwania rozmowy kwalifikacyjnej może pomóc w maksymalnym wykorzystaniu czasu spędzonego z kierownikiem ds. rekrutacji i wywarciu pozytywnego wrażenia.

Przygotowywanie się przez określony czas zapewnia, że ​​Twoje odpowiedzi pozostaną na temat, co pozwala osobie przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną na dokonanie świadomego osądu podczas składania ofert pracy.

Długość rozmowy będzie prawdopodobnie różnić się w zależności od formatu i etapu procesu, w którym się znajdujesz. jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Jak długo średnio trwa rozmowa kwalifikacyjna?

Wywiady często trwają od 15 do 30 minut do kilku godzin. Czas trwania wywiadu zależy od wielu czynników, w tym od jego formatu. W trakcie procesu rekrutacji może odbywać się kilka różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych, w tym:

 jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Wywiady telefoniczne

Zazwyczaj pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, której doświadczysz podczas procesu rekrutacji, będzie rozmowa telefoniczna. Zazwyczaj rekruter lub osoba z działu zasobów ludzkich skontaktuje się z Tobą, aby poinformować firmę o dokładności podstawowych informacji zawartych w Twoim CV. Dodatkowo mogą zapytać o Twoją możliwą datę rozpoczęcia, jeśli zostaną zatrudnieni, i idealne daty, aby przyjść na osobistą rozmowę kwalifikacyjną. Od czasu do czasu mogą zapytać o Twoje wymagania płacowe.

Niektórzy rekruterzy/menedżerowie ds. rekrutacji mogą również zadawać pytania podczas wywiady telefoniczne aby upewnić się, że pasujesz do kultury firmy. Odpowiedzi na te pytania mogą wskazać, jak dobrze działasz w zespole, jak radzisz sobie ze stresem i jak zarządzasz swoim czasem. Mogą zadać te pytania, aby ustalić, czy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem rekrutacji.

 jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Jeśli rekruter zadaje tylko podstawowe pytania dotyczące twojego CV, rozmowa powinna trwać około 15 minut. Możesz zaplanować do 40 minut, jeśli zapytają o Twój styl pracy.

Związane z: Wywiad panelowy

Wywiady osobiste

Rozmowy kwalifikacyjne trwają zazwyczaj od 45 minut do półtorej godziny, w zależności od kierownika ds. rekrutacji i liczby pracowników, z którymi musisz porozmawiać. W pewnych okolicznościach możesz spędzić cały dzień na rozmowie kwalifikacyjnej z firmą i wykonując pod nadzorem niektóre kluczowe zadania.

 jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmów kwalifikacyjnych możesz przewidzieć szereg pytań mających na celu ustalenie Twoich kompetencji do wykonywania wszystkich obowiązków związanych z pracą. Dodatkowo możesz spotkać się z potencjalnymi współpracownikami, aby ustalić swoją zgodność z zespołem. Podczas rozmów panelowych spotkasz się jednocześnie z wieloma menedżerami i współpracownikami.

Dodatkowo możesz zostać poproszony o udział w końcowej, bezpośredniej rozmowie z kierownikiem działu lub pracodawcą. Rozmowy te zazwyczaj trwają około 15 minut i obejmują podstawowe informacje o zatrudnieniu, takie jak wynagrodzenie, godziny pracy i świadczenia.

Związane z: Wywiad grupowy

 jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Wywiady wideo

Wywiady wideo mogą odbywać się na każdym etapie procesu rekrutacji. Rekruterzy mogą używać wywiadów wideo zamiast rozmów telefonicznych, aby obserwować, jak odpowiadasz na różne pytania. Jeśli ubiegasz się o stanowisko w innej lokalizacji niż twoja lub jeśli kierownik ds. rekrutacji pracuje z innego obszaru, rekruter może zorganizować rozmowę wideo zamiast osobistego spotkania.

Rozmowa telefoniczna może trwać od 15 minut do półtorej godziny, w zależności od tego, czy rozmawiasz z rekruterem, czy z menedżerem ds. rekrutacji.

Wywiady techniczne

Niektóre firmy przeprowadzają wywiady techniczne dotyczące zatrudnienia w inżynierii, rozwoju oprogramowania i innych powiązanych dziedzinach. Często trwają one od 45 minut do godziny, podobnie jak w przypadku rozmów kwalifikacyjnych w pierwszej rundzie. Mogą się zdarzyć w dowolnym momencie procesu zatrudnienia. W tym momencie ankieter z pewnością oceni Twoje umiejętności techniczne. Mogą poprosić o odpowiedź głosową lub pisemną na kartce papieru lub tablicy.

Niektórzy rekruterzy mogą przesłać kwestionariusz do wywiadów technicznych za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej. Z pewnością otrzymasz określoną ilość czasu na udzielenie odpowiedzi na pytania i odesłanie formularza. Następnie przeanalizują twoje odpowiedzi i zdecydują, czy przejść do następnej rundy wywiadów.

Wywiady grupowe

Ty i kilku innych kandydatów spotkacie się jednocześnie z kierownikiem ds. rekrutacji lub panelem podczas rozmów grupowych. Niektóre organizacje stosują wywiady grupowe, aby ustalić, w jaki sposób kandydaci współdziałają ze sobą i przyspieszyć proces rekrutacji. Wywiady te zwykle trwają od godziny do półtorej godziny, w zależności od wielkości grupy.

 jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Otwarte rozmowy kwalifikacyjne

Niektóre firmy organizują otwarte wydarzenia rekrutacyjne w określonych terminach lub podczas targów pracy. Możesz spotkać się z ankieterami w dowolnym momencie w godzinach ich otwarcia podczas tych wydarzeń. Twoje CV zostanie przejrzane i zostanie przeprowadzona zaimprowizowana rozmowa kwalifikacyjna. Czasami menedżer ds. rekrutacji składa ofertę zatrudnienia bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej. Otwarte rozmowy kwalifikacyjne trwają zazwyczaj od 30 do 60 minut.

Jak dobrze przeprowadzić wywiad

Postępuj zgodnie z tymi środkami, aby zagwarantować sobie pozytywne wrażenie w wyznaczonym czasie:

Zrób plan rozmowy kwalifikacyjnej

Powinieneś stworzyć strategię, aby zagwarantować, że rozmowa kwalifikacyjna przebiegnie dobrze od początku do końca. Przybądź wcześniej i miej pod ręką wszelkie dokumenty z rozmowy kwalifikacyjnej, takie jak CV/życiorys, list motywacyjny, notatnik i długopis. Jeśli przeprowadzasz rozmowę przez telefon lub wideo, przed wyznaczoną godziną sprawdź, czy usługa telefoniczna i połączenie internetowe działają.

 jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Przygotuj odpowiedzi z wyprzedzeniem

W dowolnym momencie procesu rekrutacji większość rekruterów i menedżerów ds. Rekrutacji zada konwencjonalne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotowanie kilku prostych odpowiedzi oznacza, że ​​jesteś przygotowany na reakcję bez poświęcania dodatkowego czasu na temat.

Związane z: Często zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Zapisz listę pytań

Większość rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji pozwala na zadawanie pytań na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej. Zaplanowanie zapytań z wyprzedzeniem umożliwia dokładne rozważenie Twoich oczekiwań wobec organizacji. Dostosuj swoje pytania, aby uzyskać informacje o oczekiwaniach firmy wobec Ciebie, zgodności z kulturą firmy i rodzaju ludzi, z którymi będziesz pracować.

Pozostań w temacie

Czasami ankieter może być szczególnie fascynujący ze względu na jego pozycję w firmie lub osobowość. Możesz dowiedzieć się więcej o ich stanowisku lub zainteresowaniach, co może pochłonąć Twój cenny czas na rozmowę kwalifikacyjną. Opracowanie strategii pozwala pozostać na dobrej drodze i w wyznaczonym oknie rozmowy kwalifikacyjnej.

Związane z: E-mail z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej

Jak wygląda zwykły proces rozmowy kwalifikacyjnej?

Oto jak wygląda proces zatrudniania w większości firm:

Ekranizacja

Wiele firm przeprowadza wstępną rozmowę kwalifikacyjną, aby upewnić się, czy jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Pokaz trwa zazwyczaj od piętnastu do dwudziestu minut i można go przeprowadzić telefonicznie lub osobiście. Ten dialog służy do zawężenia puli kandydatów, z którymi skontaktujemy się w celu przeprowadzenia formalnych pierwszych rozmów kwalifikacyjnych.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna

Ogólnie rzecz biorąc, wstępna rozmowa kwalifikacyjna jest pierwszym spotkaniem twarzą w twarz z potencjalnym pracodawcą. Ich celem jest poznanie Ciebie i przeanalizowanie Twoich umiejętności i wiedzy w świetle wymagań na to stanowisko. Dodatkowo chcą Cię poznać, aby ocenić, czy wpasujesz się w kulturę firmy. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna składa się z reguły z następujących etapów:

Wstęp

Pierwsze kilka minut poświęcasz na przedstawienie się ankieterowi i zaaklimatyzowanie się w pokoju przesłuchań. Jest to również ich pierwsze wrażenie o tobie, więc stwórz dobre, zachowując odpowiednią postawę, kontakt wzrokowy i solidny uścisk dłoni. Ogólnie rzecz biorąc, przez kilka pierwszych minut rozmowy osoba przeprowadzająca wywiad będzie informować Cię o swojej organizacji.

 jak długo trwają rozmowy kwalifikacyjne

Pytania na rozmowę kwalifikacyjną

Pracodawca zada ci pytania i wysłucha twoich odpowiedzi, być może sporządzając notatki do wykorzystania w przyszłości. Ta sekcja trwa zwykle około 20 minut.

Twoje pytania

Kiedy ankieter zachęca Cię do zadawania pytań, nadszedł czas, aby pokazać swoją wiedzę, kompetencje i zakres badań w firmie. Przygotuj trzy do pięciu znaczących pytań z wyprzedzeniem i zmień je w razie potrzeby na podstawie tego, co odkryjesz podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej

Kiedy rozmowa się skończy, osoba przeprowadzająca wywiad prawie na pewno cię wyprowadzi. Rozsądnie jest zająć się wszystkimi swoimi obawami przed wstaniem z miejsca. Po drodze entuzjastycznie powtarzaj swoje zainteresowanie stanowiskiem i staraj się szczerze podziękować im za spotkanie, podać silny uścisk dłoni i utrzymywać kontakt wzrokowy.

Kolejny wywiad

Jeśli zaimponujesz im podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, możesz zostać zaproszony z powrotem na drugie spotkanie. Spotkanie to zazwyczaj obejmuje możliwość spotkania się z różnymi kierownikami działów, a czasami zwiedzanie obiektów. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną zada bardziej szczegółowe, konkretne pytania, aby uzupełnić poszczególne kwestie omawiane podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej i lepiej zrozumieć, w jaki sposób przystosujesz się do środowiska pracy.

Czwarty wywiad

Niektóre firmy lubią przeprowadzać trzecią rozmowę kwalifikacyjną, aby pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Podczas tej sesji powinieneś mieć dogłębne zrozumienie firmy i tego, jak działa na co dzień, a także wyczucie, jak możesz wpasować się w istniejącą kulturę miejsca pracy. W tym okresie możesz mieć możliwość poznania potencjalnych współpracowników.

Ostateczna decyzja

Jeśli pracodawca chce Cię zatrudnić, ostatnim etapem procesu rozmowy kwalifikacyjnej jest często oferta pracy uzależniona od wyników Twojej weryfikacji i referencji. Zazwyczaj oferta będzie miała formę pisemnego listu, ale w pewnych okolicznościach oferta zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Większość firm składa ustną ofertę przed dostarczeniem wersji papierowej, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z warunków lub aby umożliwić negocjacje przed podpisaniem umowy.

Czy 20-minutowy wywiad jest zły?

W większości sytuacji dobre rozmowy kwalifikacyjne trwają od 45 minut do półtorej godziny, a rozmowa 20-minutowa to czerwona flaga. To niewystarczający czas, aby ankieter mógł poznać kandydata, zwłaszcza jeśli stanowisko nie jest na poziomie podstawowym.

Czy 40-minutowy wywiad jest dobry?

Według 38% ekspertów udana rozmowa wstępna powinna zająć 45 minut. Jeśli Twoja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna trwała około 45 minut, jest to zazwyczaj pozytywna wskazówka, że ​​firma była zainteresowana zatrudnieniem Cię.

Skąd wiesz, czy rozmowa kwalifikacyjna przebiegła dobrze?

 • Byłeś na rozmowie kwalifikacyjnej dłużej niż przewidywałeś.
 • Wywiad miał charakter dyskusji.
 • Jesteś poinformowany o obowiązkach związanych z tym stanowiskiem.
 • Wywiad był zainteresowany.
 • Jesteś przekonany o firmie i stanowisku.
 • Twoje pytania są w pełni rozwiązane.

Jak długo trwa rozmowa kwalifikacyjna?

Chociaż różni się to w zależności od firmy, większość rozmów zajmuje od 45 do 60 minut. Powinno to zapewnić obu stronom odpowiedni czas i swobodę na wzajemne poznanie się.

Czy długość rozmowy kwalifikacyjnej jest oznaką pozytywnej czy negatywnej rozmowy kwalifikacyjnej?

TAk. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna okazała się dłuższa niż oczekiwano. Zazwyczaj kierownik ds. rekrutacji wskazuje przybliżony czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej w e-mailu potwierdzającym rozmowę kwalifikacyjną lub na początku rozmowy. Jeśli rozmowa trwa znacznie dłużej niż wyznaczony czas, świadczy to o udanej rozmowie.

Popularne Kategorie: Zasoby ludzkie

O Nas

Wskazówki Dotyczące Pracy Z Personelem, Szablony Opisów Stanowisk, Instrukcje Dotyczące Stażu, Przykłady Towarzyszących Listów I Wiele Więcej.