Jak zostać nianią (poradnik 2022)

Oto jak zostać nianią. Jako niania musisz mieć silne więzi z dziećmi i ich rodzicami. Chociaż nie zajmują miejsca rodziców, nie są jedynymi osobami, z którymi dzieci będą musiały się zmierzyć. Branża opieki nad dziećmi nie lubi zbyt bliskich sobie rodziców, ponieważ może to spowodować emocjonalną traumę, gdy rodzic postanawia zakończyć pracę z nianią.

Jeśli rodzice mają poważny powód do rozwiązania stosunku pracy, mogą zwrócić się do niego bezpośrednio lub złożyć pośrednie ogłoszenie o rozwiązaniu umowy. W takim przypadku należy unikać konfliktów i postępować zgodnie z nimi.

Czym właściwie jest niania?

Niania to opiekunka do dziecka, która zapewnia długotrwałą opiekę jednej rodzinie lub małej grupie dzieci. Mogą zapewnić transport, przygotowanie posiłków i trochę edukacji, a także wykonywać pewne obowiązki domowe.Dodatkowe role mogą obejmować:

  • Tworzenie planu zajęć na dany dzień.
  • Śledzenie czasu wolnego i czasu na zabawę.
  • Komunikacja z rodzicami dotycząca postępów ich dzieci w nauce lub rozwoju.
  • Pomoc dzieciom w przygotowaniach do szkoły lub przed snem.
  • Rodzice ustalili dokładny reżim.
  • Pomoc rodzinom w czasie wakacji.
  Jak zostać nianią

Jakie są średnie stawki wynagrodzenia dla niani?

Według Indeed Salaries, której średnie zarobki są często aktualizowane, niania zarabia średnio 42 162 USD rocznie. Wynagrodzenia niani różnią się znacznie w zależności od liczby dzieci, którymi się opiekują, miejsca zamieszkania i doświadczenia w opiece nad dziećmi.

Doświadczenie to ostateczny papierek lakmusowy dla niani

Zatrudniając nianię należy zadać kilka pytań, m.in. czy ma doświadczenie z dziećmi. Doświadczenie z dziećmi to ostateczny papierek lakmusowy. Zapytaj, czy uczęszczała do szkoły dla niani, czy nie i ile lat pracuje na tym stanowisku.

Doświadczenie oznacza również, że jest wrażliwa na osobowość i sytuację rodzinną Twojego dziecka. Co najważniejsze, niania musi być doskonałym wzorem do naśladowania dla Twojego dziecka.

Jak szybko znaleźć stanowisko niani

Aby zakwalifikować się do najlepszej pracy, rozważ podjęcie studiów podyplomowych w zakresie studiów niań. Kursy poza kampusem są świetne dla pracujących profesjonalistów. A ponieważ są one często wygodniejsze, możesz zdobyć stopień naukowy wcześniej niż w przypadku kursu na terenie kampusu.

Doświadczenie jest również ostatecznym papierkiem lakmusowym dla niani, więc spróbuj znaleźć nianię z taką jakością.

Jakie cechy składa się na wspaniałą nianię?

Wnioskodawcy powinni mieć odpowiednie doświadczenie, rzetelność i wiarygodność. Powinni być w stanie poprzeć swoje roszczenia dokumentami i referencjami.

Muszą mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym czas pracy w placówkach opieki nad dziećmi. Doświadczenie w tej dziedzinie jest podstawowym wymogiem, aby zaimponować potencjalnym pracodawcom.

Jednak licencjat nie jest wymagany, o ile niania ma doświadczenie w pracy z dziećmi.

  Jak zostać nianią

Rodzice powinni przeprowadzać wywiady z nianiami na stanowiska niań z myślą o bezpieczeństwie

Rodzice powinni zapytać o filozofię swojego kandydata na ekranie. Zapytaj, czy noszenie dziecka jest dla niej wygodne. Zapytaj także o filozofię niani dotyczącą czasu ekranowego.

Czy zgadza się na odłożenie telefonu lub ogranicza czas korzystania z ekranu?

Zapytaj ją o ich filozofię rodzicielską na ekranie. Ważne jest, aby upewnić się, że kandydatka jest gotowa odłożyć telefon dla dzieci.

Uzyskanie prawa jazdy to wzmocnienie CV

Jeśli starasz się zostać nianią, uzyskanie prawa jazdy jest istotną częścią procesu aplikacyjnego. Wiele prac niań wymaga od kierowców dowożenia dzieci do i ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych.

Posiadanie czystej historii jazdy to duży plus w CV niani. Uzyskanie licencji pomoże Ci szybko znaleźć wymarzoną pracę!

Czy jako młoda niania powinnam mieć prawo jazdy?

Życiorys niani powinien podkreślać konkretne osiągnięcia, umiejętności i kwalifikacje, które są istotne dla pracy. Powinieneś dodać szkolenie z psychologii dziecięcej lub zarządzania dzieckiem, ponieważ pomogą ci one w sytuacji awaryjnej.

Możesz także uzyskać prawo jazdy i pracować w placówce opieki nad dziećmi, co jest dużym plusem w przypadku CV dla niani.

CV niani powinno również podkreślać Twoje doświadczenie zawodowe. Uwzględnij zarówno miękkie, jak i twarde umiejętności, które są istotne dla pracy. Umiejętności twarde są mierzalne, natomiast umiejętności miękkie są cechami osobistymi. CV niani powinno używać w całym tekście czasowników czynności.

Należy pamiętać, że opieka nad dziećmi nie jest łatwym zadaniem. Wymaga umiejętności wielozadaniowości i doskonałego zarządzania czasem.

  Jak zostać nianią

Zdobywanie dyplomu uczelni

Aby zostać nianią, dyplom ukończenia college'u nie zawsze jest konieczny, ale wielu rodziców woli widzieć w CV dowód potwierdzający Twoje wykształcenie.

Podczas gdy dyplom ukończenia college'u zwiększy twoją ogólną pensję i zwiększy twoje perspektywy pracy, niania bez wykształcenia lub doświadczenia może nadal mieć trudności ze znalezieniem pracy.

Niania z wykształceniem wyższym ma wiele zalet, w tym większe bezpieczeństwo pracy, wyższe wynagrodzenie i bardziej elastyczny harmonogram.

Czy powinnam uzyskać dyplom ukończenia studiów jako niania?

Stopień studiów pokaże potencjalnym pracodawcom, że masz poświęcenie i motywację niezbędną do odniesienia sukcesu. Poza tym zdobycie dyplomu college'u pokaże potencjalnym pracodawcom, że jesteś oddany pracy i lubisz pracować z dziećmi.

Oprócz wykształcenia wyższego, nianie z doświadczeniem będą bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracodawców, ponieważ mają już portfolio swoich prac.

Satysfakcja z pracy będzie głównym czynnikiem przyciągającym więcej potencjalnych pracodawców.

Aby zdobyć profesjonalny dyplom niani, możesz uczęszczać do szkoły lub programu, który uczy Cię o rozwoju i edukacji dziecka. Zajęcia z psychologii dziecięcej pozwolą ci również lepiej zrozumieć, jak dzieci rozwijają się i zachowują.

Możesz także wziąć udział w kursach dotyczących rozwoju dziecka, nauki języka, rozwoju emocjonalnego i systemów rodzinnych. Zajęcia te pomogą Ci lepiej poznać dzieci ze specjalnymi potrzebami i jak sobie z nimi radzić.

Czy jako niania powinnam przejść szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Jeśli jesteś nianią, ukończenie CPR a szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe w większości zawodów. Oprócz tego inne certyfikaty medyczne mogą wyrównać szanse. Osoby z treningiem pływania i ratownictwa mogą znaleźć wymarzoną nianię.

Praca niani może być bardzo konkurencyjna, a wykształcenie wyższe może wyróżnić Cię z tłumu.

Jeśli jednak nie chcesz wydawać dużo pieniędzy, najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest zdobycie dyplomu ukończenia college'u w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Dlaczego dostawcy usług opieki nad dziećmi mają duży potencjał zawodowy

Jest wiele korzyści z bycia nianią. Nianie często nie muszą iść do pracy w nocy i rzadko są proszone, aby nie spały do ​​późna.

Nianie są zazwyczaj starsze i mają większe doświadczenie z dziećmi.

Mogą też lepiej znać potrzeby dziecka i lepiej rozwiązywać konflikty. Nie muszą wcześniej rezygnować z kariery; mogą pracować do czasu przejścia na emeryturę.

Zarabianie egzaminu poświadczenia niani

Aby uzyskać uprawnienia jako niania, musisz wziąć Narodowy Instytut Poświadczeń Niani Ocena podstawowych umiejętności niani.

Egzamin ten kosztuje 75 USD dla członków INA i 100 USD dla osób niebędących członkami. Po zdaniu egzaminu możesz nazywać się „Ina Credentialed Niania”.

Ile musisz mieć lat, aby ubiegać się o certyfikat NCP?

Musisz mieć co najmniej osiemnaście lat, aby ubiegać się o NCP lub poświadczenia niani specjalisty. Nie musisz być obywatelem ani rezydentem USA, ale musisz mieć dobrą opinię w stanowym stowarzyszeniu Niania.

Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia kształcenia ogólnego w języku angielskim lub obcym.

Dozwolony jest transkrypcja z college'u. Jeśli masz duże doświadczenie zawodowe, możesz zarobić PNCP lub poświadczenia NCP.

Czy po uzyskaniu certyfikatu NCP mogę wziąć udział w dodatkowych kursach?

Chociaż zdobycie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje niani wymaga odbycia określonego kursu, możesz wziąć udział w dodatkowych zajęciach online, aby poprawić swoje umiejętności. Niektóre rodziny wybierają nianię z certyfikatem bezpieczeństwa wody.

Można je uzyskać w domach kultury, na basenach lub w ramach programu Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Aby niania mogła zapewnić bezpieczną i opiekuńczą opiekę nad niemowlętami, potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Istnieją kursy dostępne w lokalnych szkołach wyższych i szpitalach, a Stowarzyszenie Specjalistów ds. Opieki Noworodka oferuje certyfikację dla niań.

Ile godzin zajmie ukończenie certyfikacji PNCP?

Zarabianie PNCP wymaga 50 godzin zegarowych edukacji policealnej. Szkolenie to można uzyskać w profesjonalnych szkołach handlowych, kolegiach społecznych lub uniwersytetach.

Ten kurs potwierdzi, że ukończyłeś niezbędne szkolenie, ale nie ma gwarancji zdania egzaminu. Klasa powtórkowa nie gwarantuje sukcesu na egzaminie. Przed przystąpieniem do egzaminu możesz wziąć udział w bezpłatnym kursie szkoleniowym online lub zajęciach na miejscu.

Przed przystąpieniem do egzaminu powinieneś zebrać wszystkie niezbędne materiały. The Amerykańskie Stowarzyszenie Niania wymaga podpisania przez wszystkich wnioskodawców uwierzytelniających Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego .

Ten Kodeks Etyki jest niezbędny, ponieważ wyznacza standardy dla wszystkich niań, które chcą uzyskać certyfikat jako nianie. Ale jeśli chcesz zostać nianią, zdobycie egzaminu poświadczenia niani nie jest prostym procesem.

Popularne Kategorie: Zasoby ludzkie

O Nas

Wskazówki Dotyczące Pracy Z Personelem, Szablony Opisów Stanowisk, Instrukcje Dotyczące Stażu, Przykłady Towarzyszących Listów I Wiele Więcej.