Najlepsze pytania i odpowiedzi na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą akademickim

Doradztwo akademickie może być satysfakcjonującym powołaniem dla ekspertów, którzy chcą pomóc studentom w wyborze właściwej ścieżki kariery. Doradcy akademiccy mogą pracować na wszystkich poziomach edukacji iw różnych warunkach. Jeśli szukasz pracy jako doradca akademicki, ćwiczenie przed tymi rozmowami kwalifikacyjnymi pomoże ci ją znaleźć.

 pytania do wywiadu z doradcą akademickim

Kim jest doradca akademicki?

Doradca akademicki w college'u jest rodzajem doradcy, który: współpracuje ze studentami. Są odpowiedzialni za pomoc uczniom w wyborze głównego i drugorzędnego oraz upewnienie się, że spełniają wszystkie kryteria uzyskania dyplomu z tego przedmiotu. Profesorowie są często zatrudniani do obsadzenia tych stanowisk w szkołach wyższych i są zobowiązani do kontynuowania wykładów podczas wizyt ze studentami w godzinach urzędowania każdego semestru. pytania do wywiadu z doradcą akademickim

Obejmuje to śledzenie postępów uczniów za pośrednictwem szkolnego systemu rekordów akademickich. I doradzanie uczniom w ich przyszłości. I pomaganie uczniom w osiągnięciu uczciwości i wielkości w środowisku szkolnym. Określanie celów akademickich, motywowanie studentów, załatwianie spraw studenckich należą do obowiązków zawodowych doradcy akademickiego.

 pytania do wywiadu z doradcą akademickim

Czym zajmuje się doradca akademicki?

Jednym z najczęstszych pytań, jakie mają studenci, jeśli chodzi o doradztwo akademickie, jest to, co doradca akademicki wykonuje w pracy. Ten rodzaj doradcy musi być na bieżąco ze standardami programów szkolnych i prowadzić skrupulatne zapisy dotyczące każdego dziecka, którym kieruje. Doradcy muszą wiedzieć, jakie zajęcia uczniowie muszą jeszcze wziąć udział, które przedmioty zaliczają się do ich głównych i młodszych oraz czy uczniowie mają wystarczająco dobre oceny, aby pozostać w programie. Przed zapisaniem się na zajęcia w nadchodzącym semestrze studenci umawiają się na wizyty ze swoimi opiekunami. Mogą również pomagać studentom w składaniu wniosków do ukończenia szkoły i programy semestralne za granicą .

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą akademickim

Większość menedżerów ds. rekrutacji rozpoczyna rozmowę kwalifikacyjną od zadania kilku ogólnych pytań, aby zrozumieć osobowość i styl pracy kandydata. Oto kilka typowych pytań, które można zadać na początku akademickiej rozmowy doradczej:

 • Czy mógłbyś opowiedzieć mi trochę o sobie?
 • Jakie masz talenty i jak zamierzasz je wykorzystać w pracy jako doradca akademicki?
 • Jakie są twoje wady i jak próbujesz je przezwyciężyć?
 • Jakie jest Twoje największe osiągnięcie zawodowe?
 • Jaki błąd popełniłeś podczas udzielania porad i jak go naprawiłeś?
 • Co sprawia, że ​​chcesz pracować na tym stanowisku?
 • Jaka jest Twoja motywacja do odejścia z obecnej pracy?
 • Co sprawia, że ​​jesteś tak wyjątkowy, że powinniśmy Cię zrekrutować?
 • Gdzie widzisz siebie za pięć lat?
 • Czy masz jakieś obawy dotyczące tego stanowiska?

Pytania dotyczące Twojego pochodzenia i doświadczenia

Ankieterzy mogą zadawać pytania dotyczące doświadczenia i pochodzenia, aby dowiedzieć się więcej o wiedzy kandydata na temat sektora doradztwa akademickiego i zawodach, które często wykonują ci specjaliści. W tym zakresie ankieterzy mogą zadać Ci następujące pytania podczas akademickiej rozmowy doradczej:

 pytania do wywiadu z doradcą akademickim

 • Jakie interakcje masz regularnie z dziećmi?
 • Co najbardziej lubisz w doradztwie akademickim?
 • Jaka jest pierwsza rada, której zazwyczaj udzielasz studentowi, który myśli o zdobyciu określonego stopnia?
 • Jaka umiejętność, którą wyszlifowałeś, kwalifikuje cię na to stanowisko?
 • Jaką atmosferę pracy preferujesz?
 • Jako doradca akademicki, jakich lekcji nauczyłeś się?
 • Jak zachęcasz siebie i swoich uczniów?
 • Jakie było największe wyzwanie, z którym się zmierzyłeś na swoim poprzednim stanowisku?
 • Z czym zamierzasz się zmierzyć jako wyzwaniem na tym stanowisku?
 • Z jakimi stylami pracy wolisz wchodzić w interakcje?

Pytania dotyczące twoich cech i cech

Ankieterzy mogą zadawać bardziej szczegółowe i sytuacyjne pytania po zebraniu obszernych informacji o kandydacie, aby sprawdzić, czy rozumieją, jak wykorzystać swoje talenty.

Pracodawcy mogą zadać Ci następujące szczegółowe pytania podczas akademickiej rozmowy doradczej:

 • Jakie są obowiązki doradcy akademickiego na co dzień?
 • W jaki sposób zapewniłbyś uczniom osiągnięcie swoich celów?
 • Jakiej metody użyłbyś do śledzenia postępów ucznia?
 • Jakie zasoby możesz wykorzystać, aby pomóc uczniowi, który ma trudności w nauce?
 • Jak w przeszłości pomagali ci doradcy akademiccy?
 • Co powiedziałbyś uczniowi, który nie osiąga swoich celów?
 • Jaki jest najważniejszy aspekt doradztwa dla studentów?
 • W jaki sposób utrzymujesz aktualną wiedzę z branży akademickiej?
 • Jaki jest najlepszy sposób na zrównoważenie celów uczniów, rodziców i administratorów?
 • Jaka jest twoja ogólna metoda planowania dla uczniów i ich celów?

Pytania do rozmowy z doradcą akademickim i przykładowe odpowiedzi

Dodatkowe pytania, które może Ci zadać osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną, a także przykładowe odpowiedzi, znajdują się poniżej, aby pomóc Ci przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej:

Dlaczego uważasz, że doradcy akademiccy są potrzebni?

To pytanie może być wykorzystane do pomiaru entuzjazmu lub motywacji kandydata do obowiązków akademickiego stanowiska doradczego. Bardzo ważne jest, aby twoja reakcja emanowała pewnością siebie i szczerym pragnieniem pomocy uczniom.

 pytania do wywiadu z doradcą akademickim

Przykład

' Doradcy akademiccy są kluczowi, ponieważ prowadzą uczniów przez kształtujące, a czasami trudne chwile w ich życiu. Prowadzenie i pomaganie uczniom w osiąganiu lub przekraczaniu ich celów edukacyjnych, aby zmaksymalizować ich doświadczenia w college'u, jest dla mnie niezwykle satysfakcjonujące i lubię wiedzieć, że odegrałem znaczącą rolę w udanej karierze przyszłych profesjonalistów”.

Jakiej rady udzieliłabyś studentowi pierwszego roku, który obawia się wstąpienia na studia?

Doskonała odpowiedź na to pytanie może skoncentrować się na twoim doświadczeniu w pracy z uczniami pierwszego roku, takim jak twoja wiedza na temat częstych wyzwań, z którymi borykają się ci studenci i jak pomogłeś im w rozwiązywaniu tych problemów. Wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na to pytanie może umożliwić szybką i pewną reakcję.

Przykład

„Z mojego doświadczenia wynika, że ​​wiele instytucji zapewnia sesje seminaryjne, na których studenci mają większe możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami wydziału. Zdecydowanie radzę wszystkim studentom pierwszego roku zapisać się na takie zajęcia, aby mogli poznać swoich instruktorów i uzyskać wskazówki, których potrzebują, zanim zaczną zanurzać się w życiu studenckim”.

Jak myślisz, jakie rodzaje zajęć mogą przypadać do gustu seniorom?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz zadać to pytanie, aby ocenić swoją zdolność do opracowywania strategii na okoliczność, która może pojawić się w twojej roli doradcy akademickiego. Odpowiedzi na tego rodzaju pytania mogą również wykazać twoją determinację i znajomość materiału, który często uczą się studenci wyższego szczebla.

Przykład

„Wielu seniorów, z którymi pracowałem, zaczyna szukać pracy przed ukończeniem studiów. Zwykle radzę seniorom zapisać się na kursy, które obejmują badania, doświadczenie praktyczne lub możliwości stażu w ramach ich programu nauczania. Dzięki temu studenci mogą wzmocnić swoje CV i portfolio przed rozpoczęciem procesu poszukiwania pracy.'

Co sprawiło, że chciałeś pracować jako doradca akademicki?

To pytanie jest często zadawane przez ankieterów, aby ocenić twoje zrozumienie akademickich stanowisk doradczych i przeszłych doświadczeń. Osobiste doświadczenia, które pokazują Twój entuzjazm, są przekazywane w skutecznych odpowiedziach i mogą pozwolić ankieterom zadawać dodatkowe pytania dotyczące Twoich kwalifikacji.

Przykład

„Na początku mojej kariery naukowej nie mogłem się zdecydować, co chcę robić, ponieważ miałem wiele zainteresowań, ale nie mogłem zdecydować się na ścieżkę zawodową. Praca z doradcą akademickim pomogła mi rozpoznać moje mocne i słabe strony, co doprowadziło mnie do zdałem sobie sprawę, że nie tylko chciałem dobrze prosperować w szkole, ale także być niezawodnym źródłem wiedzy i pocieszenia dla dzieci, które płynęły na tym samym wózku co ja”.

Jakiej rady udzieliłbyś studentowi, który jest na stażu akademickim?

Ankieter może chcieć poznać konkretne podejścia lub strategie, których użyłbyś, aby pomóc tym typom dzieci w tym dogłębnym dochodzeniu. Doskonała reakcja może pokazać ankieterowi, że ustaliłeś lub zbadałeś skuteczne sposoby radzenia sobie z podobnymi sytuacjami.

Przykład

„Kiedy mam do czynienia z dziećmi na stażu akademickim, najpierw zasięgnę opinii ich profesorów, aby ustalić, czy są jakieś obawy związane z ich środowiskiem akademickim. Jeśli problem wydaje się być zewnętrzny, spotkam się z uczniem, aby rozwiązać problemy, postęp w nauce. Jeśli jest do użytku wewnętrznego, staram się dostosować moje podejście do każdego ucznia, ale określenie rozsądnych celów i planu ich osiągnięcia może być pomocne”.

Jakie cechy mają dobrzy doradcy akademiccy?

Ankieter może zadać to pytanie, aby sprawdzić, czy rozumiesz wymagania otwartego stanowiska i talenty, które pomogą Ci na nim odnieść sukces. W wielu przypadkach właściwa odpowiedź skupia się na cechach specyficznych dla roli, takich jak te określone w opisie stanowiska.

Przykład

„Doradcy akademiccy często mogą kontaktować się ze swoimi uczniami i słuchać ich złożonych wymagań edukacyjnych. Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętności zarządzania czasem i organizacji są ważne dla osiągnięcia sukcesu przez doradców. Doradcy często mają podejście ukierunkowane na cel, aby pomóc uczniom w osiągnięciu ich cele akademickie.'

Dlaczego powinniśmy zatrudnić Cię jako doradcę akademickiego?

Doradcy akademiccy pomagać uczniom w opracowywaniu strategii, które pomogą im osiągnąć ich cele edukacyjne. Może to obejmować pomoc dzieciom w ocenie programów szkolnych, określeniu ich mocnych i słabych stron oraz decydowaniu o specjalizacji. Współpracują również ściśle z administratorami, aby na bieżąco otrzymywać informacje o modyfikacjach programu.

Co sprawia, że ​​jest skutecznym doradcą akademickim?

Dobrymi doradcami są doradcy, którzy zdają sobie sprawę ze swojego upoważnienia do interweniowania, rekomendowania i popierania swoich studentów oraz odgrywają aktywną rolę w ich życiu akademickim. Nie boją się włożyć dodatkowego wysiłku, ponieważ wiedzą, że mogą — i chcą — zmienić swoje rady.

Popularne Kategorie: Zasoby ludzkie

O Nas

Wskazówki Dotyczące Pracy Z Personelem, Szablony Opisów Stanowisk, Instrukcje Dotyczące Stażu, Przykłady Towarzyszących Listów I Wiele Więcej.