Najlepsze umiejętności sprzedażowe (przykłady CV lub listu motywacyjnego)

Czym są umiejętności sprzedażowe? Skuteczni sprzedawcy mają unikalną perspektywę, która jest zarówno konkurencyjna, jak i korzystna. Pewne umiejętności pomagają handlowcom rozpoznawać okazje, nawiązywać relacje z klientami, przekonywać konsumentów do działania i finalizować transakcję. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz pracę w zawodzie, czy przechodzisz na karierę sprzedawcy, ważne jest, aby uchwycić cechy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży.

 Umiejętności w sprzedaży

Jakie umiejętności są korzystne w sprzedaży?

Sprzedawcy zatrudniają wiele talentów, aby sfinalizować sprzedaż i utrzymać porządek w swojej pracy. Umiejętności te można nabyć poprzez certyfikaty, zajęcia lub szkolenia w miejscu pracy. Jeśli interesuje Cię kariera w sprzedaży, powinieneś dążyć do stworzenia wszechstronnego zestawu umiejętności, który obejmuje zarówno wiedzę techniczną, jak i pozytywne umiejętności interpersonalne. Umiejętności twarde to procedury i wiedza, które wykorzystujesz wykonując swój zawód, natomiast umiejętności miękkie to Twoja postawa i przyzwyczajenia. Umiejętności w sprzedaży

Twarde umiejętności

Umiejętności twarde to umiejętności i wiedza specyficzne dla danego stanowiska i branży, które są często nabywane w ramach formalnej edukacji lub szkolenia. Liczne zatrudnienie na poziomie podstawowym zapewnia szkolenie w miejscu pracy w zakresie różnych twardych umiejętności, szczególnie jeśli wykazujesz zdolność do szybkiego uczenia się. Pracodawcy w każdej branży, w tym sprzedaży, cenią twarde umiejętności, takie jak opanowanie określonego oprogramowania czy biegła znajomość drugiego języka. Ubiegając się o stanowiska, przeprowadź badania nad programami i interfejsami używanymi przez siły sprzedaży każdej firmy, aby wybrać twarde umiejętności, które należy podkreślić w swoim CV/CV.

 Umiejętności w sprzedaży

Umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie to cechy osobowości i działania, które wpływają na Twoją zdolność do samodzielnego i wspólnego działania. Pracodawcy poszukują kandydatów z dużymi umiejętnościami miękkimi w celu rekrutacji osób, które przyczynią się do kształtowania kultury korporacyjnej i rozwoju zespołu. Zarówno komunikacja, jak i adaptacyjność to przykłady umiejętności miękkich, które mają zastosowanie w praktycznie każdym kontekście zawodowym, w tym sprzedaży. Ponieważ praca w sprzedaży wiąże się z rozwijaniem relacji ze współpracownikami i klientami, umiejętności miękkie są szczególnie ważne, aby podkreślić je w CV ze sprzedaży.

Czym dokładnie są zdolności sprzedażowe i umiejętności sprzedażowe?

Umiejętności sprzedażowe odnoszą się do cech i umiejętności, które muszą posiadać sprzedawcy, aby pomagać konsumentom w dokonywaniu zakupów i rozwiązywaniu problemów. Skuteczni sprzedawcy rozumieją, że stworzenie pozytywnego doświadczenia kupującego wymaga różnorodnych umiejętności interpersonalnych, wykracza poza zadowolenie konsumenta z zakupu i obejmuje ogólne zaangażowanie w markę.

Klienci oczekują wysokiego poziomu kontaktu i przyjemnego doświadczenia zakupowego. Wykwalifikowani sprzedawcy świadczą tę usługę, wykorzystując różnorodne strategie i wiedzę w celu ustalenia wymagań konsumentów i nawiązania z nimi osobistych relacji.

Wspaniałe doświadczenie zakupowe zwiększa lojalność klientów, zwiększa prawdopodobieństwo, że dotychczasowi klienci zwrócą się do nowych i pomaga w realizacji celów sprzedażowych.

Umiejętności w sprzedaży

Podstawowe zrozumienie zdolności sprzedażowych umożliwia interakcję z konsumentami i pomaganie im w dokonywaniu zakupów wysokiej jakości, które zaspokoją ich potrzeby. Zapoznaj się z poniższymi podstawowymi umiejętnościami i cechami, aby lepiej zrozumieć wymagane talenty sprzedażowe.

 Umiejętności w sprzedaży

Uważne słuchanie

Aktywne słuchanie jest kluczową umiejętnością sprzedażową dla sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym biznesie sprzedażowym. Najskuteczniejszymi komunikatorami są także znakomici słuchacze. Utrzymuj kontakt wzrokowy z klientami, utrzymuj otwartą postawę ciała, uśmiechaj się i kiwaj odpowiednio głową oraz pytaj o ich zrozumienie.

Inicjatywa

Inicjatywa jest kluczowym talentem sprzedażowym i atrybutem przywódczym. Podejmując działania i demonstrując oryginalność i pomysłowość podczas pomagania klientom, demonstrujesz swoje umiejętności i zdobywasz szacunek klientów, współpracowników i przełożonych.

Empatia

Rozpoznawanie i docenianie emocji i punktów widzenia innych pozwala handlowcom skoncentrować się na wymaganiach klientów. Okazywanie empatii poprzez potwierdzanie doświadczeń i opinii innych buduje zaufanie.

Umiejętności komunikacji werbalnej

Jasna, zwięzła i celowa komunikacja wysyła wiadomość zaufania do Twoich klientów i może przyczynić się do rozwoju godnego zaufania połączenia.

Pozytywne relacje z konsumentami mogą pomóc w osiągnięciu lepszych wyników sprzedaży i zapewnić przewagę konkurencyjną w branży, w której pracownicy są często wynagradzani w postaci prowizji lub premii w zależności od sukcesu sprzedaży.

Pozytywność

Pozytywne nastawienie do sprzedaży promuje pozytywne środowisko pracy i rozwój silnych, opartych na szacunku relacji z klientami i współpracownikami. Uśmiechając się zapraszająco i wyrażając wdzięczność za poświęcony czas, możesz być przystojny i mieć autentyczne relacje z innymi.

Jest to profesjonalna i subtelna uwaga, która buduje szacunek i wzbudza zaufanie do twoich umiejętności oraz zrozumienie u klientów.

Zarządzanie czasem

Codzienna obecność w pracy, konsekwentne dotrzymywanie terminów i ustalanie priorytetów obowiązków świadczy o silnej etyce pracy i wysokim poziomie profesjonalizmu.

Rozwiązywanie problemów

Umiejętności rozwiązywania problemów są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w większości zawodów. Krytyczne myślenie jako umiejętność sprzedaży jest korzystna przy rozwiązywaniu problemów i zarządzaniu nieporozumieniami z klientami.

Wykwalifikowani specjaliści ds. sprzedaży mogą odpowiedzieć na główne zastrzeżenia klientów związane z zamknięciem sprzedaży, opracować nowatorskie rozwiązania, aby pokonać przeszkody i pomóc klientom w uzyskaniu realistycznego rozwiązania.

Samoregulacja

Perswazja to cenny talent sprzedażowy, który należy mieć w kontaktach z klientami, pracownikami i odkrywaniu wewnętrznej motywacji. Eksperci ds. sprzedaży rozumieją, jak rozmawiać z klientami, aby wpływać na ich zakupy i sprzedaż krzyżową w celu zwiększenia sprzedaży.

Demonstrujesz swoją wartość jako współpracownika, pomagając innym w ich staraniach i podkreślając znaczenie pracy zespołowej.

Zdolność adaptacji

Adaptacja do zmian w miejscu pracy to talent sprzedażowy, który wykazuje postawę rozwojową, która jest bardzo ceniona na dzisiejszym rynku pracy. Wymagania i preferencje klientów nieustannie się zmieniają, a umiejętność dostosowania strategii sprzedaży lub sugerowania zwiększenia sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla sukcesu.

Autentyczni klienci są bardziej otwarci na Twoje rady i opinie, jeśli podejmiesz wysiłek budowania zaufania i wiarygodności. Autentyczność odnosi się do zdolności do przestrzegania ustalonej moralności, wartości i standardów. Prawdziwi sprzedawcy emanują pewnością siebie i szczerością.

Jak zwiększyć swoje zdolności sprzedażowe

Skorzystaj z tych sugestii, aby wzmocnić swoje talenty sprzedażowe, aby osiągnąć lub przekroczyć limit sprzedaży lub wyróżnić się na tle konkurencji.

 • Konieczna jest praktyka dublowania. Używaj tego samego słownictwa i słów, które robią Twoi klienci podczas omawiania możliwości i ćwicz umiejętności komunikacji niewerbalnej, naśladując ich mowę ciała, aby zademonstrować, że Twoje pomysły i intencje odpowiadają ich.
 • Z zamiarem słuchaj. Skoncentruj się na tym, co mówią inni, aby przyswoić całą wiadomość. Rób notatki w pamięci lub zapisuj punkty do rozmowy, gdy mówią, abyś mógł ostrożnie zareagować, gdy nadarzy się okazja do wypowiedzenia się. Możesz zacząć od parafrazowania ich najistotniejszych komentarzy, aby zademonstrować, że słuchałeś. Dodatkowo pomaga im to w wyjaśnianiu pojęć lub nieporozumień.
 • Dowiedz się wszystkiego, co możesz. Przeprowadzaj weryfikację klientów, szczególnie podczas rozmów telefonicznych. Przeprowadź wyszukiwanie wszelkich dostępnych danych o wydajności, przeanalizuj je i przedstaw zwięzłe podsumowanie wyników, aby wykazać swoje doświadczenie i zainteresowanie.
 • Zidentyfikuj obszary do poprawy. Ustal cele do poprawy, nawet jeśli dobrze funkcjonujesz. Cele krótkoterminowe, które są skoncentrowane, pomogą Ci osiągnąć cele długoterminowe i zrobią wrażenie na klientach i przełożonych.
 • Poproś o informację zwrotną. Uzyskaj informacje zwrotne od współpracowników i menedżerów. To pokazuje, że cenisz ich myśli i pomaga im czuć się uprawomocnionymi. Twoja akceptacja konstruktywnej krytyki świadczy o profesjonalizmie i może dostarczyć wiedzy, którą mógłbyś przeoczyć podczas dokonywania samooceny. Prosząc o informację zwrotną od przełożonego, ułatwiasz komunikację i pozycjonujesz się do przyszłych ról przywódczych.

Umiejętności sprzedaży w miejscu pracy

Silni przedstawiciele handlowi posiadają przekonujące osobowości oraz umiejętność efektywnego i dynamicznego komunikowania się z dużą grupą osób. Wykorzystaj te metody w pracy, aby zademonstrować swoje umiejętności.

 • Akceptuj nowe spotkania. Bądź otwarty na nowe wyzwania i postrzegaj je jako okazję do nauki i postępu.
 • Skoncentruj się na pracy zespołowej. Zachęcaj innych i chwal ich za ich osiągnięcia. To buduje relacje i pokazuje wartość współpracy.
 • Załóż odpowiedzialność. Zostań wolontariuszem dodatkowych obowiązków w pracy, aby zdobyć doświadczenie, zwłaszcza jeśli szukasz awansu. Przyjmij uznanie za swoje sukcesy, ale równie dobrze zaakceptuj swoje porażki i wykorzystaj je do rozwoju.
 • Sprawdź się. Zawsze staraj się doskonalić i wykonywać lepszą pracę niż wcześniej, aby wykazać silną etykę pracy i swoją wartość jako pracownika.
 • Sieć. Współpracuj z innymi i okazuj im autentyczne zainteresowanie, aby stworzyć silną sieć wsparcia w pracy. Kiedy kilka działów i osób współpracuje ze sobą w celu osiągnięcia wspólnego celu, prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta.

Jak podkreślić swoje zdolności sprzedażowe

Szukając nowej pracy lub przechodząc do zawodu sprzedawcy, skoncentruj się na zestawie umiejętności, które kwalifikują Cię do pożądanego stanowiska sprzedaży. Oto kilka technik podkreślających Twoje umiejętności sprzedażowe podczas ubiegania się o zatrudnienie i rozmowy kwalifikacyjnej.

W liście motywacyjnym podkreśl swoje umiejętności sprzedażowe

List motywacyjny, który zwykle jest dołączany do twojego CV/życiorysu i podania o pracę, jest pierwszym wrażeniem, jakie menedżer ds. rekrutacji ma na temat specjalisty ds. sprzedaży, jakim jesteś. Wykorzystaj to, aby podkreślić kilka swoich głównych cech, które odpowiadają obowiązkom i odpowiedzialnościom wymienionym w opisie stanowiska dla stanowiska, o które się ubiegasz. Podaj kluczowe fakty dotyczące Twoich osiągnięć sprzedażowych (lub inne powiązane przykłady), wykorzystując dane liczbowe i wykazując statystycznie wzrost Twoich wysiłków.

W swoim CV podkreśl swoje umiejętności sprzedażowe

Twoje CV przedstawia pełny obraz Twoich umiejętności, cech i doświadczenia zawodowego. Udowodnij swoje wielkie umiejętności pisania dzięki dobrze zorganizowanemu materiałowi tego dokumentu. Dołącz krótkie informacje o swoim doświadczeniu zawodowym i zdolnościach sprzedażowych, korzystając z wypunktowań i wyraźnych nagłówków.

Podkreśl swoje umiejętności sprzedażowe podczas rozmowy o pracę

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pokaż swoje umiejętności sprzedażowe, odpowiadając na pytania bezpośrednio, jasno i z odpowiednimi szczegółami. Wejdź w interakcję z menedżerem ds. rekrutacji, aby zademonstrować swoje zaangażowanie w branżę, z pasją i entuzjazmem dzieląc się swoją wyjątkową historią kariery.

Talenty sprzedażowe, których będziesz potrzebować, aby odnieść sukces, będą zależne od sytuacji i umiejętności. Liczne talenty sprzedażowe można ćwiczyć i doskonalić w pracy, poprzez działania wolontariackie lub zajęcia ustawiczne i inne szkolenia zawodowe. Twoje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie może pomóc Ci w zapewnieniu wymarzonej pozycji sprzedażowej.

Najlepsze umiejętności miękkie, których potrzebuje każdy sprzedawca

Oto najlepsze miękkie umiejętności sprzedażowe dla handlowców:

 • Powinowactwo do technologii.
 • Krytyczne myślenie.
 • Zebranie badawcze.
 • Opowiadanie historii.
 • Współpraca.
 • Zarządzanie czasem.
 • Znajomość produktu.
 • Budowanie związku.
 • Zaangażowanie klienta.
 • Aktywne słuchanie.

Proces sprzedaży wymaga opowiadania historii, tworzenia prezentacji sprzedażowych dla potencjalnego klienta oraz nawiązywania kontaktów w celu skłonienia klienta do nadarzającej się okazji.

Najważniejsze cechy świetnych sprzedawców

Wyświetlaj te cechy w listach motywacyjnych, rozmowach kwalifikacyjnych i życiorysach.

Zmotywowany/entuzjastyczny

Nazwij to twardością lub twardością, ale samodzielni i ambitni sprzedawcy mogą pracować pod presją, spokojnie akceptować odrzucenia, a następnie odbić się, by przewyższyć mniej zmotywowanych odpowiedników.

Zdolność do dostosowania, trenowania i otwarci na nowe pomysły

Sprzedaż się zmienia, a sprzedawcy, którzy nie chcą porzucić przestarzałych taktyk, zostaną w tyle. Aby rozwijać się w biznesowym krajobrazie przyszłości, sprzedawcy muszą zaakceptować zmiany i być otwarci na poznawanie nowych sposobów działania.

Wszechstronny

Nie tylko w przyrodzie, ale także w świecie sprzedaży, adaptacyjność jest techniką przetrwania. Narzędzia ewoluowały, podobnie jak dane demograficzne klientów. Istnieją nowe kanały interakcji do zbadania. Inteligentni specjaliści ds. sprzedaży rozumieją, że muszą poruszać się w zmieniających się prądach zmian, aby dotrzeć do swoich celów.

Przyjazny

Dni samotnych wilków minęły. Przyszłe miejsca pracy i transakcje sprzedaży będą napędzane przez współpracę i pracę zespołową. Na wszystkich poziomach, odnoszący sukcesy sprzedawcy muszą być przyjaźni.

Odpowiedzialny

Najlepsi sprzedawcy przyjmują odpowiedzialność za swoje błędy i odpowiadają za swoje wyniki. Kiedy sprawy nie idą zgodnie z planem, nigdy nie oferują wymówek ani nie wskazują palców.

zorientowany na cel

Znakomitym handlowcom przyświeca myśl, że: Istnieje wzniosły cel do zrealizowania. Jest to cel osiągalny. Osiągnięcie tego to wspaniałe uczucie. Na mecie czeka nagroda. Dzięki takiemu podejściu ci sprzedawcy wykroczą poza granice, aby spełnić lub przekroczyć oczekiwania. Wybitne przywództwo w sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wysoce zmotywowanych, zorientowanych na cel sprzedawców.

Współczujący

Sprzedawcy, którzy odnieśli sukces, prawie zawsze stawiają klienta na pierwszym miejscu. Chociaż są dumni ze swoich produktów, bardziej koncentrują się na pomaganiu klientom w rozwiązywaniu problemów. Sprzedawcy ci mają wysoki poziom empatii, co pomaga im zrozumieć perspektywy swoich klientów i wskazać obszary ich problemów.

Entuzjastyczny

Nawet bardziej niż odwaga czy ambicja, miłość do sprzedaży może być najważniejszą cechą handlowców. Realizowanie swojej pasji zmusi Cię do rozwoju w Twojej okolicy i osiągnięcia trwałego sukcesu.

Jakie są najważniejsze umiejętności sprzedażowe?

Do najważniejszych umiejętności sprzedażowych wszystkich odnoszących sukcesy sprzedawców należą:

 • Znajomość produktu.
 • Wiedza serwisowa.
 • Budowanie związku.
 • Efektywna komunikacja.
 • Umiejętności negocjacyjne.
 • Poszukiwanie strategiczne.

Jakich umiejętności potrzebują przedstawiciele handlowi?

Przedstawiciele handlowi potrzebują następujących umiejętności:

 • Zrozumienie procesu sprzedaży.
 • Zrozumienie cyklu sprzedaży.
 • Komunikacja.
 • Poszukiwanie umiejętności.
 • Przedsiębiorczość.
 • Opowiadanie historii.
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń.

Jakie są trzy podstawowe umiejętności sprzedawcy?

Trzy podstawowe umiejętności to:

 • Pasja.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Zdolność sprzedażowa i rozwiązywanie problemów.

Każda praca w sprzedaży będzie wymagała tych podstawowych umiejętności.

Jakie umiejętności sprzedażowe powinienem wymienić w CV?

Oto najlepsze umiejętności, które należy wymienić w CV ze sprzedaży:

Biegłość w obsłudze oprogramowania sprzedażowego

Zastanów się nad dołączeniem do CV doświadczenia z systemami oprogramowania sprzedażowego, jeśli je posiadasz. Nawet jeśli organizacja, o którą się ubiegasz, nie używa dokładnie tego oprogramowania, umiejętność obsługi aplikacji sprzedażowych pokazuje, że potrafisz szybko przyswoić sobie nowe procesy.

Ekspertyza produktowa

Zrozumienie wszystkich niuansów produktu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w sprzedaży. Jeśli znasz zalety i wady produktu firmy, możesz zaimponować rekruterowi, cytując tę ​​wiedzę w swoim CV.

Uważne słuchanie

Aktywne słuchanie pozwala sprzedawcom nabyć nowe umiejętności i lepiej zrozumieć, jak podejść do konsumenta. Klienci, którzy czują się wysłuchani i otrzymują potwierdzenie od sprzedawcy, mogą być bardziej skłonni do zakupu.

Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna jest krytycznym talentem dla sprzedawców, ponieważ często zamykają transakcje i kończą sprzedaż poprzez inicjowanie rozmów z potencjalnymi klientami.

Ustalanie celów

Aby rozwijać się w swojej roli i wykazywać ambicje w firmie, sprzedawcy muszą być w stanie wyznaczać sobie cele. Ta umiejętność pokazuje Twoje ambicje i świadomość wpływu, jaki Twoja praca ma na Twojego pracodawcę.

Organizacja

Ponieważ sprzedawcy często zarządzają wieloma kontami, muszą posiadać świetne umiejętności organizacyjne. Twoja zdolność do szybkiego lokalizowania i przekazywania informacji klientom może oznaczać różnicę między sprzedażą a utratą klienta.

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem to kluczowa umiejętność dla sprzedawców, którzy muszą dzielić swój czas między wiele rynków i konsumentów.

Rozumowanie strategiczne

Myślenie strategiczne może pomóc sprzedawcom w opracowaniu planu realizacji ich celów. Dodatkowo może to być korzystne w określeniu najlepszej techniki sprzedaży dla każdego konsumenta.

Możliwości demonstracyjne

Kiedy jesteś zatrudniony na stanowisku sprzedaży, możesz być potrzebny do pokazania działania produktu. Zdolności demonstracyjne obejmują umiejętność skonstruowania skutecznej prezentacji i zrozumienie, jak używać produktu.

Poświęcenie

Pracodawcy cenią sprzedawców, którzy wykazują oddanie i zaangażowanie w swoją pracę. Ponadto poświęcenie pokazuje, że będziesz kontaktować się z klientami, gdy tylko jest to możliwe.

Przywództwo

Zdolności przywódcze mogą być korzystne w roli sprzedaży, szczególnie jeśli zdecydujesz się pracować w zespole. Pracodawcy często poszukują kandydatów z wykazanymi zdolnościami przywódczymi do kierowania zespołami sprzedaży.

Motywacja

Ponieważ sprzedawcy często są odpowiedzialni za pozyskiwanie klientów i zawieranie transakcji, wykazanie motywacji ma kluczowe znaczenie podczas ubiegania się o pracę w sprzedaży. Pracodawcy potrzebują wysoce zmotywowanych osób, które pomogą im rozwinąć działalność.

Nastawienie na wzrost

Nastawienie na rozwój ma kluczowe znaczenie w zawodzie sprzedawcy, gdzie możliwości uczenia się i rozwijania nowych umiejętności są stałe.

Inicjatywa

Inicjatywa to zdolność do samodzielnego inicjowania projektów i badania nowych potencjalnych klientów. Najskuteczniejsi handlowcy są często dość biegli w przejmowaniu inicjatywy w poszukiwaniu nowych klientów i opracowywaniu nowych metod sprzedaży.

Elastyczność

Aby sfinalizować sprzedaż, sprzedawcy muszą być w stanie dostosować się do zmieniającego się otoczenia. Będą musieli reagować na scenariusze, które pojawiają się podczas interakcji z klientem, wymagając zarówno elastyczności, jak i możliwości dostosowania planu sprzedaży w locie.

Przedsiębiorczość

Sprzedawcy, jako krytyczni członkowie każdej firmy, powinni mieć dogłębną świadomość procedur biznesowych. Jeśli wykonałeś jakieś zajęcia biznesowe, może być korzystne uwzględnienie tej umiejętności w swoim CV.

Perswazja

Perswazja odnosi się do zdolności osoby do przekonania innej osoby o twoim punkcie widzenia. Pracodawcy cenią perswazję jako umiejętność, zwłaszcza gdy mają do czynienia z wymagającymi klientami, którzy mogą wymagać przekonania przed dokonaniem zakupu.

Zimne powołanie

Cold call to specyficzny talent sprzedażowy, który firmy zatrudniają, aby kontaktować się z potencjalnymi klientami. Doświadczenie i sukces na zimno może pomóc Ci wyróżnić się jako kandydat na stanowiska sprzedażowe.

Retencja klientów

Utrzymanie klientów ma kluczowe znaczenie dla rentowności firmy. Jeśli masz doświadczenie we wdrażaniu taktyk zwiększających liczbę powtarzających się zakupów, możesz uwzględnić w CV retencję klientów jako talent.

Ordynacyjny

Doświadczeni specjaliści ds. sprzedaży często konsultują się z różnymi firmami i osobami. Doświadczenie w doradztwie świadczy o doskonałej umiejętności przekazywania innym złożonych koncepcji sprzedaży.

Planowanie

Jako sprzedawca możesz oczekiwać, że będziesz zarządzać skomplikowanymi harmonogramami. Umiejętności planowania pokazują, że potrafisz zwracać uwagę na szczegóły i śledzić najważniejsze informacje dla każdego klienta.

Komunikacja z opinią publiczną

Umiejętności i doświadczenie zdobyte w public relations można łatwo przenieść do środowiska sprzedaży. Kontrolowanie reakcji odbiorców na Twoją markę lub produkt ma kluczowe znaczenie dla zamknięcia sprzedaży.

Marketing

Wiele firm chce zatrudniać sprzedawców z umiejętnościami marketingowymi, ponieważ mogą łączyć reklamę ze swoim podejściem do sprzedaży. Ponadto umiejętności marketingowe mogą pomóc w określeniu idealnej grupy demograficznej i ustaleniu, jak im sprzedawać.

Sieć

Twoja zdolność do nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych z innymi określana jest mianem networkingu. Ponieważ wiele firm działa w oparciu o powiązania z klientami i partnerami, networking jest kluczową umiejętnością, którą należy posiadać podczas szukania kariery w sprzedaży.

Badania

Sprzedawcy są często proszeni o przeprowadzenie badań dotyczących ich bazy klientów lub obszaru geograficznego, w którym sprzedają. Pracodawcy poszukują pracowników z umiejętnościami badawczymi, którzy pomogą im ulepszyć strategie realizacji strategii sprzedaży.

Zarządzanie projektami

Osoby, które wyróżniają się jako kierownicy projektów, wyróżniają się koordynacją zadań i komunikacją interpersonalną, dwiema krytycznymi funkcjami sprzedawcy. Jest to szczególnie ważne, jeśli szukasz roli lidera sprzedaży.

Analizy danych

Analiza danych może być krytycznym elementem procesu sprzedaży, zarówno na etapie przygotowania, jak i oceny sukcesu strategii sprzedaży.

administracja terytorialna

Firmy często przydzielają handlowcom określone obszary lub terytoria, aby dotrzeć do nowych rynków. Zarządzanie terytorium to pożądana umiejętność dla każdego, kto chce kierować zespołem lub przejąć dodatkowe obowiązki na stanowisku sprzedaży.

Zarządzanie sprzeciwami

Zarządzanie zastrzeżeniami odnosi się do zdolności sprzedawcy do obejścia i rozwiązania wszelkich zastrzeżeń, jakie klient może mieć wobec sprzedaży. Ta umiejętność jest zwykle nabywana dzięki doświadczeniu w sprzedaży i czyni Cię odpowiednim kandydatem.

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientem lub CRM to koncepcja sprzedaży, która odnosi się do Twojej zdolności do prowadzenia klienta przez cały proces sprzedaży, zamykania sprzedaży, a następnie generowania powtarzających się transakcji. Ta kompetencja świadczy o zrozumieniu cyklu sprzedaży i umiejętności zamknięcia sprzedaży.

Opracowanie prezentacji sprzedażowej

Prezentacja sprzedaży to prezentacja wykonana przez sprzedawcę, aby przekonać potencjalnego klienta do zakupu produktu. Opracowywanie skutecznej prezentacji sprzedażowej to poszukiwana umiejętność, która wymaga strategii i pomysłowości.

Podobne zasoby

Popularne Kategorie: Zasoby ludzkie

O Nas

Wskazówki Dotyczące Pracy Z Personelem, Szablony Opisów Stanowisk, Instrukcje Dotyczące Stażu, Przykłady Towarzyszących Listów I Wiele Więcej.