Hodiny swingu (definícia a význam)

Čo je to swing shift? Pri hľadaní práce sa môžete stretnúť s pozíciou, ktorá si vyžaduje prácu na zmeny. Ide o iný rozvrh ako bežný od 9:00 do 17:00. všedný deň a nie je vhodný pre každého. Pochopenie toho, ako fungujú rozvrhy swingových zmien, zaistí, že si uvedomíte zodpovednosť, ktorá na vás bude uložená, ak prijmete pozíciu swing shift.

 swing shift

Čo obnáša swing shift?

Výkyvná zmena je, keď zamestnanec pracuje v rôznych časoch dňa a noci. Radšej ako bežnú prácu od 9:00 do 17:00. pracovný deň, napríklad môžete pracovať od 12:00 hod. do 20:00 hod. jeden deň od 9:00 do 17:00 ďalšie a 20:00 hod. do 4:00 nasledujúceho dňa. Rozvrhy striedavých zmien sa najčastejšie používajú v podnikoch, ktoré vyžadujú nepretržitú prevádzku počas dňa a noci. Firmy požadujú hodiny striedavých zmien, aby sa zabezpečila konzistentná produktivita počas dňa a noci a aby sa služby poskytovali tak, aby vyhovovali potrebám ich klientov.Každý rozvrh striedavých zmien je jedinečný a niektorí zamestnávatelia poskytujú rôzne možnosti zmien alebo vám umožňujú vybrať si konkrétne zmeny v konkrétne dni, aby ste splnili svoj rodinný život a iné povinnosti. Swingové zmeny sú pre niektorých ľudí celkom praktické a iní dokonca uprednostňujú prácu mimo bežnejšieho pracovného dňa.

 swing shift

Sú zamestnanci swingových zmien v pohotovosti?

Personál swingových zmien môže byť v pohotovosti, čo znamená, že za prácu vykonanú mimo pracovného času môžete dostať hodinovú kompenzáciu. Váš zamestnávateľ môže vyžadovať, aby ste pracovali v zmene dlhšej ako osem hodín. Zamestnávatelia musia dodržiavať pracovné predpisy, aby zabezpečili, že budete pracovať v bezpečnom prostredí a budete spravodlivo odmeňovaní.

 swing shift

Prečo by spoločnosť zamestnávala pracovníkov na swingové zmeny?

V maloobchode sa od pracovníkov swingových zmien vyžaduje, aby držali krok s dopytom konkurentov, ktorí ponúkajú veci online. Veľký obchod s krabicami alebo supermarket zamestnáva pracovníkov na striedavé zmeny, aby doplnili regály tovarom, ktorý si zákazníci môžu kúpiť nasledujúci deň. Pokladníci a manažéri obchodov môžu byť požiadaní, aby tieto hodiny pracovali počas hlavnej sezóny obchodu, aby udržali operácie v pohybe.

Pracovníci na striedavé zmeny musia pracovať mimo bežného pracovného času. V dôsledku toho budú spoločnosti najímať pracovníkov špeciálne pre tieto časové úseky. A zvyčajne uveďte flexibilný rozvrh ako súčasť požiadaviek na prácu v popise práce.

 swing shift

Čo je to swing shift?

Aj keď sa plán striedavých zmien každej organizácie bude mierne líšiť, väčšina podnikov bežne ponúka tieto plány zmien:

Osemhodinové pevné alebo rotujúce zmeny ráno, večer alebo cez noc

Štyri priame 10-hodinové zmeny, po ktorých nasledujú tri dni voľna 12-hodinové zmeny, po ktorých nasleduje niekoľko dní voľna

Okrem toho existujú rôzne odlišné druhy výkyvov, vrátane nasledujúcich:

 • Poobedné zmeny: Ide o zmenu, v ktorej sa personalisti hlásia do práce približne o 15.00 hod. a zostane do polnoci.
 • Prvá zmena: Prvá zmena často zodpovedá bežnejšej pracovnej dobe, napríklad 8 alebo 9:00 až 17:00.
 • Druhá zmena: Podobne ako v popoludňajšej zmene, aj táto zmena zvyčajne začína o 15. alebo 16. hodine.
 • Tretia zmena: Táto zmena začína bezprostredne po ukončení druhej zmeny. Ak sa teda druhá zmena skončí o 22:00, tretia zmena sa začne o 22:00. a končí okolo 6:00 hod.
 • Pevný posun: Keď zamestnanci pracujú v rovnakom rozvrhu na jeden druh zmeny, označuje sa to ako pevná zmena. Napríklad zamestnanec môže byť vždy zaradený do prvej zmeny.
 • Delená zmena: K delenej zmene dochádza vtedy, keď zamestnanec vykonáva dve po sebe nasledujúce zmeny v jeden deň. Zamestnanec môže napríklad pracovať od 8:00 do 14:00. a následne od 18:00 hod. do 12:00 hod.

Väčšina zamestnancov dostane svoj rozvrh swingových zmien vopred, čo im umožní naplánovať si podľa toho svoje dni. Zatiaľ čo niektorí zamestnanci pracujú podľa stanovených hodín swingu, iní môžu mať každý týždeň alebo mesiac rôzny rozvrh.

 swing shift

Prevládajú práce na swingové zmeny

Vzory výkyvov sú rozšírené v rôznych priemyselných odvetviach.

Patria sem nasledujúce položky:

 • Maloobchod: Mnoho obchodov s potravinami a veľkokapacitných predajcov sa spolieha na personál na striedavé zmeny, aby udržiavali svoje regály zásobené a pripravené pre spotrebiteľov každé ráno. Navyše, keďže niektoré prevádzky sú otvorené dlho do noci alebo dokonca 24 hodín denne, personál musí byť k dispozícii, aby zákazníkov obslúžil 24 hodín denne. V maloobchode zamestnanci často pracujú v mnohých zmenách, ktoré sa menia z týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac.
 • pohostinnosť: Pohostinské podniky, ako sú reštaurácie, kasína a hotely, fungujú dlho do noci alebo 24 hodín denne a vyžadujú, aby sa personál staral o zákazníkov. Delené swingové zmeny sú obzvlášť rozšírené v reštauráciách, kde ich personál a vedúci označujú ako „pracovní dvojníci“.
 • Zdravotná starostlivosť: Zdravotnícke zariadenia, ako sú nemocnice, pohotovostné oddelenia a hospicové centrá, musia mať k dispozícii personál 24 hodín denne, aby sa zaručila starostlivosť o pacientov. Zamestnanci, ako sú zdravotné sestry a lekári, môžu pracovať vo viacerých osem- alebo desaťhodinových zmenách za sebou, po ktorých nasleduje niekoľko dní voľna, alebo môžu pracovať jednu alebo dve 12-hodinové zmeny, po ktorých nasleduje niekoľko dní voľna.
 • Bezpečnosť: Agentúry verejnej bezpečnosti, ako sú hasičské stanice a policajné stanice, často zamestnávajú zamestnancov na striedavé zmeny. Policajt môže napríklad pracovať v nočných zmenách od 12:00 do 8:00, aby bol pripravený pomôcť každému v nebezpečenstve alebo núdzi.
 • Zákaznícky servis: Mnohé firmy si najímajú zástupcov zákazníckeho servisu, aby pracovali 24 hodín denne, aby zabezpečili, že zákazníkom bude vždy poskytnutá pomoc. Napríklad technik údržby môže byť v pohotovosti počas noci v prípade, že nájomca zaznamená problém s núdzovou údržbou, ktorý si vyžaduje rýchlu pozornosť.
 • Doprava: Piloti, vodiči nákladných áut, letušky, letiskový personál a pracovníci lodeníc zvyčajne pracujú na smeny. Je to preto, že prepravné služby sú dostupné 24 hodín denne a vždy sa nájdu spotrebitelia, ktorí potrebujú prepravu. Navyše, pre vodičov nákladných vozidiel sú diaľnice v noci často menej preplnené, čo im uľahčuje prejsť z bodu A do bodu B načas.

Príklady rozvrhov pre výkyvy

Rozvrhy swingových zmien zahŕňajú nasledovné:

Štyri dni v týždni pracuje hasič. Pracuje od 7. do 15. hodiny. v prvý deň od 15:00 hod. do 23:00 hod. na druhý deň a od polnoci do 8. hodiny ráno tretieho dňa. Potom dostane tri dni voľna, kým sa nasledujúci týždeň vráti do práce na tej istej zmene.

Tri dni v týždni sestra pracuje 12 hodín denne. Pracuje od 8:00 do 20:00. v prvý deň. Nasledujúca zmena je od 12:00 hod. do 12:00 a potom jeden od 6:00 do 18:00.

Čo sa považuje za swing shift?

Čokoľvek, čo je medzi dennými a nočnými zmenami. Zvyčajne medzi 16:00 a polnocou.

Prečo firmy využívajú swingové smeny?

Rotácia zamestnancov umožňuje každému zamestnancovi zažiť menej žiadanú funkciu a súčasne získať prístup k početným zmenám počas zvoleného časového obdobia. Ďalším spôsobom, akým rotácie prospievajú pracovnej kultúre, je, že umožňujú zamestnancom komunikovať s väčším počtom spolupracovníkov.

Aký je rozdiel medzi hojdačkou a cintorínom?

Výkyvná zmena je obdobie medzi bežnou dennou smenou a nočnou alebo „cintorínskou“ smenou v podnikoch, ktoré sú otvorené 24 hodín denne alebo majú nepravidelný otvárací čas. Ak pracujete na striedavú zmenu, budete sa hlásiť do práce počas celého dňa a odídete neskôr v noci.

Prečo sa tomu hovorí swing shift?

Nazýva sa to kvôli povahe hodín. Ide o predstavu, že medzi dennými a nočnými zmenami je „oboma smermi“.

Populárne Kategórie: Ľudské zdroje

O Nás

Tipy Na Prácu S Personálom, Šablóny Popisov Pracovných Miest, Pokyny Pre Stáž, Príklady Sprievodných Listov A Oveľa Viac.