Bästa systemdesignintervjufrågor och svar

Systemdesign intervjufrågor och exempelsvar. En systemdesignerintervju är ett tillfälle att dela med dig av dina erfarenheter och förmågor, samt att visa din förmåga att skapa komplicerade system. Du kan förbereda dig för din anställningsintervju genom att undersöka grundläggande designprinciper och förbereda svar på hypotetiska designrelaterade frågor.

Hur genomförs en systemdesignintervju?

En systemdesignintervju genomförs för att ge kandidater – såsom programmerare, designers, utvecklare och mjukvaruingenjörer – en adekvat möjlighet att visa sin expertis inom sitt yrke genom att tillämpa sin kunskap för att ta itu med ett verkligt problem som ett företag kan ställas inför.

Vanligtvis sker systemdesignintervjun senare i intervjuprocessen. Det är en prövning för att bestämma din förmåga att arbeta i ett team och ditt förhållningssätt till problemlösning genom att använda öppna frågor för att komma fram till de bästa möjliga lösningarna. En systemdesignintervju undersöker din metod för att lösa problem och utveckla system för att hjälpa kunder. Det är en möjlighet för dig att visa för anställningschefen och potentiella teammedlemmar att du är ett användbart tillskott och att visa dina talanger och expertis på ett konkret sätt. systemdesign intervjufrågor

Intervjufrågor för systemdesign

Intervjufrågor för systemdesign:

 • Hur skulle du designa en varuautomat med Node.js?
 • Hur skulle du designa en webbadressförkortningstjänst?
 • Hur skulle du designa ett trafikledningssystem?
 • Hur skulle du utforma en limitorderbok för handelssystem?
 • Hur skulle du designa ett distribuerat datorsystem?
 • Hur skulle du designa en videoströmningstjänst? Obs! Det måste vara en global videoströmningstjänst.
 • Hur skulle du skapa din egen Instagram?
 • Hur skulle du skapa en global fildelningstjänst?
 • Hur skulle du designa en Twitter-klon?
 • Hur skulle du designa en lastbalanseringstjänst som stödde en global chattjänst?
 • Hur skulle du designa en API hastighetsbegränsare för en webbserver?
 • Hur skulle du skapa ett globalt fillagringssystem?

Intervjufrågor och svar om systemdesign

Vanligtvis är frågor om systemdesign otydliga för att du ska kunna visa dina kvalifikationer. Innan du svarar kan du ställa frågor för att hjälpa till att begränsa omfattningen, ge vägledning och klargöra eventuella förväntningar.

Hur skulle du utveckla ett system för TinyURL?

En TinyURL är en webbadressförkortningstjänst som tillåter kunder att skicka in en lång URL och få en kortare, unik URL i gengäld. En anställningschef kan fråga detta för att visa din starka designbas. Du kan koncentrera dig på andra grunder som inte ingår i exempelsvaret, som hur man genererar ett unikt ID för varje URL, hur man hanterar omdirigering och hur man raderar utgångna URL:er.

Exempel

'När jag arbetade för en offentlig snabbmeddelandetjänst fick jag i uppdrag att utveckla ett enkelt system där varje meddelande var begränsat till 140 tecken.' Dessutom beordrade den användningen av trunkerade webbadresser på cirka 30 tecken. Denna TinyURL-teknik är också fördelaktig när hyperlänkar läggs in manuellt i e-postmeddelanden eller på en smartphone, där det finns risk för fel. TinyURL är en utmärkt illustration av hashtagtabellen. Denna datastruktur är en enkel anslutningskod som associerar nycklar med värden. Jag kunde maximera användbarheten och möta systemets krav genom att använda denna enkla 16-bitars hashtabell.'

Hur skulle du konstruera en sökmotor om du var ansvarig?

Ibland krävs sökmotorer inom en enskild avdelning av ett företag för att lokalisera en artikel eller kritisk personalinformation på ett metodiskt sätt. Anställande chefer vill se att man kan anpassa design efter företagets specifika krav. Med hjälp av grunden nedan kan du detaljera och förklara aspekter av den allmänna arkitekturen. Dessutom kan du diskutera andra relevanta ämnen, till exempel webbplatsens frontend-prestanda, sökmotoroptimeringstestning och indexeringsintegrering av tidigare sökdata och trender.

 systemdesign intervjufrågor

Exempel

— Innan jag flyttade hit höll jag på med ett liknande projekt. Sökmotorn jag fick i uppdrag att utveckla krävdes för att stödja sökordssökningar. Jag började med att utveckla en indexerare, en mjukvara som genomsöker webben och returnerar resultat i en datastruktur. Sökroboten skulle gruppera eller dumpa länkar till webbsidor i uppsättningar. Indexeraren kördes sedan som en del av en reduktionsprocess för att isolera objekt. Antalet länkar på varje webbplats beräknades och undersöktes för visningsändamål. Jag har genomsökningen konfigurerad för H1 och H2, inte H3s. Sedan, för att avvärja spammare, verifierade jag utgående länkar. Slutligen undersökte jag serveringsstatistiken för att säkerställa att designen fungerade med toppkapacitet och relevans.'

Hur ska en sökrobot utformas och när ska den användas?

En sökrobot är ett program som besöker andra webbplatser och läser deras innehåll. Dessa data används sedan för att generera indexposter för en sökmotor. Det kallas ofta för en 'bot' eller 'spindel'. Se till att din förklaring visar att du förstår komplexiteten med webbgenomsökning.

 intervjufrågor för systemdesign

Exempel

'Även om det är svårt att genomsöka webben, kunde jag skapa en för ett tidigare uppdrag.' Sökroboten hämtar data från en specifik bransch, i det här exemplet mode. Jag behövde införliva en URL-avsändare, en server som har till uppgift att sprida frö-URL:er till ett stort antal servrar. Efter det distribuerade crawl-övervakaren webbadressen till bots via meddelandekön som skapades. Spindeln, som fungerar som grunden för alla sökrobotar, extraherade data från webbsidan och lagrade den i mitt filsystem. Därefter rensade och formaterade ETL-processen materialet som förberedelse för lagring i databasen. På det här sättet kunde jag genomsöka webben på jakt efter och organisera den nödvändiga informationen.'

Hur ska en delad disk utformas?

Anställande chefer använder detta för att gå in på grunderna och historien om algoritmer. Innan du börjar, se till att du förstår uppgiftens mål. Att veta om ändringar kommer att registreras i realtid, om låsning kommer att krävas och om systemet måste vara naturligt konvergent hjälper dig att ge ett grundligt svar.

 systemdesign intervjufrågor

Exempel

'Det här systemet använder differentiell synkronisering.' Det är processen att hålla två eller flera kopior av samma dokument synkroniserade i realtid så att när en version ändras, ändras även de andra versionerna. Även om detta är en svår uppgift, är differentiell synkronisering skalbar och feltolerant. Tre sätt används ofta: ägande, överföring av händelser och trevägsfusioner. Jag var nyligen ombedd att utföra denna uppgift för att underlätta intern dokumentdelning för en av våra kunder. De önskade samarbete i realtid och trevägssammanslagningar uteslöts på grund av att förändringar går förlorade och inte kan träda i kraft på grund av att det ofta förekommer allvarliga kollisioner. Jag använde överföring av händelser för att möjliggöra samarbete i realtid, eftersom låsnings- eller ägandemetoden skulle begränsa ändringar av dokumentet till den första personen som öppnade det. Detta gynnade våra kunder eftersom det gjorde det möjligt för personalen att samarbeta även när de var utanför kontoret eller enligt olika scheman.'

Vad krävs för att utforma ett avfallshanteringssystem?

Sophämtning garanterar att ett Java-system fungerar korrekt och befriar programmeraren från behovet av att göra det manuellt. Anställande chefer vill veta att du förstår ins och outs i många system. En garbage collector (GC) optimerar minnesanvändningen i datorer.

 intervjufrågor för systemdesign

Exempel

'En av mina senaste klienter behöver extra minne, men det fanns ett problem med att ständigt behöva hantera minnesavdelning.' Syftet med skräpinsamling är att ge en illusion av att ett system har en oändlig mängd minne. I verkligheten återanvänder systemet minnet. När ett system är långsamt att reagera kommer en sopsamlare in och samlar upp föremål som inte längre används. Jag konfigurerade deras system på ett sådant sätt att alla objekt som är refererade eller rekursiva i naturen kvarstår. Efter det fortsätter den försiktigt och markerar allt som inte har refererats och sveper bara det. Genom att använda mark and sweep-metoden i kombination med void-kommandot kan minnet återanvändas och öppnas som inte längre används. Med detta på plats fick min kund nytta av ett snabbare system som krävde mindre underhåll.'

Vad är det bästa sättet att skapa ett rekommendationssystem?

Användare drar nytta av rekommendationssystem eftersom de gör det möjligt för dem att hitta det de letar efter mer effektivt. De hjälper kunder och kunder genom att tillhandahålla alternativ och möjliggöra urval. Anställande chefer ifrågasätter detta för att avgöra om du är kapabel att utveckla användarvänliga och fokuserade system.

 intervjufrågor för systemdesign

Exempel

'Till exempel, en av mina första och mest hängivna kunder stötte på problem med att deras kunder inte kunde identifiera alternativ på sin webbplats. Deras sökning måste vara exakt för att hitta föremålet. Jag föreslog att vi skulle bygga ett rekommendationssystem för att öka antalet kunder. lycka och potentiellt intäkter. Jag skapade systemet för att väva en sorts informationsväv för att förse våra kunders kunder med idéer baserade på användarlikhet, med användning av den vanligaste metoden för kollaborativ filtrering. Systemet förbättrades i användbarhet och resulterade i 10 % öka försäljningen för min kund.'

Intervjuråd för systemdesigners

Utvärdera följande rekommendationer när du överväger dina egna svar på de grundläggande systemdesignintervjufrågorna ovan för att hjälpa dig att känna dig säkrare och förberedd för din intervju:

Använd STAR-svarsstrategin

Genom att använda STAR-intervjusvarstekniken för att formatera dina frågor kan du designa svar som visar dina kunskaper och kvalifikationer genom unika erfarenheter. Förkortningen STAR står för Situation, Task, Action och Result. Diskutera en tillämplig omständighet, definiera den aktuella uppgiften, beskriv vilka åtgärder du vidtog och avslöja resultatet av dina ansträngningar att visa dina talanger för intervjuaren med hjälp av STAR-metoden.

 intervjufrågor för systemdesign

Erkänn målen

Fråga förtydligande förfrågningar för att ta reda på vilka användarna kommer att vara, vad de kommer att kräva och systemets in- och utgångar. Att fråga om dessa grunder hjälper dig att fokusera dina ansträngningar och visa din produktkänslighet och lagarbete.

Utnyttja din erfarenhet till din fördel

Du tar med en uppsättning idéer och expertis till bordet som ingen annan kan. Istället för att försöka tillgodose vad du tror är önskvärt, visa din egen expertis och visa varför du är viktig och oersättlig som ett resultat av dina förmågor och förmågor.

Övning är avgörande

Möjligheten att upprepa designintervjuprocessen medan du implementerar dessa metoder kommer att ingjuta förtroende hos dig, och din kunskap om ämnet kommer att exponera dina kvalifikationer. Spendera tid på att intervjua en vän, familjemedlem eller framför en spegel.

Hur förbereder jag mig för systemdesignintervjuer?

Var redo att svara på komplexa systemdesignintervjufrågor. Träna på skenintervjuer och be vänner som arbetar i branschen att gå igenom intervjusessioner med dig som om du vore en mjukvaruingenjör som gick igenom intervjuprocessen.

Är en systemdesignintervju svår?

Ja. De kan vara. Intervjuer för systemdesignpositioner är notoriskt svåra att knäcka om du är oförberedd. Frågorna är stora i omfattning, har flera genomförbara svar och kräver betydande kunskap om grundläggande system. Därför, om du vill bli övervägd för en position i ett toppteknikföretag, kommer du nästan säkert att behöva klara systemdesignintervjuer.

Hur ser du på systemdesign?

Detta är en viktig fråga som ställs till alla proffs. Här är stegen:

 • Samla kraven.
 • Skapa en definition av systemgränssnittet.
 • Uppskattning av baksidan av kuvertets kapacitet.
 • Definiera datamodellen.
 • Skapa en design på hög nivå.
 • Skapa en detaljerad design för utvalda komplement.
 • Identifiera och åtgärda eventuella flaskhalsar.

En systemdesignintervju analyserar din metod för att lösa problem och utveckla system för att hjälpa kunder. Det är en möjlighet för dig att visa för anställningschefen och potentiella teammedlemmar att du är ett användbart tillskott och att visa dina talanger och expertis på ett konkret sätt.

 intervjufrågor för systemdesign

Populära Kategorier: Personalavdelning

Om Oss

Tips För Att Arbeta Med Personal, Mallar För Arbetsbeskrivningar, Praktikinstruktioner, Exempel På Åtföljande Brev Och Mycket Mer.