Exempel på bästa styrelseavgångsbrev (+ gratis mall)

Att avgå som styrelseledamot eller lämna in en styrelseavgång är inte olikt att säga upp sig från en anställningsort (eller skriva ett avgångsbrev). Styrelseledamoten bör vara medveten om sina skyldigheter och ansvar och diskutera att ersätta sin roll i styrelsen. Varje styrelseledamot har flera förtroendeuppdrag som bör diskuteras med övriga styrelseledamöter innan man lämnar in en formell avgång.

Den styrelseledamot som beslutar att avgå bör tala med styrelsen (skolnämnd, ideell styrelse eller annan styrelsetyp) och VD för den verksamhet de ingår i. Det bör diskuteras att styrelseledamoten inte längre är intresserad av att spela en aktiv roll i styrelsen och utföra sitt jobb. Detta liknar att prata med en arbetsledare om en uppsägning innan man bestämmer sig för att skriva och skicka in ett formellt uppsägningsbrev som anställd.

  prov på styrelseavgångsbrevEn avgående styrelseledamot kan uppmanas att finna en annan styrelseledamot eller styrelsekollega som ersätter sina uppdrag. En verkställande direktör kan utses tillfälligt då styrelsen söker efter en ersättare. När den avgående styrelseledamoten har informerat bolagets VD och övriga styrelseledamöter kan önskan att avgå diskuteras på ett styrelsemöte där nästa steg tas för att ersätta styrelseposten eller styrelseordföranden.

Styrelseledamöter som är osäkra på processen. Eller tid som krävs för att lätta styrelseledamotens uppgifter för organisationens räkning kanske vill konsultera bolagets stadgar. Detta dokument beskriver processen och besluten för att lätta en styrelseledamot från sina uppgifter. Om styrelseledamot ombeds avgå på grund av oenighet mellan arbetsgivaren eller styrelseledamöterna bör stadgarna konsulteras en gång till om vilka skydd styrelseledamoten kan ha.

Att skriva ett avgångsbrev från styrelsen

Ett styrelseavgångsbrev kan kräva en sund förklaring av bolagets beslut eller skäl att avvika från uppdraget. Styrelseledamöter är ofta en del av ett företag eller en organisation under lång tid. Och under vissa omständigheter kan anledningen till att lämna styrelseplatsen orsaka negativa nyheter eller press till organisationen eller externa investerare. För att lämna styrelsen på god fot med organisationen bör dessa aspekter beaktas när man skriver det formella brevet och det professionella avskedsbrevet:

  • Visa tacksamhet och uppskattning för att vara en del av organisationen.
  • Ha en stark bakgrund om situationen och förklara kortfattat beslutet för att lindra situationen.
  • Ange datum för avgång och planer för byte av styrelseplats.

Undvik att skriva ett avskedsbrev med e-post till styrelsen. Håll ditt brev i affärsbrevformat, med formell och professionell skrift som presenterar ett professionellt brev som är väl övervägt. Undvik att lista flera orsaker till avgången och fokusera på de hälsosamma nästa stegen för företaget. När skrivelsen väl är skriven och inlämnad betraktas den som ett formellt meddelande eller skriftligt meddelande till styrelseledamöterna.

Styrelseavgångar sker ofta i:

  • Byggnads- och fastighetsnämnder (som en intendent som vill avgå som också ingår i en styrelse).
  • Ideella organisationer.
  • Börsnoterade företag eller organisationer.

Exempel på uppsägningsbrev

Nedan följer ett exempel på ett brev som informerar en styrelse om beslutet att avgå.

1 januari 2019

Ann Smith
[e-postskyddad]
888-888-8888
123 Road, St., New York, NY 11121

Company Inc.
Bryan Doe
[e-postskyddad]
Styrelsemedlem
123 Business Road, New York NY 11121

Kära styrelseledamöter -

Jag skriver detta brev för att informera dig om att jag avlöser min plats och befattning som styrelseledamot i Company Inc. Det var ett absolut nöje att utföra min förtroendeuppdrag under de senaste fyra åren. Jag har förberett min ersättare och ser till att det blir en smidig övergång som tar hänsyn till verksamheten.

Jag vill tacka er igen för denna möjlighet att vara en del av detta team. Min sista dag som en del av styrelsen och styrelseledamöterna kommer att vara den 30 mars 2020.

Vänliga hälsningar,
Ann Smith

Avskedsbrev

Nedan finns avskedsbrev och gratis mallar.

Efter befattning

Efter format

Av anledning

Efter tid

Ytterligare resurser

Populära Kategorier: Personalavdelning

Om Oss

Tips För Att Arbeta Med Personal, Mallar För Arbetsbeskrivningar, Praktikinstruktioner, Exempel På Åtföljande Brev Och Mycket Mer.