Hur länge varar intervjuer i genomsnitt

Hur länge varar intervjuer i genomsnitt? Att veta varaktigheten av en intervju kan hjälpa dig att få ut det mesta av din tid med anställningschefen och skapa ett positivt intryck.

Att förbereda sig för en viss tid säkerställer att dina svar förblir i ämnet, vilket gör att intervjuaren kan göra en välutbildad bedömning när han gör anställningserbjudanden.

Längden på intervjun kommer sannolikt att variera beroende på formatet och stadiet av processen du befinner dig i. hur länge pågår intervjuer

Hur länge varar en intervju i genomsnitt?

Intervjuer tar ofta mellan 15 och 30 minuter och flera timmar. Längden på en intervju bestäms av en mängd olika faktorer, inklusive dess format. Flera olika typer av intervjuer kan förekomma under hela rekryteringsprocessen, inklusive följande:

 hur länge pågår intervjuer

Telefonintervjuer

Vanligtvis kommer den första intervjun du kommer att uppleva under rekryteringsprocessen att vara en telefonintervju. Vanligtvis kommer en rekryterare eller personalperson att kontakta dig för att företaget ska veta exaktheten i ditt CV:s grundläggande information. Dessutom kan de fråga om ditt möjliga startdatum om du anställs och de perfekta datumen för att komma in för en personlig intervju. De kan ibland fråga om dina lönekrav.

Vissa rekryterare/anställningschefer kan också ställa frågor under telefonintervjuer för att säkerställa att du passar in i företagskulturen. Svaren på dessa frågor kan indikera hur väl du fungerar i ett team, hur du hanterar stress och hur du hanterar din tid. De kan ställa dessa frågor för att avgöra om de ska boka in en intervju med rekryteringschefen eller inte.

 hur länge pågår intervjuer

Om rekryteraren bara ställer grundläggande frågor om ditt CV, bör intervjun ta cirka 15 minuter. Du kan schemalägga upp till 40 minuter om de frågar om din arbetsstil.

Relaterad: Panel intervju

Personliga intervjuer

Personliga intervjuer tar vanligtvis 45 minuter till en och en halv timme, beroende på rekryteringschefen och antalet anställda du behöver prata med. Under vissa omständigheter kan du tillbringa en hel dag med att intervjua ett företag och utföra några av de viktigaste arbetsuppgifterna under ledning.

 hur länge pågår intervjuer

Under personliga intervjuer kan du förutse en mängd olika frågor utformade för att fastställa din kompetens att utföra alla jobbrelaterade ansvarsområden. Dessutom kan du träffa potentiella medarbetare för att avgöra din kompatibilitet med teamet. Du kommer att träffa en rad chefer och medarbetare samtidigt under panelintervjuer.

Dessutom kan du bli skyldig att delta i en sista, ansikte mot ansikte intervju med avdelningschefen eller arbetsgivaren. Dessa intervjuer tar vanligtvis cirka 15 minuter och täcker grundläggande anställningsinformation som lön, öppettider och förmåner.

Relaterad: Gruppintervju

 hur länge pågår intervjuer

Videointervjuer

Videointervjuer kan äga rum när som helst i rekryteringsprocessen. Rekryterare kan använda videointervjuer i stället för telefondiskussioner för att observera hur du svarar på olika frågor. Om du ansöker om en tjänst på en annan plats än din egen, eller om rekryteraren arbetar från ett annat område, kan rekryteraren organisera en videointervju i stället för ett personligt möte.

En telefonintervju kan ta allt från 15 minuter till en och en halv timme, beroende på om du pratar med en rekryterare eller en rekryterare.

Tekniska intervjuer

Vissa företag genomför tekniska intervjuer för anställning inom teknik, mjukvaruutveckling och andra relaterade områden. Dessa tar ofta 45 minuter till en timme, liknande den första omgången personliga intervjuer. De kan inträffa när som helst under anställningsprocessen. Vid denna tidpunkt kommer intervjuaren mycket säkert att bedöma dina tekniska förmågor. De kan begära att du svarar röstmässigt eller skriftligt på ett papper eller whiteboard.

Vissa rekryterare kan skicka in ett frågeformulär för tekniska intervjuer över en säker webbplats. Du kommer helt säkert att få en viss tid för att svara på frågorna och returnera formuläret. De kommer sedan att granska dina svar och besluta om de ska gå till nästa intervjurunda eller inte.

Gruppintervjuer

Du och flera andra kandidater kommer att träffa anställningschefen eller panelen samtidigt under gruppintervjuer. Vissa organisationer använder gruppintervjuer för att fastställa hur sökande interagerar med varandra och för att påskynda rekryteringsprocessen. Dessa intervjuer tar vanligtvis mellan en och en och en halv timme, beroende på gruppens storlek.

 hur länge pågår intervjuer

Öppna anställningsintervjuer

Vissa företag arrangerar öppna rekryteringsevenemang på specifika datum eller under anställningsmässor. Du kan träffa intervjuare när som helst under deras öppettider vid dessa evenemang. Ditt CV kommer att granskas och en improviserad intervju kommer att genomföras. Ibland kommer den rekryterande chefen att förlänga ett anställningserbjudande direkt efter intervjun. Öppna anställningsintervjuer tar vanligtvis mellan 30 och 60 minuter.

Hur man intervjuar bra

Följ dessa åtgärder för att garantera att du gör ett positivt intryck inom den tilldelade tiden:

Gör en intervjuplan

Du bör skapa en strategi för att garantera att intervjun löper bra från början till slut. Kom tidigt och ha alla intervjudokument, såsom ditt CV/CV, följebrev, anteckningsbok och penna, lätt tillgängliga. Om du gör en intervju via telefon eller via video bör du kontrollera att din telefontjänst och internetuppkoppling fungerar före utsatt tid.

 hur länge pågår intervjuer

Förbered svaren i förväg

När som helst under rekryteringsprocessen kommer majoriteten av rekryterare och rekryterare att ställa vanliga intervjufrågor. Att förbereda några enkla svar innebär att du är beredd att reagera utan att ägna ytterligare tid åt ämnet.

Relaterad: Vanliga intervjufrågor

Skriv ner en lista med frågor

Majoriteten av rekryterare och rekryterare tillåter frågor i slutet av intervjun. Att planera dina förfrågningar i förväg gör att du kan överväga dina förväntningar på organisationen med omsorg. Anpassa dina frågor för att få fram information om företagets förväntningar på dig, din kompatibilitet med företagets kultur och vilken typ av människor du kommer att arbeta med.

Håll dig vid ämnet

Ibland kan du tycka att din intervjuare är särskilt fascinerande på grund av sin position inom företaget eller sin personlighet. Du kan gärna fråga ytterligare om deras position eller intressen, vilket kan tära på din värdefulla intervjutid. Genom att utveckla en strategi kan du hålla dig på rätt spår och inom det tilldelade intervjufönstret.

Relaterad: Tack mail efter intervju

Hur ser den vanliga intervjuprocessen ut?

Så här ser anställningsprocessen ut för de flesta företag:

Undersökning

Många företag gör en inledande intervju för att se om du är en lämplig sökande för tjänsten. Visningen är vanligtvis femton till tjugo minuter lång och kan utföras via telefon eller personligen. Denna dialog används för att begränsa antalet kandidater som kommer att kontaktas för formella första intervjuer.

Den första intervjun

I allmänhet är den inledande intervjun det första ansikte mot ansikte möte du kommer att ha med din presumtiva arbetsgivare. Deras mål är att lära känna dig och analysera dina förmågor och expertis mot bakgrund av kraven för denna tjänst. Dessutom vill de lära känna dig för att bedöma om du kommer att passa in i företagets kultur. Den första intervjun består i allmänhet av följande steg:

Introduktion

De första minuterna ägnas åt att presentera dig för intervjuaren och slå dig ner i intervjurummet. Detta är också deras första intryck av dig, så skapa ett bra med rätt hållning, ögonkontakt och ett gediget handslag. I allmänhet kommer intervjuaren att ägna de första minuterna av intervjun åt att informera dig om sin organisation.

 hur länge pågår intervjuer

Frågor inför en intervju

Arbetsgivaren kommer att ställa frågor till dig och lyssna på dina svar, kanske göra anteckningar för framtida referens. Detta avsnitt varar vanligtvis cirka 20 minuter.

Dina frågor

När intervjuaren uppmuntrar dig att ställa frågor är det här din tid att visa upp din kunskap, kompetens och bredden i din studie på företaget. Förbered tre till fem meningsfulla frågor i förväg och ändra vid behov baserat på vad du upptäcker under intervjun.

Avsluta intervjun

När intervjun är över kommer intervjuaren nästan säkert att leda dig ut. Det är klokt att ta itu med alla dina bekymmer innan du reser dig från din plats. När du går, upprepa entusiastiskt ditt intresse för positionen och gör en poäng av att verkligen tacka dem för mötet, ge ett starkt handslag och behålla ögonkontakt.

Efterföljande intervju

Om du imponerar på dem vid den första intervjun kan du bli inbjuden till ett andra möte. Detta möte innehåller i allmänhet möjlighet att träffa de olika avdelningscheferna och vid enstaka tillfällen en rundtur i anläggningarna. Intervjuaren kommer att ställa mer detaljerade, specifika frågor för att följa upp specifika frågor som diskuterades under den inledande intervjun och för att få en bättre förståelse för hur du skulle anpassa dig till arbetsmiljön.

Den fjärde intervjun

Vissa företag vill gärna ha en tredje intervju för att hjälpa till i deras slutliga beslut. För denna session bör du ha fått en djupgående förståelse för företaget och hur det fungerar på en daglig basis, samt en känsla för hur du kan passa in i den befintliga arbetsplatskulturen. Under denna period kan du få möjlighet att träffa eventuella medarbetare.

Slutgiltigt beslut

Om arbetsgivaren vill rekrytera dig är det sista steget i intervjuprocessen ofta ett jobberbjudande som är beroende av resultatet av din bakgrundskontroll och referenser. Vanligtvis kommer erbjudandet att vara i form av ett skriftligt brev, men under vissa omständigheter kommer erbjudandet att levereras via e-post. De flesta företag lämnar ett muntligt erbjudande innan de tillhandahåller papperskopian för att säkerställa att du är nöjd med villkoren eller för att du ska kunna förhandla innan du skriver på.

Är en 20 minuters intervju dålig?

I de flesta situationer varar bra intervjuer mellan 45 minuter och en och en halv timme, en 20 minuters intervju är en röd flagga. Det är inte tillräckligt med tid för intervjuaren att lära känna en sökande, särskilt om tjänsten inte är nybörjare.

Är en 40 minuters intervju bra?

Enligt 38 % av experterna bör en framgångsrik första intervju ta 45 minuter. Om din första intervju varade runt 45 minuter är detta vanligtvis en positiv indikation på att företaget var intresserad av att anställa dig.

Hur vet du om en anställningsintervju gick bra?

 • Du stannade i intervjun längre än väntat.
 • Intervjun hade känslan av en diskussion.
 • Du är informerad om de ansvarsområden som är förknippade med denna tjänst.
 • Intervjuaren verkade vara intresserad.
 • Du är övertygad om företaget och positionen.
 • Dina frågor är helt besvarade.

Hur länge pågår en allmän intervju?

Även om det varierar beroende på företag tar de flesta intervjuer mellan 45 och 60 minuter. Detta bör ge båda parter tillräcklig tid och frihet att lära känna varandra.

Är intervjulängden ett tecken på en positiv eller negativ intervju?

Ja. Om intervjun blev längre än väntat. Vanligtvis kommer en anställningschef att ange den ungefärliga längden på intervjun i intervjubekräftelsen via e-post eller i början av intervjun. Om intervjun varar mycket längre än den tilldelade tiden är detta en indikation på en lyckad intervju.

Populära Kategorier: Personalavdelning

Om Oss

Tips För Att Arbeta Med Personal, Mallar För Arbetsbeskrivningar, Praktikinstruktioner, Exempel På Åtföljande Brev Och Mycket Mer.