Top Culture Fit intervjufrågor och svar

Många organisationer lägger en premie på att anställa personer som delar företagets värderingar och arbetsvanor. Detta hjälper till att bevara företagets kultur. Att förbereda sig för kulturrelaterade intervjufrågor kan hjälpa dig att förklara din förmåga att ge värde till sin organisation. Dina svar kommer att hjälpa intervjuaren att avgöra om du kommer att trivas där och bidra till företagets framgång baserat på din personlighet, arbetsstil, grundläggande övertygelser och attityder.

 kulturintervjufrågor

Vad är cultural fit-intervjuer?

Intervjufrågor om kulturell passform är avsedda att identifiera sökande vars värderingar, attityder och beteende överensstämmer med ditt företags kultur. Att anställa någon som inte matchar din företagets kultur är en betydande fråga.Intervjun låter en anställningschef bedöma kulturell passform, ledarskapsstil och kommunikationsstil. Intervjun säkerställer att både jobbet och arbetsplatskulturen matchar kandidaten. Och är en viktig del av anställningsprocessen.

 kulturintervjufrågor

Vad är företagskultur? Varför är det viktigt?

Från nybörjaranställda till högsta ledningen, företagskultur hänvisar till ett företags attityder, övertygelser, praxis och mål. Sättet individer interagerar med varandra och hur en organisation gör val definieras av dess kultur. Antalet aktiviteter du gör under en dag, hur ofta ditt företag har möten och hur öppen ledningen är för att diskutera nya idéer är alla faktorer som påverkar kulturen.

När du pratar med arbetsgivare om din passform för företaget är en sak att tänka på att begreppet 'kulturell passform' ibland kan användas för att ta bort och diskriminera sökande som inte tänker, beter sig eller ser ut som nuvarande anställda, även om det är oavsiktligt. Kultur ger värde till ett företag genom att bredda de anställdas erfarenheter och synpunkter. 'Kultur lägger till,' eller din förmåga att bidra med nya och ytterligare idéer och kommentarer till teamet, är ett utmärkt alternativ att överväga.

Vad är nyttan med att förbereda sig för frågor om kulturella intervjuer?

Det är viktigt att lära sig om a företagets kultur före en intervju av två skäl. Till att börja med, kontrollera att organisationen är en bra match för dig när det gäller arbetsuppgifter, kontakt med medarbetare och arbetsatmosfär. Du kommer att trivas bättre på ett jobb där företagets värderingar sammanfaller med dina egna, där du kommer bra överens med kollegor och där du får stöd och uppmuntran.

För det andra måste du övertyga rekryteringschefen om att du kommer att passa väl in i företagets kultur. Du kan justera dina svar på intervjuarens frågor för att belysa vad du har gemensamt efter att du vet vad företagets värderingar är, vad företaget förväntar sig av arbetarna och vilken typ av människor de önskar.

De tio vanliga intervjufrågorna för kulturpassning

Här är några kulturintervjufrågor som din intervjuare kan fråga:

 • Beskriv den perfekta arbetsmiljön för dig.
 • Ge ett exempel på din perfekta chef eller arbetsledare.
 • Föredrar du formella utvärderingar eller tillfälliga sammankomster för att få feedback på din prestation?
 • Varför är du intresserad av att arbeta hos oss?
 • Gillar du att arbeta ensam eller som en del av en grupp?
 • Vad tycker dina kollegor om dig?
 • Hur hanterar du pressen?
 • Hur viktigt är balansen mellan arbete och privatliv för dig?
 • Vad inspirerar dig?
 • Vilka av våra företagsvärderingar tilltalar dig mest?

 kulturintervjufrågor

1. Beskriv den optimala arbetsmiljön för dig.

Din intervjuare kommer sannolikt att vilja veta om du kommer att trivas i din vardagliga arbetsmiljö, som ett öppet kontor utan väggar eller skåp för att dela upp personal eller en arbetsplats som tillåter flexibla arbetstider och distansarbete. Du kan också säga om du föredrar att arbeta för ett företag som belönar individuella prestationer eller ett jobb som kräver att du huvudsakligen arbetar med en grupp. Vissa företag förväntar sig att anställda är 'jour' för att svara på e-postmeddelanden alla timmar på dygnet, medan andra håller sig till ett nio-till-fem-schema.

'Jag uppskattar att arbeta som en del av ett team för att nå ett gemensamt mål.' Mina tidigare arbetsplatser hade öppna kontor utan skåpgränser, vilket gjorde det möjligt för oss att få feedback på våra idéer från andra och dela bördan jämnt.'

2. Beskriv vilken typ av chef eller arbetsledare du skulle vilja arbeta med.

Den här frågan kan ställas av din intervjuare för att se hur du svarar på vägledning. Istället för att beskriva problem du kan ha haft med ett tidigare företag, är det avgörande att vara positiv till dina tidigare arbetserfarenheter. Försök att anpassa ditt svar till den tjänst du söker, och skapa en blandning mellan att visa att du kan arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar handledning.

'Min ideala chef är någon som ger personalen självstyre i sin dagliga verksamhet men som alltid är redo att svara på frågor och ge hjälp när det behövs', säger en anställd.

 kulturintervjufrågor

3. Föredrar du formella utvärderingar eller tillfälliga sammankomster för att få feedback på din prestation?

Medarbetarutvärderingar med standardiserade rubriker är vanliga i vissa företag, och de är vanligtvis kopplade till löneökningar. Andra planerar inte granskningar och lämnar istället kommentarer närhelst situationen kräver det. Din intervjuare försöker förmodligen ta reda på om du är okej med att få utvärderingar och höjningar vid udda tider under året eller om du vill veta när du kommer att få dem.

'Jag gillar regelbundna prestationsbedömningar minst en gång om året, men jag värdesätter också informell input när det är lämpligt', säger en anställd.

4. Vad motiverar dig att arbeta hos oss?

Den här frågan kan ställas av intervjuaren för att ta reda på varför du väljer det här företaget eller den position du söker. Det visar att du inte bara håller med företagets mål och principer, utan också att du har anledning att anta att du kommer att passa in kulturen .

'Jag har en hög respekt för de högkvalitativa föremål som detta företag säljer, och jag skulle vara hedrad över att bidra till dess gynnsamma branschrykte.' Jag läste precis i en artikel att den här organisationen är en topprankad arbetsgivare för att främja kreativitet, och jag känner att som en kreativ person skulle jag vara ett värdefullt tillskott till laget.'

5. Skulle du hellre arbeta ensam eller i grupp?

Arbetsgivare kommer att kunna berätta om du skulle vara bekväm med graden av samarbete som krävs av tjänsten baserat på ditt svar på den här frågan. En karriär som säljare kan till exempel innebära mer samarbete och kontinuerligt lagarbete än en position som teknisk skribent, som kan tillbringa större delen av dagen med att arbeta ensam med sina uppgifter.

'Jag har alltid blomstrat på platser där jag kan samarbeta med andra', till exempel. Jag är övertygad om att ett utmärkt arbete utförs när fler perspektiv och idéer delas. När det behövs är jag dock helt kapabel att utföra praktiskt arbete.'

6. Vad tycker dina medarbetare om dig?

Denna fråga används av arbetsgivare för att få en känsla av din personlighet och kompetens. Arbetsgivare kanske kan jämföra ditt svar med den information som dina referenser har gett om dig, vilket kan återspegla hur självmedveten du är. Egenskaper och personlighetsegenskaper som kan bidra till din framgång i positionen kommer att granskas av intervjuare.

'Hos min tidigare arbetsgivare genomförde vi årliga referentgranskningar, som var mycket användbara för att avgöra hur mina medarbetare kände om mig.' De sa upprepade gånger att jag var pålitlig, en naturlig ledare och någon som fungerade bra under press i sina kommentarer.'

7. Hur hanterar du pressen?

Eftersom alla jobb innehåller en viss mängd stress, är det fördelaktigt för arbetsgivare att veta hur du hanterar och arbetar igenom det. Intervjuare kommer att leta efter särskilda sätt du använder för att hantera stress.

Till exempel hade mitt första jobb efter college stränga deadlines och en stor arbetsbörda. Trots att det ibland var obehagligt lärde det mig hur man hanterar stress i jobbet. Jag kan hantera dessa svåra omständigheter på grund av min organisation och uppmärksamhet på detaljer. För att hålla mig prioriterad och på rätt spår gör jag dagliga, veckovisa och månatliga att-göra-listor.'

8. Hur viktigt är det för dig att hitta en balans mellan arbete och privatliv?

Detta är ett svårt ämne att svara på eftersom olika företag har olika uppfattningar om vad som är en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Medan de flesta företag söker anställda med en stark arbetsmoral, söker de också anställda som vet hur man balanserar arbete och privatliv för att undvika utbrändhet.

Till exempel värdesätter jag en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Jag känner att det är lämpligt att ibland arbeta längre timmar för att genomföra tidskänsliga aktiviteter, men jag tror också att det är nödvändigt att ta tid från jobbet för att vila och ladda så att jag kan vara så effektiv som möjligt när jag är på jobbet.'

9. Vad inspirerar dig?

Arbetsgivare kommer att kunna berätta om dina motivationer är förenliga med rollen baserat på ditt svar på denna fråga. Det talar också om för företag om du är självmedveten nog att inse vilken typ av jobb som motiverar dig.

'Som vårdgivare inspireras jag mycket av viljan att tjäna andra.' När jag var liten hade min mormor en engagerad vaktmästare, och jag kommer aldrig att glömma den lättnad och trygghet som erbjöd min familj. Jag motiveras av vetskapen om att jag gör skillnad i mina patienters och deras familjers liv.'

10. Vilka av våra företagsvärderingar identifierar du dig mest med?

De flesta företag har kärnvärden eller mission statements som de använder som vägledande principer i hur de driver sin verksamhet. Ett gediget svar på denna fråga visar att du har gjort dina läxor om organisationen och att dina motiv stämmer överens med deras.

'Jag håller med om ditt företags värde av att sätta kunden först', till exempel. Jag tror starkt på att ge utmärkt kundservice. Jag är mycket mer benägen att återvända till ett företag som erbjuder utmärkt kundservice. Jag skulle vilja arbeta för ett företag som uppmuntrar anställda att sätta sig i kundernas skor innan de gör val.'

Ytterligare frågor om kultur lämplig för intervjuer:

 • Vad krävs för att du ska vara produktiv?
 • Vilket är det perfekta arbetsschemat för dig?
 • Vilken var den senaste boken du läste ut?
 • Vilken är din favoritpodcast att lyssna på?
 • Ge ett exempel på ditt ideala jobb.
 • Vilken typ av ledare är du?
 • Vilka är dina intressen och passioner?
 • Deltar du i någon filantropisk verksamhet?
 • Om du var anställd, vad skulle dina mål vara för de första 90 dagarna?
 • Hur håller du dina arbetskontakter starka?
 • Har du någonsin med dig ditt jobb hem?
 • Vilket är det vanligaste missförståndet om dig?
 • Vad gör du om någon inte håller med din åsikt eller idé?
 • Lär du känna dina anställda och blir vän med dem?
 • Vad är en arbetsrelaterad läxa du har lärt dig?
 • Vilken är din favoritaktivitet för teambuilding?
 • Vad vill du ha från ett ledande ledningsteam?
 • Vad har du i åtanke för de kommande fem åren?
 • Vilken är din föredragna metod för att kommunicera med kollegor?
 • Vem och vad motiverar dig?
 • Vilka verktyg använder du för att få saker gjorda snabbt?
 • Berätta för mig om ett ögonblick då du tog en professionell risk.
 • Hur hanterar du motgångar?
 • Ge ett exempel på ditt ideala jobb.
 • Vad gillar du att göra när du inte är på jobbet?

Hur man förbereder sig för frågor om företagskultur i en intervju

Här är några förslag att förbereda sig inför kulturell passform intervjufrågor :

1. Ta reda på vad som utgör ett företags kultur.

Du kan rikta in din forskning och skapa mer fullständiga svar efter att du har förstått en företagets kultur . Följande komponenter ses vanligtvis i ett företags kultur:

Mission och värderingar.

En mission statement kapslar in organisationens väsentliga värderingar och mål. Vissa företag har långa och invecklade uppdragsbeskrivningar, medan andra har korta och raka deklarationer. Det viktiga är att företagets uppdragsbeskrivning genomförs i dess vardagliga verksamhet och mål.

Interaktioner med andra.

Människor kan skapa en känsla av kamratskap och bilda djupare professionella kontakter när de arbetar framgångsrikt tillsammans. Att bygga ett effektivt, samarbetsvilligt och stödjande team kräver att man lär känna sina medarbetare på ett personligt plan.

Utvärdering.

Nästan varje företag bedömer sina anställdas prestationer. Hur anställda bedöms, hur ofta de granskas och hur framgång definieras är alla en del av företagskulturen. Ett företag kan till exempel göra en informell kvartalsöversyn eller en mer komplett skriftlig rapport en gång om året.

Erkännande och firande.

Många företag erkänner och belönar anställdas prestationer för att hålla anställda engagerade och nöjda i sina yrken. Vissa människor firar till och med personliga milstolpar som årsdagar eller äktenskap.

Interaktioner med allmänheten.

Många företag stöder uppsökande program för samhället. Insamlingsaktiviteter eller ett volontärprogram är två exempel. Inom en organisation kan samhällsengagemang vara en källa till enorm stolthet.

Kommunikation.

Det är viktigt att förstå hur anställda och ledning interagerar med varandra. De kan till exempel skicka mejl eller sms till varandra. Ett nyhetsbrev kan ges ut av företaget eller avdelningen. Kommunikation kan också handla om huruvida din handledare kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor, om de har en 'öppen dörr'-policy eller inte, eller om du behöver boka ett möte eller inte.

Lärande och avancemang på arbetsplatsen.

Vissa företag bryr sig om sina anställdas personliga utveckling och potentiella professionella framgång. De kan till exempel ge ersättning för undervisning eller ett medlemskap i ett onlineutbildningsprogram.

Arbetsmiljö.

Organisationens kultur kan också påverkas av arbetsytan. Du kan ha ett eget kontor eller skåp, eller så kan du arbeta i ett öppet utrymme. Många företag gör det möjligt för anställda att anpassa och dekorera sina arbetsytor, medan andra har mer formella arrangemang. Andra överväganden är kontorets ljudnivå och om distanspendling är tillåten eller inte.

Ursprungsberättelse.

Företag, oavsett om de är unga eller väletablerade, är i allmänhet stolta över sitt arv. Vissa företag gör det till en poäng för sin personal att förstå de personliga berättelserna om företagets grundare och hur det växte.

2. Lär dig mer om företagets kultur.

På Indeed Company Pages kan du lära dig om ett företags kultur, samt läsa recensioner, ställa frågor, leta efter lediga tjänster och mer. Här är några fler metoder för att lära dig mer om kulturen hos en potentiell arbetsgivare:

Gå till företagets hemsida för att lära dig mer.

Du kan generellt se företagets mission statement på dess hemsida, samt se hur de tagit fram webbtexten och designat sajten. Du kan också läsa tidigare utgåvor av företagets nyhetsbrev för att lära dig mer om hur organisationen fungerar.

Ta en titt på sociala nätverkssajter.

På sina sociala medieprofiler delar företag vanligtvis med sig av det de är mest stolta över. Du kanske kan upptäcka vilka händelser de firar minne av, såväl som kundkommentarer, arbetsplatsfoton och mer. Baserat på deras närvaro i sociala medier bör du kunna identifiera om företagskulturen är informell eller professionell.

Undersök de tryckta medierna.

Artiklar om företaget i tidningen eller tidningen kan ge inblick i dess kultur. Mediekällor, till exempel, täcker ofta ett företags gemenskapsaktiviteter, vilket kan visa att det värdesätter socialt ansvar.

Fråga intervjuaren.

De flesta anställningsintervjuer innebär en möjlighet att ställa frågor, så utnyttja denna möjlighet att fråga om företagets kultur. Det är möjligt att intervjuaren kan bli imponerad av att du tog dig tid att ställa genomtänkta frågor.

Prata med anställda på företaget.

Fråga någon som arbetar i en position jämförbar med den du söker hur det är att arbeta där. Anställdas jobbtitlar och kontaktuppgifter finns ofta tillgängliga på företagets webbplats eller på professionella nätverkssajter.

Populära Kategorier: Personalavdelning

Om Oss

Tips För Att Arbeta Med Personal, Mallar För Arbetsbeskrivningar, Praktikinstruktioner, Exempel På Åtföljande Brev Och Mycket Mer.