Vad är en gruppintervju? Vanliga frågor, tips och mer

Vad är en gruppintervju? När en anställd eller en grupp arbetare intervjuar många sökande samtidigt, eller när en grupp anställda bildar en panel för att intervjua en kandidat, kallas det för en gruppintervju. Arbetsgivare genomför vanligtvis båda typerna av gruppintervjuer i konferensrum för att efterlikna ett möte eller ett teamprojekt.

Vad är en gruppintervju?

En gruppintervju är en mötesstil som involverar många kandidater och en intervjuare som ofta används när företag behöver fylla flera positioner snabbt. I branscher som matservice, detaljhandel och gästfrihet är denna intervjustil vanlig.

En gruppintervju är en screeningprocess där flera kandidater intervjuas samtidigt. Det är en typ av intervju som utförs av en anställningschef eller grupp.  gruppintervju

Varför använder arbetsgivare gruppintervjuer?

En gruppintervju kan användas istället för en en-till-en-intervju av olika anledningar. Arbetsgivare kan välja att genomföra en gruppintervju med flera sökande eller en panelintervju med en kandidat och flera intervjuare, beroende på deras mål.

Varför är gruppintervjuer viktiga?

Gruppintervjuer genomförs av arbetsgivare av olika anledningar. För det första är gruppintervjuer med flera kandidater mycket effektiva. De gör det möjligt för intervjuaren att göra många intervjuer på en gång, vilket sparar mycket tid.

Företag kan också genomföra gruppintervjuer för att se om de sökande samarbetar bra med varandra. En gruppintervju kan också visa en arbetsgivare vilka kandidater som passar bra in i företagskulturen.

Du kommer att vara en del av 'kandidatgruppen', som utför intervjun tillsammans. Du och en annan kandidat kan ställas frågor tillsammans. Skapa en situation som kommer att involvera flera intervjupersoner för att göra ett situationsscenario i rummet.

Vad är en panelintervju?

A panel intervju är ett format där flera intervjuare och en kandidat möts. Panelintervjuer används vanligtvis för att samla in djupgående information om en kandidat från en mängd olika synvinklar som förberedelse för en nyckel- eller konkurrensposition. Efter en telefonskärm eller inledande intervju kan du bli ombedd att delta i en panelintervju. Varje intervjuare kommer att ställa frågor som är relevanta för deras jobb på företaget och är baserade på deras egna erfarenheter. Panelen består vanligtvis av medlemmar i de team som du kommer att arbeta med i rollen.

Arbetsgivare drar nytta av både grupp- och panelintervjuer eftersom de låter dem se hur du presterar i gruppsammanhang. Gruppformatet är en mer realistisk återspegling av hur rollen kommer att vara i arbetet med andra. Vissa företag kanske vill hålla dig i skymundan om att din intervju kommer att vara i grupp tills precis innan den börjar, för att bedöma hur bra du presterar under press.

En traditionell intervju består av en rekryteringschef och en intervjuperson.

Vanliga gruppintervjufrågor och svar

Vanliga gruppintervjufrågor inkluderar att diskutera arbetssituationer eller problemlösning. Nedan finns frågor som flera intervjuare kan ställa i gruppintervjun.

Vad var hemligheten bakom lagets framgång?

Vad de letar efter: Anställande chefer använder arbetssimuleringsaktiviteter för att se om kandidaterna förstår de faktorer som bidrar till ett sammanhållet och effektivt team.

Exempel: Vi kunde samarbeta framgångsrikt eftersom vi var redo att lyssna på varandras idéer och komma fram till en lösning tillsammans. Ingen försökte utöva kontroll över beslutsprocessen. Det var också fördelaktigt att vi arbetade tillsammans för att snabbt upprätta både en 'Plan A' och en 'Plan B' för att ta itu med eventuella eventualiteter.

Vad skulle dina kollegor säga om dig?

Vad de letar efter: Anställande chefer använder den här frågan för att bedöma din självuppfattning, jämföra dina svar med vad dina referenser har angett och förutsäga hur väl du kommer att passa in i deras företagskultur.

Exempel: Mina medarbetare beskriver mig som en flitig och passionerad gruppmedlem. Jag känner att samarbete är fördelaktigt för de flesta uppgifter, och jag är beredd att göra min del samt träda in när en annan teammedlem behöver stöd. Det är också väldigt roligt att höja moralen genom att uppmuntra alla och komma med humoristiska belöningar när vi når vissa milstolpar.

Vilka ord skulle du använda för att beskriva dig själv?

Vad de letar efter: Detta är en klassisk omformulering av det vanliga ' Berätta om dig själv ' fråga som intervjuare ställer i början av konversationer. Även om det är viktigt att fokusera på egenskaper, hobbyer och upplevelser som kompletterar de nyckelkvalifikationer som arbetsgivaren letar efter, är det också viktigt att anpassa ditt svar så att dina lyssnare känner att de har lärt sig något nytt och fascinerande om dig.

Exempel: Jag har alltid varit en 'foodie', en hemmaodlare och en hembryggare som tycker om att läsa kokböcker; Jag blir aldrig gladare än när jag är i köket och testar nya recept. Det är därför jag tycker så mycket om att jobba som servitör. Det är en fröjd för mig att ge gästerna rekommendationer om meny och drinkpar, även om jag ännu inte har fått min professionella kockcertifiering.

Varför är du intresserad av denna tjänst?

Vad de letar efter: Arbetsgivaren vill veta att du noga har övervägt om tjänsten de tillhandahåller passar din yrkeserfarenhet och dina mål.

Exempel: Jag är redo att avancera i mitt yrke, vilket är anledningen till att jag, efter tre år som AP-, AR- och skatterevisor, nyligen fick min CPA-certifiering. Jag har erfarenhet av QuickBooks och TurboTax för finansiell och skatterapportering, och jag skulle uppskatta möjligheten att hjälpa dina kunder att förbättra sina skatterapporteringsförfaranden.

Vad väcker ditt intresse med vårt företag?

Vad de letar efter: Arbetsgivare uppskattar sökande som har gjort sina läxor om företaget innan de kommer på intervju. Förbered några 'talkpunkter' som indikerar ditt intresse för deras företag genom att göra din studie.

Exempel: Jag har en entreprenöriell attityd, och det har alltid varit min ambition att arbeta för ett nystartat företag och hjälpa till att lyckas. Du är redan välkänd i media för dina banbrytande 'gröna' varor, och miljövård är ett ämne jag starkt stöder. Som din framtida varumärkeschef är jag säker på att jag skulle vara en utmärkt säljmästare för ditt företag.

Vad kan du tillföra företaget?

  gruppintervju

Vad de letar efter: Det här är en ' Varför ska vi anställa dig? ” fråga och ger dig därmed möjligheten att göra en framgångsrik försäljningsargument för dina kvalifikationer för att bevisa att du är den bästa kandidaten för jobbet.

Exempel: Jag har åtta års erfarenhet av försäljning av lyxbilar, under vilken tid jag aldrig har misslyckats med att uppfylla eller överträffa mina arbetsledares kvartalsvisa produktionsmål. Jag har fått höra att min entusiasm för innovativa nya fordonsteknologier smittar av sig, och kunderna uppskattar att jag inte bara kan prata om komfortfunktioner utan också om fördelarna med interna mekaniska, elektriska och datoriserade system.

Hur arbetar du som en del av en grupp?

Vad de letar efter: Det bör framgå av jobblistan om du förväntas arbeta tillsammans, självständigt eller båda. Strukturera ditt svar här noggrant, särskilt om det framgår av platsannonsen att lagarbete är en viktig del av rollen.

Exempel: Jag har alltid föredragit att arbeta i lag, vilket kommer från min erfarenhet som en ivrig studentidrottare på gymnasiet och college. Jag tror att att vara en bra teammedlem kräver att du proaktivt upprätthåller öppna kommunikationslinjer med dina medarbetare och din teamledare, och därför ser jag till att jag aktivt lyssnar på andra, ser var jag kan hoppa in för att hjälpa dem, och försöker att medla konflikter när de uppstår.

Hur ser din karriärhistoria ut om 30 sekunder?

Vad de letar efter: Att svara på den här frågan är inte svårt om du förbereder dig i förväg. Berör de viktigaste delarna av din utbildning, hur du har utvecklats i din karriär och vad du hoppas kunna göra i framtiden.

Exempel: Jag anställdes omedelbart efter examen för att arbeta som ungareporter på Trial Times. Under mina sex år där avancerade jag till att bli deras beatreporter för lokal och sedan delstatspolitik. Även om jag älskar rapportering om politiska fält, hoppas jag att så småningom kunna vända mina talanger mot att redigera och skriva politiska kommentarer.

Vem skulle du anställa från din grupp? Varför?

Vad de letar efter: Att bli villig att uppskatta dina kamraters prestationer är en viktig del av att vara en bra teammedlem. Även om det kan verka kontraintuitivt att rekommendera en av dina konkurrenter för det jobb du önskar, gör rekryteringschefen det med flit för att se hur vänligt du svarar.

Exempel: Gör inte misstaget att slänga någon under bussen. Å andra sidan behöver du inte beskriva en konkurrents unika styrka som tydligt skiljer dem från konkurrenterna. Välj istället en styrka som är jämförbar med en du uppvisade under hela träningspasset.

Vad var ditt individuella bidrag till lagets framgång?

Vad de letar efter: Denna fråga bedömer din förmåga att överväga och analysera ditt eget arbete i grupp. Använd ditt svar för att påminna intervjuaren om en eller två av de egenskaper du skulle erbjuda laget som lagspelare.

Exempel: Ett av de viktigaste kraven för denna övning var att vi samarbetar för att ta fram en realistisk handlingsplan. Jag är en storbildstänkare som, när jag får en fråga att ta itu med, snabbt överväger fördelarna och nackdelarna med flera tekniker. Jag tror att jag gjorde ett fantastiskt jobb med att hjälpa vårt team att formulera de mest kritiska frågorna, snabbt avgöra vad som skulle fungera och vad som inte skulle fungera, och sedan besluta om våra nästa steg.

Varför kämpade ditt lag för att nå sina mål?

Vad de letar efter: Varje projekt har sin egen uppsättning svårigheter och kompetenta teammedlemmar vet hur de ska bedöma vad som fungerade och vad som inte fungerade för att förbättra sina rutiner i framtiden. Om du vill göra det bästa första intrycket, skyll inte på någon gruppmedlem för svårigheterna. Koncentrera dig istället på hur hela truppen kan ha presterat bättre.

Exempel: Eftersom ingen av oss någonsin hade arbetat tillsammans tidigare försökte vi hitta den perfekta processen. Lag som är nybildade kommunicerar inte lika bra som team som varit tillsammans ett tag och känner till varandras förmågor. Eftersom det här är en anställningsintervju vill vi alla skapa ett bra första intryck, därför var vi nog mer redo att delegera än att få uppdrag. Vi insåg dock snabbt att vi behövde komma överens om en teamledare. Därefter gick processplaneringen och genomförandet utan problem.

Hur hanterade du den stress som de utmaningar du ställdes inför?

Vad de letar efter: Hur hanterar du stress?” är en frekvent intervjufråga som används för att avgöra om du kommer att kunna hantera arbetsplatsens tempo och förväntningar. Ditt svar bör återspegla självmedvetenhet samt, idealiskt, en proaktiv inställning till stresshantering.

Exempel: Det första steget var att koncentrera sig på detaljerna i de problem du etablerade och bestämma de åtgärder som krävs för att lösa dem. Detta gav en snabb känsla av prestation, vilket hjälpte till att lindra ångest. Jag var också benägen att knaka lätta, främst självironiska kommentarer om problemen som utvecklades för att få mina lagkamrater att skratta. Slutligen, i slutet av varje utmaning, tog jag två minuters pauser för fokuserade andningsövningar.

Tips för att lyckas i en gruppintervju

Tips om hur du förbereder dig för gruppintervjuer:

Förbereda sig

Förbered dig. Granska intervjufrågorna som du med största sannolikhet kommer att få, gör en lista med frågor att ställa intervjuaren och fräscha upp dina intervjuförmåga före intervjun.

Använd förmågan att lyssna aktivt

Var uppmärksam på vad intervjuarna och dina medsökande har att säga. (Signalera ditt engagemang genom ditt kroppsspråk.) Se tillbaka till vad personen innan du sa när du svarade på en fråga för att visa att du var uppmärksam. Visa upp din social förmåga .

Visa att du är en ledare

Hitta ett sätt att leda ett teamprojekt om du arbetar med ett. Det betyder inte att du ska mobba dina kollegor. Att leda kan vara lika enkelt som att involvera alla och se till att varje person tilldelas ett ansvar.

Om du reflekterar över projektet med intervjuaren, se till att erkänna dina medarbetare.

Se till att vara ärlig

Även om det är viktigt att göra din röst känd, känn dig inte tvungen att vara alltför frispråkig om du är blyg. Det är bättre att svara på några frågor eftertänksamt än att babbla oavbrutet.

Att vara en bra lyssnare som noggrant svarar på frågor kan ändå skilja dig från mängden utan att få dig att låtsas vara någon du inte är.

Introducera dig själv

Ha en plan för att kunna presentera dig själv. Undersök företaget, jobbet och vem du intervjuar med.

Bestäm det bästa sättet att svara 'berätta om dig själv' när du tillfrågas. Recitera ditt svar innan du deltar i intervjun så att du kan vara säker när du svarar.

  gruppintervju

Populära Kategorier: Personalavdelning

Om Oss

Tips För Att Arbeta Med Personal, Mallar För Arbetsbeskrivningar, Praktikinstruktioner, Exempel På Åtföljande Brev Och Mycket Mer.